Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้ใหญ่  ระบบทางเดินอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องผูก 

บทนำ

ยาแลคตูโลส (Lactulose) เป็นยาตัวหนึ่งในกลุ่มยาแก้ท้องผูก (ยาระบาย) จัดเป็นกลุ่มของน้ำตาลที่การอุตสาหกรรมสังเคราะห์ขึ้น และไม่ถูกย่อยโดยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้ จึงนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้

ยาแลคตูโลสมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แลคตูโลส

ยาแลคตูโลสมีสรรพคุณเป็นยาระบาย แก้ท้องผูก มีความปลอดภัยสูง เป็นยาระบายที่ควรใช้รักษาโรคท้องผูกชนิดเรื้อรัง (ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอเมื่อจะใช้ยา)

ยาแลคตูโลสออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแลคตูโลสออกฤทธิ์ โดยเป็นตัวดึงน้ำเข้าสู่ลำไส้ ส่งผลกระตุ้นให้ลำไส้มีการบีบตัวมากขึ้น และทำให้อุจจาระถูกขับถ่ายออกได้ง่ายจากการอ่อนตัวของอุจจาระจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในอุจจาระ

ยาแลคตูโลสมีรูปแบบจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแลคตูโลสมีรูปแบบจัดจำหน่ายดังนี้คือ

ยาแลคตูโลสมีขนาดรับประทานอย่างไร?

การรับประทานยาแลคตูโลสมีขนาดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการป่วย เพศ และ อายุ ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมควรให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายขนาดรับประทานในผู้ป่วยแต่ละคน สำหรับผู้ใหญ่ขนาดยาสูงสุดที่รับประทานแก้ท้องผูกไม่ควรเกิน 45 มิลลิลิตร/วัน

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาแลคตูโลส ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแลคตูโลสสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไปให้รับประทานขนาดปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาแลคตูโลสมีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ยาแลคตูโลสมีผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) คือ ท้องเป็นตะคริว ท้องอืดเฟ้อ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน และภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ (อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อ่อน เพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง ใจสั่น สับสน และ/หรือประสาทหลอน)

ยาแลคตูโลสมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

การกินยาแลคตูโลสมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่น (ปฎิกิริยาระหว่างยา) ได้ดังนี้ เมื่อกินร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดจะทำให้ฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดเพิ่มขึ้น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น อะซีโนคูมารอล (Acenocoumarol) ฟลูอินไดโอน (Fluindione) ฟีนินไดโอน (Phenindione) วอร์ฟาริน (Warfarin )

มีข้อควรระวังไหมเมื่อกินยาแลคตูโลส?

ข้อควรระวังการใช้ยาแลคตูโลสคือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมถึงยาแลคตูโลส) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ควรเก็บรักษายาแลคตูโลสอย่างไร?

สามารถเก็บยาแลคตูโลสที่อุณหภูมิห้องได้ แต่ควรเก็บในที่พ้นแสงแดด และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาแลคตูโลสมีชื่ออื่นๆไหม? ผลิตโดยบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแลคตูโลสมีชื่ออื่นตามชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
DUPHALAC SYR (ดูฟาแลค) Abbott Products
HEPALAC (เฮปาแลค) Berlin Pharm
LAEVOLAC SYR (เลโวแลค) Greater Pharma
LOSALAC SYR (โลซาแลค) T Man Pharma
SAFEX SYR (ซาเฟค) Zee Lab

บรรณานุกรม

1. นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์. (2551). แนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคท้องผูก ท้องเสีย และ IBS (ดีวีดี). กรุงเทพฯ: โรงแรมสยามซิตี้
2. Laxative http://www.mims.com/Thailand/drug/ [2014,Oct 25]
3. Laxative http://en.wikipedia.org/wiki/Laxative [2014,Oct25]
http://www.drugs.com/mtm/lactulose.html [2014,Oct25] 4. Lactulose

Updated 2014, Oct 25


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom