Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาแอมปิซิลลิน (Ampicillin) เป็นยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มยาเพนนิซิลลิน(Penicillins) เป็นยาที่ใช้กันมานานมากกว่า 90 ปี มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดเช่น กลุ่มสแตปฟีโลคอคไค (Staphylococci) สเตปโตคอคไค (Steptococci) เอช อินฟลูเอนซา(H. Influenza) โคลิฟอร์ม (Coliforms) และโปรเตียส (Proteus )

ยาแอมปิซิลลินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แอมปิซิลลิน

ยาแอมปิซิลลินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) ในการรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียที่ตอบ สนองต่อยาในกลุ่มเพนิซิลลินเช่น การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ หู ปอด กระเพาะอา หารและลำไส้ ถุงน้ำดีและของทางเดินน้ำดี

ยาแอมปิซิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแอมปิซิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์ ทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียที่ก่อโรค เมื่อผนังเซลล์ถูกทำลาย แบคทีเรียจึงไม่สามารถขยายหรือแพร่พันธุ์ได้

ยาแอมปิซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอมปิซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายได้หลายอย่างดังนี้

  • แคปซูล ขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัม
  • ยาผงละลายน้ำ ขนาด 125 มิลลิกรัมใน 1 ช้อนชา
  • ยาฉีด ขนาด 1 กรัม, 500 และ 250 มิลลิกรัม

ยาแอมปิซิลลินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาแอมปิซิลลินจัดเป็นยาอันตราย ถ้าใช้ผิดวิธีผิดขนาดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ที่สำคัญห้ามซื้อยากินเอง ควรต้องปรึกษาแพทย์และให้แพทย์เป็นผู้รักษา หรือปรึกษาเภสัชกรก่อนซื้อยากินเองเสมอ จะปลอดภัยมากกว่า

แอมปิซิลลินไม่สามารถทนกับกรดในกระเพาะอาหารได้ดีนัก จึงต้องกินยาก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง นอกจากนั้น การใช้ยาในเด็กต้องคำนวณจากอายุและน้ำหนักของเด็ก และยาผงละลายน้ำที่ใช้กับเด็กหลังผสมยากับน้ำสะอาดแล้ว ต้องเก็บในตู้เย็น แต่ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาแอมปิซิลลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาที่รวมถึงยาแอมปิซิลลินสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทานขนาดปกติโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาแอมปิซิลลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลอันไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ของยาแอมปิซิลลินที่อาจพบได้คือ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ลมพิษ ผิวหนังอักเสบ ผื่นคัน และในรายที่มีการแพ้ยารุนแรงมาก อาจเกิดช็อกถึงขั้นเสียชีวิต (ตาย) ได้

มีข้อควรระวังหรือข้อห้ามการใช้ยาแอมปิซิลลินอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาแอมปิซิลลินที่สำคัญคือ ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีการแพ้ยาแอมปิซิล ลินและยาในกลุ่มเพนิซิลลินทุกตัว นอกจากนั้นคือ ห้ามใช้ยาหมดอายุ และห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิดที่รวมยาแอมปิซิลลินด้วย ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาแอมปิซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแอมปิซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษายาแอมปิซิลลินอย่างไร?

การเก็บรักษายาแอมปิซิลลินทุกรูปแบบบรรจุ ให้เก็บในที่แห้ง ระวังความชื้น เก็บในที่ที่พ้นแสงแดด อุณหภูมิไม่ควรเกิน 25 องศาเซลเซียส ยาผงสำหรับเด็กที่ละลายน้ำแล้วจะต้องเก็บในตู้เย็นเพื่อชะลอความเสื่อมของยา แต่ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง และต้องเก็บยาให้พ้นจากมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง

ยาแอมปิซิลลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นของยาแอมปิซิลลิน และบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Ambacitam (แอมบาซิแทม)Vitrofarma SA
Amicilin (อะมิซิลิน)Inpac Pharma
Ampcoxin (แอมโคซิน)T Man Pharma
Ampi Frx (แอมปิ)The United Drug ( 1996)
Ampi T Man Pharma (แอมปิ)T Man Pharma
Ampi – Oral 500 (แอมปิห้าร้อย)Utopian
Ampicillin (แอมปิซิลลิน)Community Pharm PCL
Ampicillin (แอมปิซิลลิน)General Drugs House
Ampicillin T.O. (แอมปิซิลลิน)T.O. Chemicals
Ampicyn (แอมปิซิน)Siam Blach
Ampicillin (แอมปิซิลลิน)The Forty-Two
Ampilin 500 (แอมปิลินห้าร้อย)Utopian
Ampillin (แอมปิลลิน)P P Lab
Ampimycin (แอมปิมัยซิน)Acdhon
Ampimycin DropsAcdhon
Ampimycin MixtureAcdhon
Ampitam (แอมปิทาม)Great Eastern
Amprexy (แอมเพรซี)Unison
Sulam (ซูแลม)Siam Bheasach
Sulbaccin (ซัลแบคซิน)MacroPhar
Unasyn (ยูนาซิน)Pfizer
Utocillin (ยูโทซิลลิน)Utopian
Viccillin (วิคซิลลิน)Meiji
Viccillin – SMeiji

บรรณานุกรม

1. Antibiotics. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/ [2014, Dec 13].
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Antibacterial[2014,Dec13].

Updated 2014, Dec 13


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom