Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมลูกหมาก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มะเร็งต่อมลูกหมาก  

บทนำ

ยาเอนซาลูตาไมด์(Enzalutamide) เป็นสารประกอบแบบสังเคราะห์ที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์ มีฤทธิ์ต่อต้านการทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจน (Non-steroidal antiandrogen/NSAA) ทางคลินิกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาเอนซาลูตาไมด์ เป็นยาชนิดรับประทาน เมื่อตัวยานี้เข้าสู่กระแสเลือดจะเกิดการรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 97–98% ตัวยาจะถูกตับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีไปเป็นสาร N-desmethylenzalutamide (สารที่ทำงานเป็นตัวจับฮอร์โมนแอนโดรเจน) ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 8–9 วัน เพื่อกำจัดตัวยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

การรับประทานยาเอนซาลูตาไมด์ต่อเนื่อง จะเกิดการสะสมของตัวยาในกระแสเลือดที่ระดับสูงสุดภายในเวลา 28 วัน ยาเอนซาลูตาไมด์มีข้อบ่งใช้ในบุรุษ ห้ามใช้กับสตรีมีครรภ์ตั้งครรภ์ รวมถึงสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ด้วยมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน(Testosterone)/ฮอร์โมนกลุ่มแอนโดรเจน จึงสามารถทำให้ทารกได้รับอันตรายได้

ยังมีข้อห้ามใช้ยาเอนซาลูตาไมด์ร่วมกับยาบางชนิดด้วยสามารถทำให้เกิดภาวะยาตีกัน(ปฏิกิริยาระหว่างยา)กับยาเหล่านั้นได้ กลุ่มยาดังกล่าว เช่นยา Alfentanil, Apixaban, Avanafil, Axitinib, Bortezomib, Bosutinib, Cabazitaxel, Crizotinib, Cyclosporine, Dabigatran, Dihydroergotamine, Ergotamine, Fentanyl, Ivacaftor, Lurasidone, Mifepristone, Phenytoin, Pimozide, Boceprevir, Indinavir, Ritonavir, Quinidine, Rilpivirine, Rivaroxaban, Roflumilast, Sirolimus, Tacrolimus, Ticagrelor, Vandetanib

นอกจากนี้ ประวัติการเจ็บป่วยจากบางอาการโรค อาจก่อให้เกิดอาการโรคเหล่านั้นแย่ลง เมื่อมีการใช้ยาเอนซาลูตาไมด์ เช่น โรคตับ โรคไต ผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคของหลอดเลือด ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคลมชัก ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางกะโหลกศีรษะ ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมอง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน เป็นต้น

สำหรับข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยของการใช้ยานี้ที่ผู้ป่วยพึงปฏิบัติมีดังนี้ เช่น

ยังมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ยาเอนซาลูตาไมด์ อีกมากมายที่ไม่สามารถนำมากล่าวอ้างได้ทั้งหมด ซึ่งหากผู้บริโภค/ผู้ป่วยต้องการทราบข้อมูลของยาเอนซาลูตาไมด์เพิ่มเติม ผู้บริโภคสามารถสอบถามได้กับแพทย์ผู้ที่ทำการรักษา หรือกับเภสัชกรได้โดยทั่วไป

เอนซาลูตาไมด์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เอนซาลูตาไมด์

ยาเอนซาลูตาไมด์ ใช้บำบัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในบุรุษ โดยช่วยชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งของต่อมลูกหมาก และยังช่วยกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากตายลง

เอนซาลูตาไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเอนซาลูตาไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจน โดยเข้าจับกับตัวรับ(Receptor)ของฮอร์โมนนี้ในร่างกาย ที่มีชื่อว่า Androgen receptors ส่งผลต่อการตอบสนองของสารพันธุกรรมชนิดดีเอนเอ (DNA) กับตัวฮอร์โมนแอนโดรเจนที่เป็นฮอร์โมนที่ทำให้เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากยายตัว จึงทำให้เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากไม่สามารถขยายตัวหรือแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่น และยังกระตุ้นให้เซลล์ของมะเร็งต่อมลูกหมากค่อยๆตายลงในที่สุด

เอนซาลูตาไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอนซาลูตาไมด์ มีรูปแบบการจัดจำหน่านเป็น ยารับประทานชนิดแคปซูลที่บรรจุตัวยา Enzalutamide ขนาด 40 มิลลิกรัม/แคปซูล

เอนซาลูตาไมด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเอนซาลูตาไมด์มีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 160 มิลลิกรัม (4 แคปซูล) วันละ 1 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกของการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเด็ก

อนึ่ง:

 • ก่อนการใช้ยานี้ ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจคัดกรองจากแพทย์ว่า เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและยังไม่เกิดภาวะเซลล์มะเร็งลุกลามไปจนถึงสมอง
 • ระหว่างใช้ยานี้ หากพบอาการข้างเคียงที่รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้ผู้ป่วยกลับมาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาล เพื่อแพทย์ทบทวนแนวทางการรักษา
 • รับประทานยานี้ตรงขนาดและตรงตามเวลาเดิมในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับยานี้ในร่างกายให้มีความสม่ำเสมอ
 • ห้ามเคี้ยวหรือเปิดแคปซูลเพื่อละลายผงยาในน้ำเพื่อรับประทาน ให้รับประทานยาทั้งแคปซูลร่วมกับน้ำดื่มที่พอเพียง
 • ห้ามรับประทานยานี้พร้อมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 • การรับประทานยาอื่นใดร่วมกับยาเอนซาลูตาไมด์ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะยาตีกัน จนอาจเป็นอันตรายกับผู้ป่วยตามมา
 • กรณีเกิดข้อผิดพลาดรับประทานยานี้เกินขนาด ให้รีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล ไม่ต้องรอถึงวันนัด ด้วยยานี้สามารถกระตุ้นการเกิดลมชักขึ้นได้

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเอนซาลูตาไมด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเอนซาลูตาไมด์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2เท่า

เอนซาลูตาไมด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเอนซาลูตาไมด์ สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เอนซาลูตาไมด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอนซาลูตาไมด์ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก
 • ห้ามใช้ยานี้กับ ผู้ป่วยมะเร็งสมอง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคลมชัก
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น แคปซูล แตก หัก หรือสีแคปซูลเปลี่ยนไป
 • ห้ามรับประทานยานี้พร้อมกับสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วน ประกอบ
 • รับประทานยานี้ต่อเนื่อง ตรงตามขนาด และเวลา ในแต่ละวัน
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้ง เพื่อรับการตรวจร่างกายและดูความก้าวหน้าของการรักษาจากแพทย์
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเอนซาลูตาไมด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เอนซาลูตาไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเอนซาลูตาไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเอนซาลูตาไมด์อย่างไร?

ควรเก็บยาเอนซาลูตาไมด์ในช่วงอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น

เอนซาลูตาไมด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอนซาลูตาไมด์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Xtandi (เอ็กซ์แทนดี)Astellas Pharma

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/cdi/enzalutamide.html [2017,Jan14]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Enzalutamide [2017,Jan14]
 3. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/203415lbl.pdf [2017,Jan14]
 4. https://www.drugs.com/sfx/enzalutamide-side-effects.html [2017,Jan14]
 5. https://www.drugs.com/drug-interactions/enzalutamide-index.html?filter=3&generic_only= [2017,Jan14]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน suksun
Frame Bottom