Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตในปอดสูง 

บทนำ

ยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์ (Prostacyclin analogue) เป็นยาสังเคราะห์เลียนแบบสารโพรสตาแกลนดิน ไอ2 (Prostaglandin I2 ย่อว่า PGI2)ที่เมื่อทางคลินิกนำมาใช้เป็นยา จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Epoprostenol ยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์มีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำยายตัว และ ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด ประโยชน์ทางการแพทย์ ได้นำยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์ มาใช้เป็นยาลดความดันโลหิตสูงภายในปอด, บำบัดภาวะหลอดเลือดตีบหรืออุดตันในบริเวณอวัยวะส่วนปลาย(มือ,เท้า,แขน,ขา) ยากลุ่มนี้มีทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดฉีดและชนิดสูดพ่น(Nebulizer) ซึ่งเราจะพบเห็นการใช้ยากลุ่มนี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

ตัวอย่างของยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์เท่าที่พบเห็นในทางการแพทย์ เช่น

ยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์ ถูกจัดอยู่ในประเภทยาอันตราย การจะเลือกใช้ยารายการใดมาบำบัดรักษา จึงต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์แต่ผู้เดียว

โพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โพรสตาไซคลินอะนาล็อกซ์

ยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ ลดความดันโลหิตภายในปอด

โพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์ มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัว รวมถึงยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด จึงส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก และเพิ่มปริมาตรการไหลของเลือดที่ออกจากหัวใจ จากกลไกดังกล่าว จะส่งผลลดความดันโลหิตภายในปอดได้ตามสรรพคุณ

โพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์ มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น

 • ยาฉีด และ
 • ยาสูดพ่นทางลมหายใจ(Nebulizer)

โพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การใช้ยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์ มีความแตกต่างกันตามชนิดของแต่ละตัวยา เช่น

ก. Epoprostenol: ผู้ใหญ่,หยดยาเข้าหลอดเลือดดำ 2 นาโนกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที

ข. Treprostinil: ผู้ใหญ่, หยดยาเข้าหลอดเลือดดำ 1.25 นาโนกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที

ค. Iloprost: ผู้ใหญ่, พ่นยาครั้งละ 2.5 ไมโครกรัม 6 – 9 ครั้ง/วัน

อนึ่ง:

 • เด็ก: การใช้ยากลุ่มนี้กับเด็กให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น
 • เก็บยากลุ่มนี้ให้พ้นแสงแดด ความร้อน เพื่อป้องกันการเสื่อมสลายของตัวยา
 • แจ้งโรคประจำตัวให้แพทย์ทราบทุกครั้งเมื่อเข้ารับการรักษา เช่น โรคหัวใจ

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิรวมยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับการฉีดยา/พ่นยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์ ตรงตามเวลาที่แพทย์กำหนด การไม่ได้รับการให้ยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์ อาจทำให้อาการของโรคกำเริบมากขึ้น ผู้ป่วยควรติดต่อแพทย์/ พยาบาล/โรงพยาบาลทันที เพื่อนัดหมายการฉีดยาใหม่หากลืมมารับการฉีดยานี้

โพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโพรสตาไซคลินอะนาล็อกซ์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์ด้วย) ยาแผนโบราณ ทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

โพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโพรสตาไซคลินอะนาล็อกซ์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์อย่างไร?

ควรเก็บยาโพรสตาไซคลินอะนาล็อกซ์ในช่วงอุณหภูมิ 15 – 25 องศาเซลเซียส(Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

โพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโพรสตาไซคลินอะนาล็อกซ์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Ilomedin 20 (ไอโลเมดิน)Bayer HealthCare Pharma
Remodulin (รีโมดูลิน)Baxter Pharmaceutical
Ventavis (เวนทาวิส)Bayer HealthCare Pharma
VELETRI (เวเลทรี)Patheon S.p.A

บรรณานุกรม

 1. http://www.medscape.com/viewarticle/804460_2 [2016,Dec 10]
 2. https://www.veletri.com/ [2016,Dec10]
 3. https://www.drugs.com/ppa/iloprost.html [2016,Dec10]
 4. http://www.mims.com/malaysia/drug/info/epoprostenol?mtype=generic [2016,Dec10]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Prostacyclin [2016,Dec10]
 6. http://www.ebi.ac.uk/interpro/potm/2006_10/Page1.html [2016,Dec10]
 7. https://www.4ventavis.com/ [2016,Dec10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom