Frame Top

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ตอนที่ 4)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
15 ตุลาคม 2012

สืบเนื่องจากข่าวเมื่อวาน เวชศาสตร์นิวเคลียร์ยังสามารถใช้ในการดูโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายเพื่อใช้ในการรักษาเกี่ยวกับโรคและอวัยวะต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

กระดูก

 • ประเมินการแตกของกระดูก การติดเชื้อ และข้อต่ออักเสบ
 • ประเมินการแพร่กระจายของเนื้อร้ายของโรคเกี่ยวกับกระดูก
 • ประเมินความเจ็บปวดจากการใส่ข้อเทียม
 • ประเมินเนื้องอกในกระดูก
 • ชี้ตำแหน่งในการตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ (Biopsy)
 • สมอง

 • ตรวจสอบความผิดปกติของสมอง เช่น ขนาดของสมอง การสูญเสียความทรงจำ และการไหลเวียนเลือดที่ผิดปกติ
 • ตรวจหาความผิดปกติของเส้นประสาทเบื้องต้น เช่น โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer)
 • วางแผนการผ่าตัดและชี้จุดเฉพาะ
 • ประเมินความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสัน (Parkinson)
 • ประเมินการกลับมาเป็นเนื้องอกในสมอง การวางแผนการผ่าตัด หรือการฉายรังสี หรือการชี้ตำแหน่งในการตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ
 • ระบบอื่นๆ

 • ตรวจหาการอักเสบหรือการทำงานที่ผิดปกติของถุงน้ำดี
 • ตรวจหาจุดทีมีเลือดออกในลำไส้
 • ประเมินอาการหลังการผ่าตัดถุงน้ำดี
 • ประเมินอาการบวมน้ำเหลือง
 • ประเมินอาการไข้ที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • ชี้จุดที่มีการติดเชื้อ
 • วัดการทำงานของต่อมไทรอยด์เพื่อตรวจว่าต่อมไทรอยด์ทำงานมากหรือน้อยเกินไป
 • ช่วยในการวินิจฉัยภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroid) และความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด
 • ประเมินความว่างของช่องท้อง
 • ประเมินการไหลของน้ำในไขสันหลังและการรั่วซึมของน้ำไขสันหลัง
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ บริเวณชั้น บี 1 รพ.จุฬาภรณ์ ในการนี้ทรงทอดพระเนตรห้องผู้ป่วยที่จะทำการรักษาโรคด้วยสารเภสัชรังสีบริเวณ ชั้น 7 ซึ่งได้ออกแบบและมีอุปกรณ์พิเศษเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี โครงการนี้เป็นไปตามพระประสงค์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ทรมาณจากโรคมะเร็ง อีกทั้งเป็นการยกระดับการรักษาให้ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ การค้นคว้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ตลอดจนเพิ่มความคล่องตัวในการพัฒนาด้านการวิจัยและขยายขีดความสามารถด้านบริการการตรวจรักษาโรคมะเร็ง

  แหล่งข้อมูล:

  1. ทรงเปิด “หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์”เพิ่มการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง http://www.dailynews.co.th/society/158278 [2012, October 14].
  2. Nuclear medicine. http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_medicine [2012, October 14].
  3. What is General Nuclear Medicine? http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=gennuclear [2012, October 14].
  Blog

  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Followyourheart Imcher kkodchaporn Doraemon55
  Frame Bottom