Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

โภชนาการ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) เป็นกลุ่มยาขับเสมหะที่มีขายในร้านขายยาทั่วไป และมีการ ใช้มานานร่วม 6 ทศวรรษ โดยช่วยบรรเทาอาการไอชนิดมีเสมหะ รักษาและบรรเทาอาการโรคเก๊าต์ ในบางครั้งยังเป็นที่นิยมใช้ในหมู่นักร้อง อย่างไรก็ตามจัดเป็นยาอันตรายและต้องได้รับคำ แนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ

ยาไกวเฟนิซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไกวเฟนิซิน

ยาไกวเฟนิซินมีคุณสมบัติบรรเทาอาการไอจากหวัดและไอมีเสมหะ

ยาไกวเฟนิซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไกวเฟนิซินคือ การกระตุ้นขับสารคัดหลั่งออกมาจากหลอดลม และทำให้เสมหะอ่อนตัวไม่ข้นเหนียว จึงง่ายในการขับออกจากหลอดลม ลำคอ และโพรงจมูก กลไกอีกชนิดคือช่วยขับเสมหะ โดยหลังจากได้รับยาไกวเฟนิซิน ขนกวัดหรือขนเซลล์ (Cilia) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ท่อทางเดินหายใจจะพัดโบกได้ดีขึ้น และสามารถพัดโบกเอาสิ่งแปลก ปลอม/เสมหะออกจากท่อทางเดินหายใจได้ดีขึ้น

ยาไกวเฟนิซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไกวเฟนิซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • ยาแคปซูลเจลในรูปผสมกับยาอื่น ขนาด 200 มิลลิกรัม
  • ยาเม็ดในรูปผสมกับยาอื่น ขนาด 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม
  • ยาน้ำในรูปผสมกับยาอื่น ขนาด 100 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร (1 ช้อนชา)

ยาไกวเฟนิซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

มีขนาดการใช้ยาไกวเฟนิซินที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับอายุ ความรุนแรง และสภาวะความ เจ็บป่วยของร่างกาย ดังนั้นจึงควรให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยสั่งจ่ายยาที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อยากินเอง

ขนาดสูงสุดของยาไกวเฟนิซินที่รับประทานในผู้ใหญ่ต้องไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน โดยแบ่งรับ ประทานทุก 4 ชั่วโมง แต่ในเด็กควรต้องเป็นคำแนะนำจากแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาไกวเฟนิซินควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาไกวเฟนิซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาไกวเฟนิซินควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไกวเฟนิซินสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไปให้รับประทานขนาดปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาไกวเฟนิซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) จากยาไกวเฟนิซินคือ คลื่นไส้ อาเจียน อาจพบผื่นคัน อา การบวม และเพิ่มโอกาสเกิดนิ่วในไตได้

มีข้อควรระวังการใช้ยาไกวเฟนิซินอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาไกวเฟนิซินคือ

  • ระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ในสภาวะให้นมบุตร
  • การใช้ยานี้กับผู้ที่มีอาการไอจากการสูบบุหรี่มักจะไม่ค่อยได้ผล
  • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
  • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงยาไกวเฟนิซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด เสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาไกวเฟนิซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ไม่พบว่ายาไกวเฟนิซินมีปฏิกิริยาร่วมกับยาอื่น

ควรเก็บรักษายาไกวเฟนิซินอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาไกวเฟนิซินให้พ้นแสงแดด เลี่ยงการเก็บในที่ชื้น สามารถเก็บยาที่อุณหภูมิ ห้องได้ ไม่ควรเก็บยาที่หมดอายุควรทำลายทิ้ง และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาไกวเฟนิซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อทางการค้าของยาไกวเฟนิซิน และบริษัทผู้ผลิตที่มีในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
ALLERIN (อัลเอลริน)United American
ANTUSSIA (แอนทัสเซีย)Asian Pharm
ANTUSSIA SYRUP (แอนทัสเซีย ไซรัป)Asian Pharm
ASIABRON (เอเซียบรอน)Asian Pharm
ASMALINE (แอสมาไลน์)Polipharm
BEPENO – G (เบพพีโน – จี)Milano
BIOVENT (ไบโอเวนท์)Biomedis
BROMESEP (บรอมมีเซพ)Siam Bheasach
BROMTUSSIA (บรอมทัสเซีย)Asian Pharm
BRONCHIL (บรอนซิล)Siam Bheasach
BRONCHONYL (บรอนโคนิล)Pharmasant Lab
BRONCHOPREX (บรอนโคเพรกซ์)Kenyaku
BRONPECT – D (บรอนเพกซ์ – ดี)Kenyaku
CO – COF (โค – คอฟ)Millimed
COFBRON (คอฟบรอน)Macro Phar
COHISTAN EXPECTORANT (โคฮีสแทน เอกซ์เพกโทแรนท์)Pediatrica
D – COATE (ดี – โคท)B L Hua
DEXTRO COUGH SYRUP (เดกซ์โทร คอกซ์ ไซรัป)Osoth Interlab
FARTUSSIN (ฟาร์ทัสซิน)Farmaline
GENTUSSIN (เจนทัสซิน)General Drugs House
GLYCOLATE (ไกลโคเลท)Pharmasant Lab
GLYRYL (ไกลริล)Pharmasant Lab
ICOLID CPM (ไอโคลิด ซีพีเอ็ม)Greater Pharma
ICOLID EXPECTORANT (ไอโคลิด เอ็กซ์เพกโทแรนท์)Greater Pharma
KUPA (คูปา)M & H Manufacturing
MEDITAPP (เมดิแทป)Medifive
NEOPECT (นีโอเป็กซ์)Masa Lab
POLYPHED (โพลีเฟด)Pharmasant Lab
QUALITON (ควอลิตัน)T.O. Chemicals
ROBITUSSIN (โรบิทัสซิน)Wyeth Consumer Healthcare
ROBITUSSIN DM (โรบิทัสซิน ดีเอ็ม)Wyeth Consumer Healthcare
ROBITUSSIN ME (โรบิทัสซิน เอ็มอี)Wyeth Consumer Healthcare
ROBITUSSIN PS (โรบิทัสซิน พีเอส)Wyeth Consumer Healthcare
ROPECT (โรเป็กซ์)R P Scherer
ROTUSS (โรทัสส์)R P Scherer
SALMOL EXPECTORANT (ซัลมอล เอ็กซ์เพกโทแรนท์)Biolab
TERCO – C (เทอร์โค – ซี)B L Hua
TERCO – D (เทอร์โค – ดี)B L Hua
TUSNO (ทัสโน)Milano
TUSSA (ทัสซา)Silom Medical
VENTOLIN EXPECTORANT (เวนโทลิน เอ็กซ์เพกโทแรนท์)Glaxo Smith Kline

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Guaifenesin [2014,Nov15].
2. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/guaifenesin [2014,Nov15 ].

Updated 2014, Nov 15


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom