Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาโอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) หรือ ยาทามิฟลู (Tamiflu) จัดเป็นยาควบคุมพิเศษที่ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ โดยยาสามารถชะลอการแพร่พันธุ์ของไวรัสให้ช้าลงได้ ออกฤทธิ์ได้ดีกับไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ และสายพันธุ์ บี (Influenza A virus and influenza B virus ) โดยหลังจากรับประทานยา ร่างกายจะเปลี่ยนโครงสร้างของยาให้อยู่ในรูปที่มีกลไกยับยั้งการแพร่พันธุ์ของไวรัสได้ และสามารถนำยานี้มาใช้ป้องกันโรคปอดบวม อันมีสาเหตุจากเชื้อไวรัส โดยต้องรับประทานยาภายใน 48 ชั่วโมงเมื่อทราบว่าได้รับเชื้อไวรัสหรือเริ่มมีอาการ

ยาโอเซลทามิเวียร์

ยานี้ใช้ได้กับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีการทดสอบการใช้ยากับสัตว์ทด ลองที่ตั้งครรภ์พบว่า สามารถก่อให้เกิดความพิการของตัวอ่อน จึงไม่สมควรใช้ยานี้กับหญิงมีครรภ์ อย่างไรก็ตาม การใช้ยานี้ต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น

ยาโอเซลทามิเวียร์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ยาโอเซลทามิเวียร์ มีสรรพคุณรักษาอาการป่วยจากการติดเชื้อหรือใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ และสายพันธุ์ บี โดยมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาในทั้ง 2 กรณีที่ต่างกันออกไป

ยาโอเซลทามิเวียร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

หลังจากการรับประทานยาโอเซลทามิเวียร์ ร่างกายจะทำการเปลี่ยนโครงสร้างของยาโดยตับ จนยาอยู่ในรูปที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารเคมีในตัวไวรัสที่เรียกว่า เอนไซม์ และส่งผลให้การยึดเกาะของตัวไวรัสกับเซลล์ของร่างกายมนุษย์ทำได้ยากยิ่งขึ้น

ยาโอเซลทามิเวียร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายที่มีในประเทศไทยของยาโอเซลทามิเวียร์ ได้แก่

ยาโอเซลทามิเวียร์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

สามารถรับประทานยาโอเซลทามิเวียร์ได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร แต่การรับประทานยาหลังอาหาร จะช่วยลดภาวะระคายเคืองกับระบบทางเดินอาหารได้ดีกว่า

ยาโอเซลทามิเวียร์ชนิดแค็ปซูล สามารถแกะแค็ปซูลออก และนำผงยามาละลายน้ำ น้ำ หวาน แล้วนำมารับประทานก็ได้

  • ขนาดรับประทานสูงสุดในผู้ใหญ่และเด็กที่มีน้ำหนัก 40 กก.ขึ้นไปคือ 75 มิลลิกรัมต่อครั้ง
  • ขนาดรับประทานสูงสุดในเด็กที่มีน้ำหนัก 23-40 กก.ขึ้นไปคือ 60 มิลลิกรัมต่อครั้ง
  • ขนาดรับประทานสูงสุดในเด็กที่มีน้ำหนัก 15-23 กก.ขึ้นไปคือ 45 มิลลิกรัมต่อครั้ง
  • ขนาดรับประทานสูงสุดในเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 15 กก.คือ 30 มิลลิกรัมต่อครั้ง
  • โดยทุกช่วงของน้ำหนักให้รับประทาน 2 ครั้งต่อวัน และรับประทานเป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง
  • ขนาดรับประทานเพื่อป้องกันโรคในผู้ใหญ่คือ 75 มิลลิกรัม วันละครั้งเป็นเวลา 7 วัน

ทั้งนี้ แพทย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้สั่งจ่ายยา และระบุขนาดรับประทานได้ถูกต้อง

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาโอเซลทามิเวียร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยา รวมทั้งยาโอเซลทามิเวียร์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ และถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาโอเซลทามิเวียร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ หรือ ผลข้างเคียงของยาโอเซลทามิเวียร์ คือ

มีข้อควรระวังการใช้ยาโอเซลทามิเวียร์อย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาโอเซลทามิเวียร์ คือ

ยาโอเซลทามิเวียร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การรับประทานยาโอเซลทามิเวียร์ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่าง กาย อาจก่อให้เกิดพิษจากยาดังกล่าว ด้วยร่างกายอาจกำจัดยานั้นๆออกได้น้อยลง ซึ่งแสดง ออกทางอาการต่างๆ เช่น กดการสร้างไขกระดูก มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ วิงเวียน หายใจถี่/เร็ว บวมที่ขา ดีซ่าน มีภาวะเป็นพิษต่อตับและไต ยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันของร่างกายดังกล่าว เช่น เมทโธเทร็กเซท (Methotrexate)

ควรเก็บรักษายาโอเซลทามิเวียร์อย่างไร?

ให้เก็บยาโอเซลทามิเวียร์ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส กรณียาน้ำแขวนตะกอน หลังผสมน้ำแล้ว ควรเก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส

ยาโอเซลทามิเวียร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Tamiflu (ทามิฟลู) Roche
GPO-A-Flu (จีพีโอ-เอ-ฟลู) GPO

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Tamiflu/?q=oseltamivir&type=brief [2013,April19].
  2. http://www.drugs.com/drug-interactions/folex-pfs-with-oseltamivir-1590-3015-1758-0.html [2013,April19].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom