Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ปอด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

บทนำ

ยาโรฟลูมิลาสท์ (Roflumilast) เป็นยาในกลุ่มฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์ (PDE 4 selective inhibitors) มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบที่หลอดลมและที่ถุงลมปอดของร่างกาย ทางคลินิกนำมาใช้รักษาอาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) ซึ่งมักจะมีอาการของหลอดลมอักเสบร่วมด้วย ยาโรฟลูมิลาสท์มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน ยานี้มีการดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหารประมาณ 79% ตับจะคอยทำลายโครงสร้างของยานี้อย่างต่อเนื่องและทำให้ได้สาร/ยาที่ออกฤทธิ์ คือ N-oxide metabolite ทั้งนี้ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 17 ชั่วโมงในการกำจัดยาโรฟลูมิลาสท์ที่ยังไม่ถูกเปลี่ยนโครงสร้าง และประมาณ 30 ชั่วโมงต่อการกำจัด N-oxide metabolite โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

สำหรับผู้บริโภค/ผู้ป่วย มีข้อควรทราบโดยทั่วๆไปของยาโรฟลูมิลาสท์ดังนี้ เช่น

ยาโรฟลูมิลาสท์ถูกจัดเป็นยาทางเลือกอีกหนึ่งรายการสำหรับรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สามารถพบเห็นการจัดจำหน่ายยานี้ในประเทศไทยภายใต้ชื่อการค้าว่า “Daxas” ซึ่งหากผู้ป่วยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาชนิดนี้ ผู้ป่วยสามารถสอบถามได้จากแพทย์ และจากเภสัชกรตามร้านขายยาได้ทั่วไป

โรฟลูมิลาสท์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โรฟลูมิลาสท์

ยาโรฟลูมิลาสท์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ บำบัดป้องกันและควบคุมอาการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)

โรฟลูมิลาสท์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

cAMP (Cyclic adenosine monophosphate)เป็นสาร/หน่วยย่อยที่อยู่ในเซลล์ร่างกายของมนุษย์ มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการชีวะเคมีหลายประเภท รวมถึงกระบวนการอักเสบของเซลล์และของเนื้อเยื่อต่างๆ การมีปริมาณ cAMP อย่างเหมาะสมจะทำให้การควบคุมการทำงานของระบบภูมิต้าน/ภูมิคุ้มกัน/ภูมิคุ้มกันต้านทานโรค มิให้ออกฤทธิ์มากจนเกินไป และภายในเซลล์ สาร cAMP จะถูกทำลายหรือแปลงสภาพด้วยเอนไซม์ที่มีชื่อว่า Phosphodiesterase 4 (PDE 4) กรณีที่มี PDE 4 มากเกินไปจะทำให้ cAMP มีปริมาณลดลง จึงส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานมากขึ้นผิดปกติโดยปล่อยสารกระตุ้นการอักเสบออกมาเล่นงานเซลล์ปกติของร่างกายจนกระทั่งเกิดอาการอักเสบตามมา ตัวยาโรฟลูมิลาสท์เป็นยาที่มีฤทธิ์/กลไกการออกฤทธ์ยับยั้งการทำงานของ PDE 4 จึงทำให้ระดับ cAMP กลับมาเป็นปกติ และช่วยลดการปลดปล่อยสารที่กระตุ้นการอักเสบของเซลล์ในหลอดลมและในถุงลมปอด ด้วยเหตุผลที่ซับซ้อนดังกล่าว จึงเป็นที่มาของสรรพคุณในการรักษาโรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง ของยานี้

โรฟลูมิลาสท์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโรฟลูมิลาสท์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

โรฟลูมิลาสท์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโรฟลูมิลาสท์มีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: รับประทานยาขนาด 500 ไมโครกรัม วันละ1ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
 • ผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ห้ามใช้ยากับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโรฟลูมิลาสท์มี ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยา โรฟลูมิลาสท์ สามารถรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาโรฟลูมิลาสท์ ตรงเวลา

โรฟลูมิลาสท์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโรฟลูมิลาสท์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โรฟลูมิลาสท์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโรฟลูมิลาสท์ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก สีเม็ดยาเปลี่ยนไป
 • ห้ามใช้ยากับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก นอกจากมีคำสั่งแพทย์
 • งดการสูบบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • หลังการใช้ยานี้ถ้าอาการป่วยไม่ดีขึ้น ต้องรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว โดยไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • หากเกิดอาการแพ้ยานี้ เช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ผื่นคันขึ้นเต็มตัว ตัวบวม ต้องหยุดการใช้ยานี้ทันที แล้วรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานยาต่างๆ อาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย และต้องมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาโรฟลูมิลาสท์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

โรฟลูมิลาสท์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโรฟลูมิลาสท์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโรฟลูมิลาสท์อย่างไร?

ควรเก็บยาโรฟลูมิลาสท์ภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์

โรฟลูมิลาสท์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโรฟลูมิลาสท์ที่จำหน่ายในประเทศไทยมีชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Daxas (ดาซัส)Takeda GmbH

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Daliresp

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Roflumilas [2017,Nov18]
 2. https://www.hpra.ie/img/uploaded/swedocuments/edumat_auto_84ec9172-33b6- 4856-bfe1-0b8e5d8d97eb.pdf [2017,Nov18]
 3. https://www.medicines.org.uk/emcmobile/PIL.23423.latest.pdf [2017,Nov18]
 4. https://www.drugs.com/cdi/roflumilast.html [2017,Nov18]
 5. https://www.drugs.com/ppa/roflumilast.html [2017,Nov18]
 6. https://www.drugs.com/dosage/roflumilast.html [2017,Nov18]
 7. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-arrhythmia/symptoms-causes/dxc-20188128 [2017,Nov18]
 8. http://www.discoverpde4.com/role-of-pde4.html [2017,Nov18]
 9. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/copd/diagnosis-treatment/drc-20353685 [2017,Nov18]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom