Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบกระดูกและข้อ  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคเกาต์ 

บทนำ

ยาโคลชิซิน (Colchicine) ที่นำมารักษาโรคเกาต์ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบและสกัดได้จากพืชตระกูล Colchicum (ไม้ดอกตระกูลหนึ่ง) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1820 (พ.ศ. 2363) โดยหลังรับประ ทาน ยาโคลชิซินจะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารภายในเวลา 2 ชั่วโมง ยาส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่อวัยวะตับ ระดับยาในกระแสเลือดประมาณ 50% จะถูกกำจัดออกภายใน เวลา 12 - 30 นาทีโดยผ่านทางอุจจาระและปัสสาวะ

โคลชิซินจัดเป็นยาอันตรายที่มีข้อควรระวังข้อห้ามใช้หลายประการ ก่อนที่จะถูกสั่งจ่าย ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาระดับกรดยูริค ว่าเกินกว่ามาตรฐานเท่าใด ดังนั้นขนาดรับประทานที่ถูกต้องจึงควรขึ้นอยู่กับคำสั่งแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น

ยาโคลชิซินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โคลชิซิน

สรรพคุณของยาโคลชิซิน คือใช้รักษาและป้องกันโรคเกาต์ชนิดเฉียบพลัน

ยาโคลชิซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโคลชิซิน คือ ยาจะลดการอักเสบที่เกิดจากผลึกของกรดยูริคที่เกาะตัวกับเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย อีกทั้งยังลดการทำลายข้อกระดูกจากเม็ดเลือดขาว (Leu cocytes) ที่เกิดจากการอักเสบจากผลึกกรดยูริค นอกจากนี้ โคลชิซินยังยับยั้งการผลิตกรด แลคติก (Lactic acid) ของเม็ดเลือดขาวที่มีผลรบกวนการเกาะตัวของผลึกยูริคกับเนื้อเยื่อของ ร่างกาย ด้วยกลไกดังกล่าวเหล่านี้จึงลดอาการปวดที่เกิดขึ้น

ยาโคลชิซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโคลชิซินจัดจำหน่ายในรูปแบบยาเม็ดขนาดความแรง 0.6 มิลลิกรัม/เม็ด

ยาโคลชิซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโคลชิซินมีขนาดรับประทาน ดังนี้

ก. เมื่อมีอาการปวดจากโรคเกาต์:

ผู้ใหญ่รับประทานครั้งแรก 2 เม็ด จากนั้นลดขนาดรับประทานเป็น 1 เม็ดทุกๆ 1 - 2 ชั่วโมง จน กระทั่งอาการปวดจากเกาต์บรรเทาลง และห้ามรับประทานยาเกิน 6 กรัม/วัน

ข. ขนาดรับประทานที่ใช้ป้องกันโรคเกาต์กำเริบ:

ผู้ใหญ่ให้รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

ค. หมายเหตุ:

  • ควรรับประทานยาโคลชิซินหลังอาหาร เพื่อลดอาการระคายเคืองไม่สบายในช่องทางเดินอาหาร
  • ในทางปฏิบัติ แพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดการรับประทานของยานี้เพื่อความเหมาะสมกับร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย อาจจะด้วยเหตุผลของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมากกับผู้ป่วย และ/หรือ รวมไปถึงการตอบสนองของการรักษาต่อยาตัวนี้
  • การใช้ยาตัวนี้ในเด็ก ต้องเป็นคำสั่งการใช้จากแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโคลชิซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโคลชิซิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาโคลชิซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ระหว่างการใช้ยาโคลชิซินอาจพบผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่างๆ ดังนี้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ในบางคนอาจมีอาการท้องเสีย เลือดออกในกระเพาะอา หารหรือในลำไส้ (เลือดออกในทางเดินอาหาร) มีผื่นคันตาผิวหนัง ตับและไตมีอาการผิดปกติ หรือทำงานบกพร่อง หรือพบความผิดปกติในระบบเลือด/ระบบโลหิตวิทยา อาการข้างเคียงที่พบ ได้น้อย ได้แก่ ผมร่วง มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

มีข้อควรระวังการใช้ยาโคลชิซินอย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยาโคลชิซิน ได้แก่

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโคลชิซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาโคลชิซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโคลชิซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาโคลชิซินอย่างไร?

สามารถเก็บยาโคลชิซินในอุณหภูมิห้อง บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาโคลชิซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโคลชิซินในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Cochic (โคชิก) Masa Lab
Colchicine Asian Pharm (โคลชิซิน เอเซียน ฟาร์ม) Asian Pharm
Colchicine Medinova (โคลชิซิน เมดิโนวา) Medinova
Colchicine Utopian (โคลชิซิน ยูโทเปียน) Utopian
Colchily (โคลชิลี) Pharmasant Lab
Colcine (โคลซิน) Pharmahof
Colcitex (โคลซิเท็ก) The United Drug (1996)
Goutichine (โกทิชิน) Farmaline
Koji (โคจิ) Patar Lab
Prochic (พรอกชิก) Millimed
Tolchicine (โทลชิซิน) T.O. Chemicals
Zoric (โซริก) V S Pharma

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Colchicine [2014,June6]
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Colchicine [2014,June6]
3. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=colchicine [2014,June6]
4. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Prochic/?q=colchicine&type=brief [2014,June6]
5. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Colcine/?q=colchicine&type=brief [2014,June6]
6. http://reference.medscape.com/drug/colcrys-colchicine-342812#5 [2014,June6]
7. http://www.medicinenet.com/colchicine-oral/page3.htm#Precautions [2014,June6]
8. http://www.drugs.com/drug-interactions/colchicine-index.html?filter=3&generic_only= [2014,June6]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Tabelog Tapanut Pick69
Frame Bottom