Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบทางเดินปัสสาวะ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาล้างแผลระบบทางเดินปัสสาวะในการผ่าตัด  

บทนำ

ยาไกลซีน (Glycine) เป็นกรดอะมิโนหรือหน่วยย่อยของโปรตีนที่ร่างกายมนุษย์สามารถสัง เคราะห์ได้เองจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไปเช่น เนื้อสัตว์และถั่วต่างๆ ยาไกลซีนถูกนำมาใช้ในทางคลินิกเพื่อรักษาอาการจิตเภท โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคต่อมลูกหมากโต บางกรณีถูกนำไปใช้ป้องกันไม่ให้ไตได้รับอันตรายจากยาต่างๆที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่ บางกรณีใช้ยาไกลซีนทาที่ผิวหนังโดยตรงเพื่อบำบัดอาการของบาดแผล

การออกฤทธิ์ของยาไกลซีนในร่างกายที่พบเห็นได้ง่ายจะเกิดที่สมอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณของสารสื่อประสาท ทำให้เกิดการวิจัยการใช้ยาไกลซีนเพื่อช่วยฟื้นฟูความจำ และนำไปรักษาอาการของจิตเภท บางงานวิจัยจะพยายามใช้ยาไกลซีนรักษาอาการของโรคมะเร็งด้วยคุณสมบัติของไกลซีนที่ป้องกันการส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงเนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งนั่นเอง

นอกจากประโยชน์ด้านรักษาโรคแล้ว ยาไกลซีนยังก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงในแง่มุมของสารอาหารด้วยเช่นกันเช่น

ทั้งนี้ ภาวะบางอย่างสามารถทำให้ร่างกายขาดสารไกลซีนได้เช่น ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบดูดซึมอาหาร การป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือโรคเอดส์ ล้วนแล้วมีผลกระทบต่อสารไกลซีนในร่างกายทั้งสิ้น

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาไกลซีนมีลักษณะเป็นยาสารละลายน้ำปราศจากเชื้อโรคที่ใช้สวนล้างบาดแผลในระหว่างผ่าตัด ซึ่งมักพบการใช้ยาอยู่ในสถานพยาบาลเท่านั้น บางสูตรตำรับยาใช้ยาไกลซีนเป็นส่วนประกอบในยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานอีกด้วย

ไกลซีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไกลซีน

ยาไกลซีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้โดยใช้เป็นเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อสำหรับสวนล้างทำความสะอาดระหว่างการผ่าตัดต่อมลูกหมากหรือผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ

ไกลซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงกลไกการทำงานที่เด่นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล้างทำความสะอาด(Glycine irrigation) ระหว่างผ่าตัดเท่านั้น โดยยาสารละลาย/ยาไกลซีนที่ปราศจากเชื้อเป็นสารที่ไม่ก่อให้เกิดพิษกับเนื้อเยื่อของร่างกาย ไม่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก ไม่ใช่สารละลายที่เหนียวข้น มีความใสใกล้เคียงกับน้ำ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สารละลายไกลซีนเหมาะสมที่จะใช้สวนล้างอวัยวะภายในระบบทางเดินปัสสาวะ และเหมาะในการล้างทำความสะอาดบาดแผลระหว่างการผ่าตัดต่อมลูกหมากหรือผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ

ไกลซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไกลซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น

ไกลซีนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ในบทความนี้ขอกล่าวถึงเฉพาะการบริหารยา/การใช้ยาสารละลายไกลซีนเฉพาะที่ใช้สำหรับการสวนล้างในระหว่างการผ่าตัดเท่านั้น โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ประกอบกับใช้หัตถการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ การใช้สารละลายไกลซีนต้องอยู่ในสถานพยาบาลที่ควบคุมสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาไกลซีน/ยาสารละลายไกลซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

ไกลซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาสารละลายไกลซีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ทำให้เกิดภาวะเป็นกรดในบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการสัมผัสกับสารละลายนี้จึงอาจก่อการระคายเคืองได้ อาจทำให้เกิดสภาวะปัสสาวะคั่ง มีอาการบวม และเกิดภาวะสูญเสียน้ำจากเซลล์ บางกรณีอาจทำให้เกิดภาวะของเหลวคั่งในถุงลมในปอดจนส่งผลให้หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก เกิดความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ เจ็บหน้าอก ตาพร่า ชัก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย วิงเวียน และเกิดลมพิษ

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ายานี้ทำให้เกิดภาวะพร่องเกลือโซเดียมในร่างกาย และมีแอมโมเนียเพิ่มขึ้นในกระแสเลือดจนถึงขั้นเกิดอาการโคม่า กรณีที่แพทย์พบอาการข้างเคียงดังกล่าว แพทย์จะสั่งให้หยุดการใช้สารละลายไกลซีนและประเมินสถานการณ์ของการรักษาใหม่

มีข้อควรระวังการใช้ไกลซีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาสารละลายไกลซีนเช่น

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมสารละลายไกลซีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไกลซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ปัจจุบันยังไม่มีรายงานพบปฏิกิริยาระหว่างยาของยาสารละลายไกลซีนกับยารับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษาไกลซีนอย่างไร?

ควรเก็บยาสารละลายไกลซีนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง

ไกลซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไกลซีนีจำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Caparin (คาพาริน) Osotspa
1.5% Glycine Irrigation USP (1.5% ไกลซีน เออริเกชั่น ยูเอสพี) B. Braun Medical Inc

บรรณานุกรม

1.http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-1072-glycine.aspx?activeingredientid=1072&activeingredientname=glycine [2015,Sept26]
2.http://examine.com/supplements/glycine/#summary2-0 [2015,Sept26]
3.http://aminoacidstudies.org/glycine/l[2015,Sept26]
4.http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/archives/fdaDrugInfo.cfm?archiveid=8230 [2015,Sept26]
5.http://www.drugs.com/drug-interactions/glycine-topical.html[2015,Sept26]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom