Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อรา 

บทนำ

ยาแอนิดูลาฟังกิน (Anidulafungin) เป็นยาต้านเชื้อราที่อยู่ในกลุ่มยาแอคไคโนแคนดิน (Echinocandin) รู้จักกันในชื่อการค้าว่า Eraxis ใช้รักษาการติดเชื้อรากลุ่มแคนดิดา (Candida) ที่บริเวณหลอดอาหาร รวมถึงการติดเชื้อรากลุ่มแอสเปอร์จิลลัส (Aspergillus) ในระยะลุกลามด้วย ยานี้มีการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ค่อนข้างต่ำนักวิทยาศาสตร์จึงต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ ยานี้เป็นในรูปของยาฉีด

เมื่อยแอนิดูลาฟังกินเข้าสู่กระแสเลือด ร่างกายจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 - 2 วันเพื่อจะกำจัดยานี้ทิ้งโดยผ่านไปกับอุจจาระเป็นส่วนมากและบางส่วนไปกับปัสสาวะ และกลไกที่ออกฤทธิ์ของยานี้จะเป็นการยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ในตัวเชื้อราจนทำให้เชื้อราหยุดการเจริญพันธุ์

มีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยานี้ได้หรือไม่ก็ต้องใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากอาทิเช่น

ทั้งนี้การให้ยาแอนิดูลาฟังกินจะกระทำแต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น และต้องใช้ยาต่อเนื่อง จนครบคอร์ส (Course) ของการรักษา หากมีข้อซักถามเพิ่มเติมเรื่องยานี้ผู้ป่วย/ผู้บริโภคสามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้รักษาหรือจากเภสัชกรที่ประจำในสถานพยาบาลนั้น

แอนิดูลาฟังกินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แอนิดูลาฟังกิน

ยาแอนิดูลาฟังกินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

  • รักษาการติดเชื้อราแคนดิดาที่หลอดอาหาร (Esophageal candidiasis)
  • บำบัดรักษาการติดเชื้อราแคนดิดาในกระแสเลือด (Candidemia)

แอนิดูลาฟังกินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาแอนิดูลาฟังกินคือ ตัวยาจะเข้ายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งมีอยู่ในเชื้อราที่มีชื่อเรียกว่า 1,3-เบต้า-ดี-กลูแคน ซินเทส (1,3-beta-D-glucan synthase) ส่งผลให้เชื้อราไม่สามารถสร้างผนังเซลล์ได้จึงทำให้เซลล์ของเชื้อราแตกออกและตายลงในที่สุด จากกลไกดังกล่าวจึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

แอนิดูลาฟังกินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอนิดูลาฟังกินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีดขนาด 50 และ 100 มิลลิกรัม/ขวด

แอคไคโนแคนดินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ขอยกตัวอย่างขนาดการบริหารยา/ใช้ยาแอคไคโนแคนดินดังนี้เช่น

ก. สำหรับการติดเชื้อราแคนดิดาในกระแสเลือด (Candidemia):

ข. สำหรับการติดเชื้อราแคนดิดาที่หลอดอาหาร (Esophageal candidiasis):

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาแอนิดูลาฟังกิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

แอนิดูลาฟังกินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแอนิดูลาฟังกินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้แอนิดูลาฟังกินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแอนิดูลาฟังกินเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแอนิดูลาฟังกินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

แอนิดูลาฟังกินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแอนิดูลาฟังกินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น การใช้ยาแอนิดูลาฟังกินร่วมกับยา Dichlorphenamide อาจทำให้ระดับเกลือโพแทสเซียมในเลือดต่ำลง หากจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกันผู้ป่วยจะต้องคอยเฝ้าระวังระดับเกลือโพแทสเซียมในเลือดให้เป็นปกติอยู่เสมอตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษา

ควรเก็บรักษาแอนิดูลาฟังกินอย่างไร?

ควรเก็บยาแอนิดูลาฟังกินตามเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในเอกสารกำกับยา เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

แอนิดูลาฟังกินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแอนิดูลาฟังกินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Eraxis (อีราซิส) Pfizer

อนึ่งยาแอนิดูลาฟังกินที่จำหน่ายในประเทศตะวันตกมียาชื่อการค้าเช่น Ecalta

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Echinocandin#Mechanism_of_action [2016,May7]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Anidulafungin [2016,May7]
  3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/eraxis/?type=brief [2016,May7]
  4. http://www.drugs.com/cdi/anidulafungin.html [2016,May7]
  5. http://reference.medscape.com/drug/ecalta-eraxis-anidulafungin-342599#3 [2016,May7]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom