Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคมะเร็ง  ทั่วร่างกาย  

บทนำ

ยาโฟลซูริดีน (Floxuridine หรือ 5-fluorodeoxyuridine) เป็นยาเคมีบำบัดประเภทแอนติเมทาโบไลท์(Antimetabolite) ทางการแพทย์นำมาใช้รักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาโฟลซูริดีน เป็นแบบยาฉีด โดยตัวยาชนิดนี้ยังไม่ใช่สารที่ออกฤทธิ์ แต่ร่างกายจะเปลี่ยนยาโฟลซูริดีนไปเป็นยา 5-ฟลูออโรยูราซิล (5-fluorouracil) จึงสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสารพันธุกรรมในเซลล์มะเร็งจากนั้น เมทาโบไลท์(Metabolite)ของยาโฟลซูริดีนจะถูกขับออกจากร่างกายโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

มีข้อจำกัดการใช้ยาโฟลซูริดีนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบ ดังนี้ เช่น

การได้รับยาโฟลซูริดีน ยังสามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างมากมายตามมา เช่น เกิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร คลื่นไส้อาเจียน ผมร่วง โลหิตจาง เบื่ออาหาร เป็นต้น ระหว่างที่ได้รับยานี้แล้วเกิดอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรรีบมาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาล โดยไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา

โฟลซูริดีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โฟลซูริดีน

ยาโฟลซูริดีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

โฟลซูริดีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

โดยทั่วไป แพทย์จะให้ยาโฟลซูริดีนกับผู้ป่วยมะเร็งโดยผ่านทางหลอดเลือดแดง หรือหลอดเลือดดำ ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ จากนั้นตัวยาจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นสารที่ออกฤทธิ์หรือเรียกว่า แอคทีฟเมทาโบไลท์(Active metabolite) แอคทีฟเมทาโบไลท์ดังกล่าวจะออกฤทธิ์ยับยั้งและรบกวนกระบวนการสันดาปหรือกระบวนการสังเคราะห์สารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสารพันธุกรรมในเซลล์มะเร็ง อย่างเช่น DNA และ RNA ส่งผลให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแบ่งตัว เซลล์มะเร็งจึงหยุดการเจริญเติบโต

โฟลซูริดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโฟลซูริดีน มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีด ที่เป็นผงแห้งปราศจากเชื้อ โดยบรรจุตัวยา Floxuridine ขนาด 500 มิลลิกรัม/ขวด

โฟลซูริดีนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การรักษามะเร็งของระบบทางเดินอาหารที่อยู่ในระยะแพร่กระจายเข้าสู่ตับด้วยยาโฟลซูริดีน ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องรับการตรวจร่างกายเพื่อให้แพทย์ประเมินความเหมาะสม-ปลอดภัยว่าสมควรใช้ยาชนิดนี้รักษาตนเองหรือไม่ การให้ยากับผู้ป่วยต้องใช้น้ำหนักตัวผู้ป่วยมาเป็นเกณฑ์อ้างอิงคำนวณขนาดยา แพทย์อาจให้ยาจนกระทั่งสังเกตเห็นอาการข้างเคียงเริ่มเกิดขึ้นกับผู้ป่วยจึงหยุดการใช้ยา และจะนัดให้ยาครั้งใหม่เมื่ออาการข้างเคียงของผู้ป่วยลดลง ผู้ป่วยไม่ควรหยุดการรักษาโดยไม่ได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ แต่ควรมารับการให้ยาตามที่แพทย์นัดหมายอย่างสม่ำเสมอ

อนึ่ง ทั่วไป แพทย์จะใช้ยานี้เฉพาะกับผู้ป่วยมะเร็งในผู้ใหญ่ ส่วนในมะเร็งเด็ก ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยและขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเด็ก

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโฟลซูริดีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ควรดูแลตนเองอย่างไรขณะได้รับยาโฟลซูริดีน?

ควรดูแลตนเองขณะได้รับยาโฟลซูริดีน เช่น

 • ดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ 2 – 3 ลิตร หรือ ตามแพทย์แนะนำ
 • ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ
 • อยู่ในที่ ไม่มีผู้คนแออัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเป็นแผลเลือดออก
 • เพื่อป้องกันและลดอาการช่องปากเป็นแผล ควรใช้แปรงสีฟันที่มีขนนิ่ม และกลั้วปากด้วยเกลือเบกกิ้งโซดา(Baking soda) ½ - 1 ช้อนชา หรือเกลือแกง ½ - 1 ช้อนชา ที่ละลายน้ำสะอาดประมาณ 240 มิลลิลิตร
 • กรณีมีอาการคลื่นไส้ให้รับประทานยาแก้คลื่นไส้ที่สั่งจ่ายจากแพทย์ผู้ที่ทำการรักษาเท่านั้น ห้ามไปซื้อยามารับประทานเอง
 • ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบ
 • เพื่อป้องกันกลุ่มอาการมือและเท้าบวมแดง (Hand-foot syndrome)ที่เป็นผลข้างเคียงจากยานี้ ผู้ป่วยควรใช้มือและเท้าด้วยความระมัดระวัง ห้ามใช้มือและเท้าทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากหรือใช้กับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเสียดสีของมือและเท้า รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมที่มีความร้อน ควรรักษาความชุ่มชื้นของมือและเท้า โดยใช้โลชั่นที่ให้ความชุ่มชื้นผิวหนังทาเป็นประจำ
 • ในสตรี ต้องป้องกันการมีบุตรขณะได้รับยาชนิดนี้โดยใช้การป้องกันทางกายภาพ เช่น ถุงยาอนามัยชาย
 • พักผ่อนอย่างพอเพียง และรับประทานอาหารตามที่ แพทย์/ พยาบาล/เภสัชกร /โภชนากร แนะนำ

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

กรณีไม่สามารถมารับการฉีดยาโฟลซูริดีน ให้ผู้ป่วยรีบติดต่อแพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ที่ทำการรักษาผู้ป่วย เพื่อนัดหมายการฉีดยาครั้งใหม่โดยเร็ว

โฟลซูริดีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโฟลซูริดีน สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โฟลซูริดีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโฟลซูริดีน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาโฟลซูริดีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อาการข้างเคียงลักษณะใดที่ต้องนำผู้ป่วยมาส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว?

กรณีพบอาการดังต่อไปนี้หลังการได้รับยาโฟลซูริดีน ควรต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง เช่น

โฟลซูริดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโฟลซูริดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโฟลซูริดีนอย่างไร?

ควรเก็บยาโฟลซูริดีน ภายใต้อุณหภูมิ 15–30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

* อนึ่ง สำหรับยาฉีดที่ละลายน้ำกลั่นและถูกเตรียมพร้อมเพื่อใช้งานแล้ว ต้องเก็บภายในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส และมีระยะการเก็บไม่เกิน 2 สัปดาห์

โฟลซูริดีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโฟลซูริดีน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
FUDR (เอฟยูดีอาร์)Faulding Pharmaceutical Co.

บรรณานุกรม

 1. http://chemocare.com/chemotherapy/drug-info/floxuridine.aspx [2018,May12]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Floxuridine#Mechanism_of_action [2018,May12]
 3. https://hemonc.org/docs/packageinsert/floxuridine.pdf [2018,May12]
 4. https://www.drugs.com/drug-interactions/floxuridine-index.html?filter=3&generic_only=[2018,May12]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Floxuridine [2018,May12]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom