Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาแอลพรีโนลอล (Alprenolol) ชื่ออื่นได้แก่ Alfeprol หรือ Alpheprol หรือAlprenololum เป็นยาในกลุ่มเบต้า บล็อกเกอร์ (Non-selective beta-blocker) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาอาการภาวะ/โรคความดันโลหิตสูง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด(Angina pectoris) และหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmias) ยานี้มีรูปแบบยาแผนปัจจุบันเป็นยาชนิดรับประทาน หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ตัวยานี้ในกระแสเลือดจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 80 – 90% ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2 – 4 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะ

ยาแอลพรีโนลอลมีฤทธิ์บั่นทอนการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจ(AV node conduction) และอาจทำให้ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides)ในเลือดเพิ่มขึ้น พร้อมกับลดระดับไขมันเฮชดีแอล (HDL) ลง ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ยาแอลพรีโนลอลถูกวางจำหน่ายเพียงในบางประเทศและไม่เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน

มีข้อห้ามใช้บางประการของยาแอลพรีโนลอลที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบ อาทิเช่น

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาแอลพรีโนลอลจึงต้องอยู่ภายใต้คำสั่งและการดูแลจากแพทย์เท่านั้น

แอลพรีโนลอลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

แอลพรีโนลอล

ยาแอลพรีโนลอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

แอลพรีโนลอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแอลพรีโนลอลเป็นยาประเภท Non-selective beta-blocker โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อการทำงานของหัวใจโดยตรง ตัวยาจะยับยั้งอิทธิพลของสารสื่อประสาทอย่างเช่น Epinephrine และ Norepinephrine ส่งผลให้ลดอัตราการเต้นของหัวใจและทำให้ความดันโลหิต ลดลง นอกจากนี้ ยาแอลพรีโนลอลยังออกฤทธิ์ยับยั้งการผลิตสารเรนิน(Renin,สารที่สร้างจากไตเพื่อช่วยในการควบคุมความดันโลหิตของร่างกาย) มีผลยับยั้งการสร้างสารอีก 2 ประเภท คือ Angiotensin II และ Aldosterone(ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตของร่างกาย) ทำให้ลดการหดตัวของหลอดเลือด ลดภาวะร่างกายคั่งน้ำ จากกลไกทั้งหมดที่กล่าวมา จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ในการรักษาได้ตามสรรพคุณ

แอลพรีโนลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอลพรีโนลอล มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ขนาด 25 และ 50 มิลลิกรัม/แคปซูล

แอลพรีโนลอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาแอลพรีโนลอล มีขนาดรับประทาน เช่น

ก.สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง

  • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 200 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง ตามคำสั่งแพทย์

ข.สำหรับรักษาภาวะหัวใจขาดเลือด และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ:

  • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 200 – 400 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง ตามคำสั่งแพทย์

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาแอลพรีโนลอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยาแอลพรีโนลอล สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

แต่อย่างไรก็ดี การลืมรับประทานยาแอลพรีโนลอล อาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะตามมา

แอลพรีโนลอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแอลพรีโนลอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้แอลพรีโนลอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแอลพรีโนลอล เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแอลพรีโนลอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

แอลพรีโนลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแอลพรีโนลอล มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาแอลพรีโนลอลอย่างไร?

ควรเก็บยาแอลพรีโนลอล ภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์ และ เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น

แอลพรีโนลอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแอลพรีโนลอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Skajilol (สกาจิลอล)Kotobuki Seiyaku

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Alprenolol [2016,Dec17]
  2. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00866 [2016,Dec17]
  3. http://www.mims.com/malaysia/drug/info/alprenolol?mtype=generic [2016,Dec17]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom