Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องเสีย 

บทนำ

โลเพอราไมด์ (Loperamide) หรือยาชื่อการค้าที่รู้จักทั่วไป คือ อิโมเดียม (Imodium) เป็นยาที่ใช้บรรเทาอาการท้องเสียแบบเฉียบพลันทั่วๆไป รวมถึงอาการท้องเสียแบบเรื้อรัง แต่ยานี้ห้ามใช้กับ “อาการท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร” สังเกตจากอาการมีไข้สูงหรือมีเลือดปนออกมากับอุจจาระขณะท้องเสีย ซึ่งอาการท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อมักมีสา เหตุจากเชื้อโรคดังต่อไปนี้ เช่น เชื้ออหิวาตกโรค (Cholera), เชื้อโรคบิดชิเกลลา ( Shigella), อาหารเป็นพิษจาก E.coli, เชื้อโรคไทฟอยด์ (Salmonella) เป็นต้น เชื้อโรคบางชนิด เช่น Clos tridium difficile สามารถสร้างพิษที่เรียกว่า Toxin Megacolon ซึ่งนอกจากจะทำให้ท้องเสียแล้วยังสามารถก่อให้เกิดอาการไข้ ปวดท้อง อาจเห็นลักษณะท้องป่องเกิดขึ้น และตามมาด้วยอาการช็อก จนหมดสติได้

หลังรับประทาน ยาโลเพอราไมด์นี้จะเริ่มออกฤทธิ์ภายใน 0.5 - 1 ชั่วโมง จากนั้นยาจะถูกส่งไปเปลี่ยนโครงสร้างที่อวัยวะตับ ร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 7 - 14 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาออก จากร่างกายได้ 50% ยานี้ส่วนมากจะถูกขับออกมากับอุจจาระและส่วนน้อยจะถูกขับออกไปทาง ปัสสาวะ

โลเพอราไมด์จัดเป็นยาอันตราย หากใช้ผิดวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่จะไม่หายจากอาการ โรค แต่กลับจะทำให้ทรุดหนักกว่าเดิม การใช้ยาจึงควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ทำการรัก ษาเท่านั้น

ยาโลเพอราไมด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โลเพอราไมด์

สรรพคุณของ ยาโลเพอราไมด์ ได้แก่ รักษาและบรรเทาอาการท้องเสียทั้งชนิดเฉียบพลัน และเรื้อรังที่ ‘ไม่ได้’ เกิดจากการติดเชื้อโรค เช่น ผลข้างเคียงจากยา, ผลข้างเคียงจากการฉาย รังสีรักษาโรคมะเร็งในช่องท้อง, ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็ง, โรคลำไส้ใหญ่ อักเสบเป็นแผลเรื้อรังที่ไม่มีการติดเชื้อร่วมด้วย, หรือโรคลำไส้แปรปรวน

ยาโลเพอราไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโลเพอราไมด์ คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์โดยตรงที่ผนังของลำไส้ ทำให้ลำไส้มีการบีบตัวน้อยลง จึงเป็นเหตุผลทำให้หยุดอาการท้องเสียลงได้

ยาโลเพอราไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโลเพอราไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

  • รูปแบบ ยาแคปซูล ขนาดความแรง 2 มิลลิกรัม/แคปซูล
  • รูปแบบ ยาเม็ด ขนาดความแรง 2 มิลลิกรัม/เม็ด

ยาโลเพอราไมด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโลเพอราไมด์มีขนาดรับประทาน ดังนี้

ก. ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทานเริ่มต้น คือ 4 มิลลิกรัม แต่หากยังมีอาการท้องเสียอยูให้ รับประทานอีก 2 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 16 มิลลิกรัมต่อวัน

ข. เด็ก: ขนาดรับประทานจะขึ้นกับอายุของเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ขนาดรับประทานและระยะเวลาในการรับประทาน ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

***** อนึ่ง ยานี้สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโลเพอราไมด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโลเพอราไมด์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาโลเพอราไมด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโลเพอราไมด์ สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (อาการข้างเคียง/ผลข้างเคียง) เช่น ปากแห้ง คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง และท้องผูก

มีข้อควรระวังการใช้ยาโลเพอราไมด์อย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยาโลเพอราไมด์ ได้แก่

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาโลเพอราไมด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาโลเพอราไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโลเพอราไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาโลเพอราไมด์อย่างไร?

ควรเก็บยาโลเพอราไมด์ระหว่างอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงสว่าง แสงแดด และความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาโลเพอราไมด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโลเพอราไมด์ในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Diara (ไดอะรา) Burapha
Diarent (ดิเอเรนท์) Chew Brothers
Diarine (ไดอะรีน) Burapha
Diarodil (ไดแอโรดิล) Greater Pharma
Dicotil (ไดโคติล) Picco Pharma
Entermid (เอ็นเทอร์มิด) Nakornpatana
Imodium (อิโมเดียม) Janssen-Cilag
Imonox (อิโมน็อก) Medicine Products
Impelium (อิมพีเลียม) T.O. Chemicals
K.B. Peramide (เค.บี. เพอราไมด์) K.B. Pharma
Leon (ลีออน) T P Drug
Lomide (โลไมด์) Siam Bheasach
Lomy (โลมาย) Masa Lab
Lopela (โลเพอลา) Pharmasant Lab
Loperamide GPO (โลเพอราไมด์ จีพีโอ) GPO
Lopercin (โลเพอร์ซิน) Polipharm
Loperdium (โลเพอร์เดียม) General Drugs House
Lopil (โลพิล) Bangkok Lab & Cosmetic
Mantil (แมนทิล) T. Man Pharma
Miderlar (ไมเดอลาร์) Chinta
Operium (โอเพอเรียม) P P Lab
Patardium (พาตาร์เดียม) Patar Lab
Perasian (เพอเรเซียน) Asian Pharm
Ropa (โรพา) Utopian
Ropermide (โรเพอไมด์) Medicpharma
SBOB (เอสบีโอบี) Thai Nakorn Patana
Setonox (เซโทน็อก) Putchubun Dispensary
Tedium (ทีเดียม) T. Man Pharma

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Loperamide [2014,July5]
2. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=loperamide [2014,July5]
3. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Imodium/?q=loperamide&type=brief [2014,July5]
4. http://www.drugs.com/drug-interactions/loperamide-index.html?filter=2&generic_only=#B [2014,July5]
5. http://www.drugs.com/cdi/loperamide-solution.html [2014,July5]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom