Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เป็นหูด 

บทนำ

โพโดฟิลลิน (Podophyllin) เป็นยาใช้ภายนอกสำหรับรักษา โรคหูด หูดหงอนไก่ เป็นต้น ยานี้สกัดได้จากพืชชนิดหนึ่ง คือ Podophyllum Peltatum ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1942 (พ.ศ. 2485) รูปแบบที่มีใช้ตาสถานพยาบาลจะเป็นลักษณะโลชั่นหรือเจล

ยาโพโดฟิลลิน จัดเป็นสารที่มีพิษ หากเผลอรับประทานจะทำให้ระบบทางเดินอาหารอักเสบอย่างมาก และมีภาวะซึมเศร้าตามมา หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีผู้ป่วยอาจเสียชีวิต(ตาย) ได้

ถึงแม้ยาโพโดฟิลลินจะมีข้อระบุให้ใช้ทาภายนอกก็จริง แต่ยานี้สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้ จึงมีข้อห้ามใช้ยากับหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ด้วยอาจจะมีผลกระทบต่อทารก ส่งผลให้ทารกเจริญเติบโตผิดปกติได้

ยาโพโดฟิลลินนี้ ไม่ค่อยจะมีจัดจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไป เราอาจจะพบเห็นในสถานพยา บาลเท่านั้น การใช้ยาต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น

ยาโพโดฟิลลินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โพโดฟิลลิน

ยาโพโดฟิลลินมีสรรพคุณ ดังนี้ คือ รักษา หูด หูดหงอนไก่ ตามบริเวณที่เกิดกับผิวหนัง

ยาโพโดฟิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโพโดฟิลลิน มีกลไกการออกฤทธิ์ ยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเนื้อหูด โดยทำลายระบบการลำ เลียงสารอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์ของเนื้อหูด นอกจากนี้ยังส่งผลกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต่อ ต้านหูดในบริเวณผิวหนังที่เกิดหูดอีกด้วย

ยาโพโดฟิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการผลิตและรูปแบบการจัดจำหน่ายยาโพโดฟิลลิน จะเป็นชนิดโลชั่น หรือเจล โดยมี ความเข้มข้น 10 – 25%

ยาโพโดฟิลลินมีวิธีการใช้อย่างไร?

วิธีการใช้ยาโพโดฟิลลิน ได้แก่

ล้างทำความสะอาดบริเวณที่เป็นหูดก่อนทายา แล้วซับบริเวณนั้นให้แห้ง ทาโพโดฟิลลิน ในบริเวณดังกล่าว ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลาประมาณ 30 - 40 นาที หรือตามแพทย์แนะนำ จากนั้นล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนโยน (สบู่เด็กอ่อน) เพื่อกำจัดคราบของยาโพโดฟิลลิน โดยปกติจะทายาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 - 6 สัปดาห์

หมายเหตุ:

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาโพโดฟิลลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดัง นี้

ยาโพโดฟิลลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโพโดฟิลลิน สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) หากใช้ผิดขนาดและผิดวิธี อาจทำให้เกิดการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดพิษต่อระบบการทำงานของร่างกายได้ เช่น มีอาการคล้ายเป็นลมพิษ มีไข้ ลำไส้บีบตัวหรือทำงานน้อยลง ปวดท้อง สับสน หงุดหงิด ท้องเสีย ประสาทหลอน กล้ามเนื้ออ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บคอ หรือมี อาการตกเลือดภายในอวัยวะต่างๆ ท้องผูก อาจมีอาการชัก รู้สึกปวดในขณะปัสสาวะ วิงเวียน ง่วงนอน และหัวใจเต้นเร็ว

มีข้อควรระวังการใช้ยาโพโดฟิลลินอย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยาโพโดฟิลลิน ได้แก่

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโพโดฟิลลินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาโพโดฟิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

โดยปกติไม่พบว่ายาโพโดฟิลลิน มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชนิดรับประทานหรือยาฉีดชนิดใดๆ แต่ถ้าหากมีอาการผิดปกติหลังใช้ยาโพโดฟิลลินร่วมกับยาใดๆก็ตาม ให้รีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อขอคำปรึกษาหรือทำการรักษาทันที

ควรเก็บรักษายาโพโดฟิลลินอย่างไร

ควรเก็บยาโพโดฟิลลิน ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะสีชาปิดมิดชิด เก็บให้พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาโพโดฟิลลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโพโดฟิลลินในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

(โพโดวัท) (โพโดวัท-เอส) (โพโดฟิล์ม)
ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
PodowartMenarini
Podowart-sMenarini
PodofilmPharmascience

บรรณานุกรม

1. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=podophyllotoxin [2014,June11]
2. https://www.mims.com/Singapore/drug/info/Podofilm/?q=podophyllin&type=brief [2014,June11 ]
3. http://mims.com/Singapore/drug/info/Podofilm/?q=podophyllin&type=brief [2014,June11]
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Podophyllin#Toxicity [2014,June11]
5. http://www.pathology.med.umich.edu/gynonc/ASCCP/HPV_VIN/HPV_Rx.htm [2014,June11]
6. http://www.drugs.com/monograph/podophyllum-resin.html [2014,June11]
7. http://www.everydayhealth.com/drugs/podophyllum-resin-topical#dosage [2014,June11]
8. http://www.assospharma.com/english/documents/podofilm.pdf [2014,June11]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Sunny_PR PRdelivery Pick69
Frame Bottom