Frame Top

โปรตีนสิ่งสำคัญของร่างกาย (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
17 มกราคม 2016
โปรตีนสิ่งสำคัญของร่างกาย

ดังนั้น ผู้ที่งดทานเนื้อสัตว์หรือเลือกทานโปรตีนจากพืชเพียงอย่างเดียว จึงไม่ได้รับโปรตีนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอได้ และสำหรับผู้ที่ขาดโปรตีนจะส่งผลเสียต่อร่างกาย คือ ทำให้น้ำหนักน้อย ตัวเล็ก มีภูมิต้านทานต่ำ มีอาการบวม เพราะโปรตีนช่วยรักษาปริมาณน้ำในเซลล์และหลอดเลือด ถ้าหากขาดโปรตีนก็จะไม่มีตัวรักษาแรงดันน้ำ ทำให้น้ำไหลออกจากหลอดเลือดเข้าสู่เซลล์มากขึ้น จึงเกิดอาการบวม และหากเด็กขาดโปรตีนจะส่งผลให้การเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายและสมองลดลง

อย่างไรก็ตาม การเลือกรับประทานโปรตีนจำเป็นต้องคำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสม เพราะช่วงวัยที่แตกต่างกันก็ต้องการโปรตีนในปริมาณที่ต่างกัน หรือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่ต่างกันก็ทำให้ร่างกายต้องการโปรตีนในปริมาณที่ต่างกัน เช่น ผู้ที่ออกกำลังกายมากๆ ก็ต้องการโปรตีนมากกว่าคนทั่วไปที่ไม่ออกกำลังกาย หรือหญิงตั้งครรภ์ก็ต้องการโปรตีนมากกว่าหญิงสาวทั่วไป ฯลฯ รวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคบางชนิดก็อาจมีความต้องการโปรตีนในปริมาณสูงขึ้นเช่นกัน

ที่สำคัญเราควรเลือกรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพ โดยในคนทั่วไปต้องการโปรตีนประมาณ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เช่น น้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม ก็ต้องการโปรตีนถึงวันละ 50 กรัม ซึ่งเท่ากับไข่ขาวประมาณ 7 ฟอง ซึ่งอาจจะไม่ง่ายที่แต่ละคนจะได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ

ซึ่งหากใครไม่สามารถทานโปรตีนคุณภาพได้อย่างเพียงพอ ปัจจุบันจึงมีการนำเวย์โปรตีนมาใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากการใช้ในนักกีฬาและผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามแล้ว ผู้ที่ทานมังสวิรัติไม่ทานเนื้อสัตว์เลย อาจส่งผลให้ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอก็สามารถเลือกทานเวย์โปรตีนเสริมได้ หรือผู้ป่วยพักฟื้นบางรายที่ไม่สามารถรับประทานโปรตีนจากอาหารปกติได้ ก็อาจรับประทานเวย์โปรตีนได้เช่นกัน แต่ต้องเลือกสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

โปรตีน (Protein) เป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ในร่างกาย เราสามารถพบโปรตีนได้ทั่วร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง ผม เลือด และทุกส่วนของเซลล์ในร่างกาย นอกจากนี้ร่างกายยังใช้โปรตีนในการสร้างและซ่อมเซลล์ สร้างเอนไซม์ (Enzymes) ฮอร์โมน และสารเคมีอื่นๆ ในร่างกาย ทั้งนี้ มีโปรตีนอย่างน้อย 10,000 ชนิด ในร่างกายที่ช่วยทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ

คนเป็นล้านทั่วโลกที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ การขาดโปรตีนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคขาดโปรตีนหรือภาวะที่เรียกว่า ควาชิออร์กอร์ (Kwashiorkor) ซึ่งทำให้มีผลต่อ

แหล่งข้อมูล

1. โปรตีน มีดีเหนือกว่าแค่สร้างกล้ามเนื้อ. http://www.thairath.co.th/content/551272 [2016, January 16].

2. The Benefits of Protein. http://www.webmd.com/men/features/benefits-protein[2016, January 16].

3. Protein. http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/protein/[2016, January 16].

Blog
โปรตีนสิ่งสำคัญของร่างกาย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul natt500
Frame Bottom