Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  ระบบประสาทวิทยา  ระบบโรคติดเชื้อ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

การชักในผู้ป่วยเอชไอวี 

บทนำ

โรคลมชัก (Epilepsy) เป็นโรคที่พบบ่อยในคนทั่วไปเกือบ 1% และพบบ่อยมากขึ้นในผู้ ป่วยติดเชื้อเอชไอวี การรักษาโรคลมชักในคนทั่วไป ใช้เวลานานหลายปีติดต่อกัน และยิ่งในผู้ ป่วยเอชไอวีที่เป็นโรคลมชัก อาจต้องใช้เวลารักษานานกว่าปกติ สาเหตุและการรักษาโรคลม ชักในผู้ป่วยเอชไอวี (Epilepsy in HIV patient) แตกต่างกับคนทั่วไปอย่างไร ลองติดตามบท ความนี้ครับ

อนึ่ง อ่านเพิ่มเติมเรื่องโรคลมชักในคนทั่วไปได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง โรคลมชัก

โรคลมชักพบบ่อยในผู้ป่วยเอชไอวีเพราะอะไร?

โรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวี

โรคลมชักพบได้บ่อยในผู้ป่วยเอชไอวี เพราะผู้ป่วยเอชไอวี มีโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาสในสมอง (ระบบประสาทติดเชื้อฉวยโอกาสเหตุเอขไอวี) ได้สูง และยังมีโอกาสเกิดภาวะผิด ปกติของเกลือแร่ในร่างกายได้สูงกว่าคนทั่วไป ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัย เป็นสาเหตุของโรคลมชัก ดังนั้นผู้ป่วยเอชไอวีจึงมีโอกาสเกิดโรคลมชักได้สูงกว่าคนทั่วไป

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวีคืออะไร?

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวี ได้แก่

ลักษณะอาการโรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวีต่างกับในคนทั่วไปไหม?

ลักษณะอาการชักไม่แตกต่างกันทั้งโรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวี และในคนทั่วไป ซึ่งลักษณะการชักมีได้หลายแบบ เช่น ชักกระตุกทั้งตัว ชักเฉพาะอวัยวะบางส่วน (เช่น แขน หรือขา) หรือ ชักแบบนั่งเหม่อลอย ทั้งนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง โรคลมชัก

ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ผู้ป่วยเอชไอวี ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที กรณีที่มีอาการชักครั้งแรก แต่ถ้าเป็นโรคลมชักและมีการชักเป็นประจำอยู่ก่อนแล้ว ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเมื่อมีการชักหลาย ๆครั้งในเวลา 1 วัน หรือ เกิดอุบัติเหตุจากการชัก หรือ ชักนานต่อเนื่องไม่หยุด

การวินิจฉัยโรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวีมีแนวทางอย่างไร?

แนวทางการวินิจฉัยโรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวี คือพิจารณาจากประวัติอาการ ประวัติการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจร่างกาย ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การเจาะหลังตรวจน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง และการตรวจภาพสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเอมอาร์ไอ เพื่อแยกจากโรคทางสมองอื่นๆ เช่น เนื้องอกสมอง และ/หรือการติดเชื้อฉวยโอกาสในสมอง (ระบบประสาทติดเชื้อฉวยโอกาสในเอชไอวี)

รักษาโรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวีอย่างไร?

การรักษาโรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวี จะด้วยการกินยากันชักเหมือนกับในคนทั่วไปเป็นวิธีหลัก แต่การเลือกยากันชัก แพทย์ต้องระวังเรื่อง ผลแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงจากปฏิกิริยาระ หว่างยาของยากันชักกับยาต้านไวรัส และกับยาป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส

นอกจากนั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว การรักษาต้องใช้ยากันชักนานตลอดชีวิต เพราะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวี มักรักษาแก้ไขไม่ได้ การควบคุมการชักจึงยุ่งยาก ลำบาก มากกว่าในคนทั่วไปที่เป็นโรคลมชัก

โรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวีก่อผลข้างเคียงอย่างไร?

โรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวีก่อผลข้างเคียงเช่นเดียวกับโรคลมชักในคนทั่วไป คือ เกิดอุ บัติเหตุจากการชัก เช่น ฟกซ้ำ แผลถลอก กระดูกหัก ข้อต่อเคลื่อนหลุด ตกน้ำ จมน้ำ อุบัติเหตุทางการจราจร ภาวะแพ้ยากันชัก ซึมเศร้า และการพยายามฆ่าตัวตาย

โรคลมชักในผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

การพยากรณ์โรคในผู้ป่วยเอชไอวีที่เกิดโรคลมชัก คือ เป็นโรคที่รุนแรง ผลการรักษาไม่ดี การควบคุมการชักทำได้ยากกว่า เพราะมักเกิดจากรอยโรคในสมองที่รักษายาก และการควบ คุมระดับยากันชักทำได้ยาก เพราะมีการทำปฏิกิริยาระหว่างยากันชักและยาที่ใช้รักษาโรคเอชไอวี/ยาต้านไวรัส รวมทั้งมีการเสียชีวิตจากโรคเอชไอวี และจากผู้ป่วยติดเชื้อฉวยโอกาสด้วย

ผู้ป่วยควรดูแลตนเองอย่างไร?

การดูแลตนเองของผู้ป่วยเอชไอวีที่เป็นโรคลมชัก คือ

  • ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามแพทย์ พยาบาล แนะนำ
  • ทานยาที่แพทย์สั่งให้สม่ำเสมอ ไม่ขาดยา
  • ไม่อดนอน พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ไม่ดื่มเหล้า ไม่ดื่มน้ำสมุนไพร ไม่ใช้อาหารเสริม โดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
  • พบแพทย์/ไปโรงพยาบาลตามนัดเสมอ
  • ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลก่อนนัดเมื่อ มีอาการชักบ่อยมากขึ้น, มีอาการแพ้ยา, เกิดอุบัติเหตุจากการชัก, และ/หรือ เมื่อกังวลในอาการ

ป้องกันโรคลมชักในผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร?

การป้องกันโรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวี คือสมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom