Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องผูก 

บทนำ

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์ (Magnesium hydroxide) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อการค้าว่า Milk of Magnesia/มิลค์ออฟแมกนีเซีย (ย่อว่า MOM/เอ็มโอเอ็ม) เป็นตัวยาหนึ่งในกลุ่มยาแก้ท้องผูก (ยาระบาย) เป็นยาน้ำแขวนตะกอนมีลักษณะคล้ายน้ำนม มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แมกนิเซียมไฮดรอกไซด์

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์มีสรรพคุณใช้เป็นยาระบายแก้ท้องผูกและยาลดกรด โดยมีขนาดการรับประทานที่แตกต่างกัน เมื่อใช้เป็นยาลดกรด ขนาดรับประทานจะต่ำกว่าเมื่อใช้เป็นยาแก้ท้องผูก

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์ออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์ออกฤทธิ์ โดยช่วยเพิ่มปริมาณของน้ำในลำไส้จนเกิดการกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวและขับถ่ายอุจจาระได้

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์มีรูปแบบจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์มีรูปแบบจัดจำหน่ายดังนี้

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

การรับประทานยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์มีขนาดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการป่วย เพศ และอายุ ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและเหมาะสม ควรให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายขนาดรับประทานในผู้ป่วยแต่ละคน สำหรับผู้ใหญ่ขนาดสูงสุดที่รับประทานแก้ท้องผูกไม่ควรเกิน 4.8 กรัม/วัน สำหรับเด็กควรเป็นคำแนะนำจากแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์ สามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทานขนาดปกติโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์มีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ผลไม่พึงประสงค์ ( ผลข้างเคียง ) ของยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์คือ ระคายเคืองในทางเดินอาหาร ท้องเสีย เป็นตะคริวที่ท้อง และอาจเกิดภาวะเป็นพิษจากเกลือแมกนีเซียม (กดการทำงานของระบบประสาทจึงง่วงซึม ความดันโลหิตต่ำ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นผิดปกติ คลื่นไส้ และอาเจียน)

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์มีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

การกินยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์แล้วมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่น (ปฎิกิริยาระหว่างยา) ได้ ดังนี้

  • เมื่อกินร่วมกับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มจะลดการดูดซึมของยาปฏิชีวนะกลุ่มนั้น ทำให้ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดลง ยาปฏิชีวนะดังกล่าวเช่น เตตราไซคลีน (Tetracycline) คลอเตตราไซคลีน (Chlortetracycline) และดอกซีไซคลีน (Doxycycline)
  • เมื่อกินร่วมกับยาบำรุงร่างกายทื่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ จะเกิดการยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็ก ยาที่มีองค์ประกอบของธาตุเหล็กเช่น เฟอร์รัสซัลเฟท (Ferrous sulphate) เฟอร์ไรฟอสเฟท (Ferri phosphas) เฟอร์รัส ซัคซิเนท (Ferrous succinate) และ เฟอร์รัสออกซาเลท (Ferrous oxalate)

มีข้อควรระวังไหมเมื่อกินยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์?

ข้อควรระวังเมื่อกินยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์คือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิดที่รวมถึงยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์ ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ควรเก็บรักษายาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์อย่างไร?

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้ แต่ควรให้พ้นแสงแดดและความร้อน และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์มีชื่ออื่นๆไหม? ผลิตโดยบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์มีชื่ออื่นตามชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
ALMA (อัลมา) Millimed
ALMAG (อัลแมก) B L Hua
ALTICON (อัลติคอน) K.B. Pharma
EMULAX M.O.M.(อีมูแลค เอ็ม.โอ. เอ็ม.) British Dispensary
MAG-MAG SUSPENSION (แมก-แมก ซัสเพนชั่น) K.B.pharm
MAGNESIA TAB (แมกนีเซีย แท็ป) Charoen Bhaesaj

บรรณานุกรม

1. นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์. (2551). แนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคท้องผูก ท้องเสีย และ IBS (ดีวีดี). กรุงเทพฯ: โรงแรมสยามซิตี้
2. Laxative. http://www.mims.com/Thailand/drug/ [2014,Sept6]
3. Laxative. http://en.wikipedia.org/wiki/Laxative [2014,Sept6]
4. www.Drugs.Com [2014,Sept6]

Updated 2014, Sept 6


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul Kongkaw Nn89 PRdelivery landa Dominiccoco
Frame Bottom