Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไขมันในเลือดสูง 

บทนำ

โลวาสแตติน (Lovastatin) เป็นยาในกลุ่มสแตติน (Statin: กลุ่มยาลดไขมันโดยออกฤทธิ์ต้านการสร้างไขมันคอเลสเตอรอล) มักถูกใช้หลังจากผู้ป่วยใช้การควบคุมอาหารโดยเฉพาะพวกไขมัน แป้ง น้ำตาล รวมถึงการออกกำลังกายแล้ว ไม่สามารถลดไขมันในเลือดได้ จึงมีความจำ เป็นต้องใช้ยาเพื่อรักษา

โลวาสแตตินใช้ลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วย เราสามารถได้รับโลวาสแตตินจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติโดยการบริโภค เช่น เห็ดนางรมหรือเห็ดนางฟ้า (Oyster mushroom) และข้าวยีสต์แดง (Red yeast rice) ที่ทางวงการเภสัชกรรมนำมาพัฒนาเป็นยาเพื่อรักษาโรคไขมันในหลอดเลือดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513)

สำหรับประเทศไทย ยาโลวาสแตตินยังไม่ได้บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจากการ ศึกษาการกระจายตัวของยาโลวาสแตตินเมื่อเข้าสู่ร่างกายพบว่า ตัวยาจะจับโปรตีนในกระแสเลือดมากกว่า 95% จากนั้นจะถูกส่งไปเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีที่ตับ ร่างกายต้องใช้เวลาประ มาณ 2 - 4 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากร่างกายโดยผ่านไปกับอุจจาระเป็นส่วนใหญ่ และส่วนน้อยผ่านไปทางปัสสาวะ

ยาโลวาสแตตินจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย การใช้ยานี้ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมต้องขึ้นอยู่กับคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ยาโลวาสแตตินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โลวาสแตติน

ยาโลวาสแตตินมีสรรพคุณ คือ

ยาโลวาสแตตินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโลวาสแตตินมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะไปรบกวนกระบวนการทำงานของเอนไซม์ HMG-CoA reductase (เอนไซม์ช่วยการสร้างไขมันคอเลสเตอรอล) และก่อให้เกิดผลในการชะลอการสังเคราะห์ไขมันกลุ่มคอเลสเตอรอล ทำให้เกิดฤทธิ์ตามสรรพคุณ

ยาโลวาสแตตินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโลวาสแตตินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็นรูปแบบยาเม็ด ขนาด 20 และ 40 มิลลิกรัม/เม็ด

ยาโลวาสแตตินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโลวาสแตตินมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 20 มิลลิกรัม หลังอาหารเย็น หรืออาจใช้ขนาดรับประทาน 10 - 80 มิลลิกรัม/วัน โดยรับประทานเพียงครั้งเดียวหรือแบ่งรับประทาน วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า - เย็น ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 80 มิลลิกรัม/วัน ควรรับประทานยาโลวาสแตตินพร้อมอาหาร การปรับเปลี่ยนขนาดการรับประทานขึ้นอยู่กับระดับคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ซึ่งแพทย์เท่านั้นที่สามารถพิจารณาขนาดรับประทานได้อย่างปลอดภัยและเหมาะ สม

ข. เด็ก: มักไม่มีการใช้ยานี้ในเด็กเล็ก แต่ในเด็กโต ข้อบ่งชี้การใช้ยาและขนาดรับประทานอยู่ดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโลวาสแตติน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโลวาสแตตินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาโลวาสแตตินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโลวาสแตตินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้ คือ สามารถเพิ่มเอนไซม์ Creatine phosphokinase (เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ และ/หรือโรคกล้ามเนื้อ)โดยที่ไม่ได้มีการเกิดโรคนั้นๆขึ้นในร่างกาย อาจทำให้ ท้องอืด คลื่นไส้ อาหารไม่ย่อย ท้องผูก หรือท้องเสีย ปวดท้อง กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ ตาพร่า ปวดศีรษะ วิงเวียน มีผื่นคัน และผลข้างเคียง (อาการข้างเคียง) ที่พบได้น้อยแต่มีอันตรายสูง ได้แก่ การเกิดภาวะบาดเจ็บรุนแรงต่อกล้ามเนื้อลาย (Rhabdomyolysis: ปวด เจ็บกล้ามเนื้อมาก กล้ามเนื้อแข็ง อ่อนเพลีย อุจจาระสีเหมือนน้ำปลาจากสาร Myoglobin ที่สลายจากกล้ามเนื้อเข้าสู่กระแสเลือด และร่างกายกำจัดออกทางไต) และเกิดไตวายเฉียบพลัน เสียชีวิต (ตาย) ได้

มีข้อควรระวังการใช้ยาโลวาสแตตินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโลวาสแตตินดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโลวาสแตตินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาโลวาสแตตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโลวาสแตตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาโลวาสแตตินอย่างไร?

ควรเก็บยาโลวาสแตตินที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (Celsisu) เก็บยาให้พ้นแสง แดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาโลวาสแตตินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโลวาสแตตินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Apo-Lovastatin (อะโพ-โลวาสแตติน) Apotex
Ellanco (เอลแลนโค) CCM Duopharma Bio Tech
Lestric (เลสทริค) Ranbaxy
Lovarem (โลวาเรม) Remedica
Lovastin (โลวาสติน) YSP Industries

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Lovastatin [2014,Aug2]
2 http://www.mims.com/USA/drug/info/lovastatin/ [2014,Aug2]
3 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=lovastatin [2014,Aug2]
4 http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=53232#x321 [2014,Aug2]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom