Frame Top
User

สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
16 สิงหาคม 2018
เรื่องน่ารู้จากหมอตา-44

      

      การใช้ยาหยอดตาบางอย่างผิด ๆ ในโลก on line ปัจจุบัน เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา จักษุแพทย์ไทยบางท่านพบว่า มีผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซีย และอิตาลี มาขอซื้อยายาม่านตา Mydriacyl โดยอ้างว่าเป็นยาที่ตนเองต้องใช้ตามใบสั่งจากแพทย์ที่ประเทศของตน จึงได้มีการติดตามรายงานของต่างประเทศรายงานผลข้างเคียงน่าเป็นอันตรายของยาตัวนี้

      ยา Mydriacyl ในรูปยาหยอดตาที่จักษุแพทย์ใช้ขยาม่านตาเพื่อการตรวจรักษาโรคตาบางชนิดประจำ เป็นยามีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system) มีฤทธิ์เป็น cholinergic blocking หรือที่เรียกกันว่า anticholinergic มันยับยั้งการทำงานของ acetylcholine มีผลเกิดเป็น parasympatholtic ทำให้หัวใจเต้นเร็ว แต่เหงื่อ น้ำลาย น้ำตากลับลดลงสำหรับภายในดวงตาเกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อ iris sphincter และกล้ามเนื้อช่วยการเพ่ง (ciliary muscle) เป็นผลให้ม่านตาขยายและความสามารถในการเพ่งลดลง โดยที่ยาตัวนี้เป็นยายาม่านตาและ cycloplegic (ลดกำลังเพ่ง) ที่มีฤทธิ์ระยะสั้น โดยฤทธิ์ของการขยาม่านตาสูงสุดในเวลา 20-40 นาที และฤทธิ์ cycloplegic สูงสุดในเวลา 20-35 นาที ฤทธิ์ทั้ง 2 อย่างจะอยู่ได้ 6-7 ชั่วโมง และอาจถึง 24 ชั่วโมง ในบางคน กว่าฤทธิ์ทั้ง 2 จะหมดโดยสิ้นเชิง

      การใช้ยาตัวนี้อย่างผิด ๆ ที่มีรายงานในวารสาร General Hospital Psychiatry เมื่อปี 2013 ที่มีการใช้ในรัสเซียและยุโรปพบว่ามีผู้นำยาตัวนี้มาฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพื่อเสริมฤทธิ์ยาเสพติดประเภท heroin, มอร์ฟีน, และ alcohol ทำให้ผู้ใช้ยามีการผ่อนคลาย สนุกสนามตามฤทธิ์ของยา heroin หรือ มอร์ฟีน แต่พบว่ายานี้มีผลข้างเคียงที่สำคัญ ได้แก่ พูดไม่ชัด หมดสติ น้ำหนักลด เกิดภาพหลอน มือสั่น หัวใจเต้นเร็ว ชัก ปวดศีรษะ บางคนมีอารมณ์อยากฆ่าตัวตาย ยามีฤทธิ์หลังฉีด 30 นาที ถึง 6 ชั่วโมง มีรายงานเสียชีวิตในชายอายุ 25 ปี ชาวรัสเซียที่เสียชีวิตจากการใช้ยาตัวนี้เข้าหลอดเลือด โดยยาตัวนี้อาจซื้อได้ทาง on line และตามร้านขายยาในประเทศรัสเซีย อิตาลี และบางประเทศในยุโรป ด้วยราคาเพียง 7-15 ดอลลาร์ เมื่อให้ยาทางหลอดเลือด ตัวยาจะไปสะสมที่ไต ตับ และอาจทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้

      *เราคงต้องระมัดระวังพฤติกรรมนี้อย่าได้นำมาใช้ในประเทศเรา

Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ผู้ที่ควรรับการตรวจตาเป็นพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน เลือกใช้น้ำตาเทียมอย่างไรดี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ตาแดงอย่างไรควรรีบไปพบแพทย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ต้อหินกับการดื่มชา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน:มาใช้แว่นกันแสง UV กันเถอะ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน คอนแทคเลนส์เปลี่ยนสี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารสำหรับผู้ป่วยต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน โรคที่มากับสายตาสั้น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Ketogenic diet (KD) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Ketogenic diet (KD) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน warawut.tamsiwun Phongsakon chaithong NickNick
Frame Bottom