Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ต่อมไร้ท่อทั่วร่างกาย  สูตินรีเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วร่างกาย  

บทนำ

เอสโทรน (Estrone) เป็นฮอร์โมนเพศหญิงในกลุ่มเอสโตรเจน (Estrogen, ประกอบด้วยฮอร์ โมนเพศหญิงชนิดย่อย 3 ชนิดคือ Estradiol หรือ E2, Estriol หรือ E3 และ Estrone หรือ E1) ซึ่งเป็นชนิดที่มีปริมาณน้อยที่สุดในร่างกายเมื่อเทียบกับฮอร์โมนเพศหญิงชนิดอื่นๆ ถูกผลิตจากเซลล์ไขมันที่สะสมบริเวณช่องท้อง ฮอร์โมนเอสโทรนมักจะไม่ออกฤทธิ์โดยตรงต่ออวัยวะในร่างกายเหมือนกับฮอร์โมนเอสตร้าไดออล (Estradiol) อาจกล่าวว่า เอสโทรนเป็นฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์ได้น้อยกว่าเอสตร้าไดออลนั่นเอง นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาถึงผลของฮอร์โมนนี้ที่มีต่อร่างกายแล้วพบว่าฮอร์โมนนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งกับมนุษย์

ในเพศหญิงเอสโทรนจะส่งผลให้เกิดอาการตึง-คัด-เจ็บปวดบริเวณเต้านม คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง และเกิดตะคริวบริเวณขา แต่ในเพศชายเอสโทรนจะส่งผลให้เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และด้อยสมรรถภาพทางเพศ

อย่างไรก็ตามมนุษย์เราจะขาดฮอร์โมนเอสโทรนไม่ได้เช่นกัน ด้วยเอสโทรนถือเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเอสตร้าไดออล (Estradiol) อีกทีหนึ่ง ทางคลินิกมีการศึกษาและนำเอสโทรนมาเป็นยาบำบัดรักษาโรค/ภาวะผิดปกติต่างๆเช่น ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศหรือภาวะฮอร์โมนเพศต่ำ(Hypogonadism) ภาวะประจำเดือนมามากผิดปกติ เนื้องอกของต่อมลูกหมาก รวมถึงช่วยบำบัดภาวะกระดูกพรุนในวัยหมดประจำเดือน

หากจะพิจารณาเงื่อนไขของผู้บริโภคว่าเหมาะสมที่จะใช้ยาฮอร์โมนเอสโทรนได้หรือไม่นั้น ต้องอาศัยการตรวจร่างกายและคำวินิจฉัยของแพทย์เป็นสำคัญ ซึ่งอาจสรุปออกมาเป็นข้อๆเช่น

การใช้ยากลุ่มฮอร์โมนจะต้องคอยควบคุมอาการข้างเคียงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิด ด้วยเป็นยาที่มีความแรง การใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้อย่างมากมาย ดังนั้นผู้ที่ใช้ยานี้แพทย์จะนัดตรวจอยู่เป็นประจำเพื่อดูประสิทธิผลหลังการใช้ยานี้รวมถึงคอยควบคุมระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติอยู่เสมอ

ปัจจุบันทางเลือกของผลิตภัณฑ์ยาเอสโทรนที่พบเห็นจะเป็นประเภทยาฉีด (เข้ากล้ามเนื้อ) ยารับประทาน ยาครีม และยาสอด/ยาเหน็บช่องคลอด การเลือกรูปแบบและขนาดการใช้ยานี้ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยควรต้องเป็นไปตามความเห็นของแพทย์ผู้รักษาแต่เพียงผู้เดียว

เอสโทรนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เอสโทรน

ยาเอสโทรนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

เอสโทรนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเอสโทรนคือ ตัวยาจะเป็นรูปแบบฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติในกลุ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สามารถเพิ่มการสะสมแคลเซียมในมวลกระดูก จึงช่วยบำบัดรักษาโรคกระดูกพรุนได้ นอกจากนั้นตัวยายังสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในบริเวณช่องคลอดและก่อให้เกิดความชุ่มชื้นของช่องคลอดส่งผลให้ลดอาการช่องคลอดแห้งและแสบคันในวัยหมดประจำเดือนได้

เอสโทรนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอสโทรนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 0.625 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาฉีดขนาด 2 และ 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
 • ยาครีมขนาด 1 มิลลิกรัม/กรัม

เอสโทรนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเอสโทรนมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 1.4 - 2.8 มิลลิกรัม/วัน ระยะเวลาของการรับประทานให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์

อนึ่ง: ในผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจต้องให้ยาฮอร์โมนเอสตร้าไดออล (Estradiol) และ/หรือยา เอสไตรออล (Estriol) เพิ่มเติมร่วมด้วยเพื่อช่วยสนับสนุนผลการรักษา

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเอสโทรน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยา/ใช้ยาเอสโทรนสามารถรับประทาน/ใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทาน/การใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทาน/ขนาดการใช้ยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามการใช้ยาเอสโทรนให้ได้ผลที่ดีควรต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

เอสโทรนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผู้ที่ได้รับยาฮอร์โมนเอสโทรนอาจมีผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น ระคายเคืองในอวัยวะระบบทางเดินอาหาร คัดตึงเต้านม มีภาวะบวมตามร่างกาย ปวดศีรษะหรือ เป็นไมเกรน การมองภาพผิดปกติจากเดิม มีฝ้าบนใบหน้า มีภาวะซึมเศร้า ตัว/ตาเหลือง เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้เอสโทรนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอสโทรนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมฮอร์โมนเอสโทรนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เอสโทรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเอสโทรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเอสโทรนอย่างไร?

ควรเก็บผลิตภัณฑ์ยาเอสโทรนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์

เอสโทรนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอสโทรนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Estragyn (เอสทราจีน)Searchlight Pharma Inc.

อนึ่งยาเอสโทรนที่จำหน่ายในประเทศตะวันตกมียาชื่อการค้าอื่นเช่น Estrone AQ, Kestrone, Aquest, Oestrilin

บรรณานุกรม

 1. http://surmeno.blogspot.com/2006/07/three-estrogens-estradiol-estrone.html [2016,June11]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Estrone [2016,June11]
 3. http://www.rxwiki.com/estrone [2016,June11]
 4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/estrone/?type=brief&mtype=generic [2016,June11]
 5. http://www.rxwiki.com/estrone#/drug-dosage [2016,June11]
 6. https://www.ucalgary.ca/familymedicine/system/files/2015.12.17-dr.joan-horton-sogc_canadian_hrt_products-1.pdf [2016,June11]
 7. http://www.hendricks.org/HealthLibrary/default.aspx?sid=1&pTitle=&ContentTypeID=26&ContentID=2426&pTitle =Drug&alpha=E&AdditionalTitle=Estragyn%205%C2%AE [2016,June11]
 8. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00655 [2016,June11]
 9. http://www.rxwiki.com/estragyn-5 [2016,June11]
 10. http://www.drugs.com/drug-interactions/estrone,estrone-aq-index.html?filter=3&generic_only= [2016,June11]
 11. http://searchlightpharma.com/app/uploads/2015/10/estragyn_en.pdf [2016,June11]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom