Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบทางเดินอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องเสียสลับท้องผูก 

บทนำ

ยาเอลลักเซโดลีน(Eluxadoline) เป็นยาในกลุ่มมิว-โอปิออยด์ รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์(Mu-opioid receptor agonists) ถูกพัฒนาโดยบริษัท Jansen pharmaceutica และได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.2015(พ.ศ.2558) มีฤทธิ์บำบัดอาการท้องเสีย ที่มีอาการปวดท้องร่วมด้วย ทางคลินิกจึงนำยานี้มารักษาโรคลำไส้แปรปรวน (Irritable bowel syndrome หรือย่อว่า IBS) ยาเอลลักเซโดลีนจะออกฤทธิ์โดยตรง ต่อมิว-โอปิออยด์ รีเซพเตอร์/ตัวรับ(Mu-opioid receptor,ตัวรับที่เกี่ยวข้องกับการ อาการปวดและการติดยาในกลุ่ม Opioids) ซึ่งพบได้ในสมองและในไขสันหลัง ที่ กระตุ้นให้ระบบประสาทแปลงคำสั่งทำให้ไม่รู้สึกต่ออาการเจ็บปวดตลอดจนกระทั่งทำให้มีภาวะสงบประสาทเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังออกฤทธิ์เป็นลักษณะของแคปปา-โอปิออยด์ รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ (Kappa-opioid receptor agonist, ต้านอาการปวด) และเดลต้า-โอปิออยด์ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (Delta-opiod receptor antagonist, เกี่ยวข้องกับการต้านอาการปวดเช่นกัน) จึงทำให้เกิดฤทธิ์สนับสนุนลดอาการปวดและบำบัดอาการท้องเสียโดยไม่ค่อยมีอาการท้องผูกแทรกซ้อนอีกด้วย

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาเอลลักเซโดลีนเป็นยาชนิดรับประทาน ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 3.7–6 ชั่วโมง เพื่อจะกำจัดยานี้/ชนิดนี้ผ่านทิ้งไปกับอุจจาระประมาณ 82.2% และทางปัสสาวะน้อยกว่า 1%

อย่างไรก็ตาม มีข้อห้ามใช้หลายประการที่จัดเป็นข้อห้ามของยาเอลลักเซโดลีน เช่น

อนึ่ง ยาเอลลักเซโดลีนเคยนำมาใช้เป็นยากระตุ้นความบันเทิง ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม และเสี่ยงต่อการติดยาได้เช่นเดียวกัน

ระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับยาเอลลักเซโดลีนมีข้อควรทราบบางประการที่ต้องนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค/ผู้ป่วยต่อการใช้ยาเอลลักเซโดลีน ผู้ป่วย/ผู้บริโภคจะต้องใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลของยาชนิดนี้ได้จากแพทย์ผู้ที่ทำการตรวจรักษา หรือจากเภสัชกรตามร้านขายยาได้ทั่วไป

เอลลักเซโดลีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เอลลักเซโดลีน

ยาเอลลักเซโดลีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เอลลักเซโดลีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเอลลักเซโดลีนมีกลไกการออกฤทธิ์ที่ตัวรับต่างๆ(Receptor)ที่ชื่อ Mu-opioid receptor, Delta-opioid receptor และKappa-opiod receptor ในลักษณะของ Agonist(สนับสนุนการทำงาน), Antagonist(ต้านการทำงาน) และ Agonist, ตามลำดับ จากกลไกดังกล่าว ทำให้ลดอาการปวดท้อง ช่วยชะลอการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ที่เป็นสาเหตุของโรคลำไส้แปรปรวนได้ตามสรรพคุณ

เอลลักเซโดลีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอลลักเซโดลีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

เอลลักเซโดลีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเอลลักเซโดลีนมีขนาดรับประทานสำหรับภาวะท้องเสียที่มีสาเหตุจากโรคลำไส้แปรปรวน เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น พร้อมอาหาร หรือ แพทย์อาจปรับลดขนาดยาเป็นรับประทานยาครั้งละ 75 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น พร้อมอาหาร การลดขนาดยาลงมาเป็น 75 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง มาจากเหตุผลของผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่ออาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา 100 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกด้านความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเอลลักเซโดลีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเอลลักเซโดลีน สามารถรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

เอลลักเซโดลีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเอลลักเซโดลีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เอลลักเซโดลีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอลลักเซโดลีน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเอลลักเซโดลีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เอลลักเซโดลีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเอลลักเซโดลีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเอลลักเซโดลีนอย่างไร?

ควรเก็บยาเอลลักเซโดลีนภายใต้อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เอลลักเซโดลีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอลลักเซโดลีน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
VIBERZI (ไวเบอร์ซี)Patheon Pharmaceuticals, Inc

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Truberzi

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Eluxadoline#Mechanism_of_action [2018,Jan20]
  2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/206940s000lbl.pdf [2018,Jan20]
  3. https://www.drugs.com/ppa/eluxadoline.html [2018,Jan20]
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mu-opioid_agonists [2018,Jan20]
  5. https://www.drugs.com/drug-interactions/eluxadoline-index.html?filter=3&generic_only= [2018,Jan20]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom