Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาเรนิน อินฮิบิเตอร์ (Renin inhibitor) เป็นกลุ่มยาที่นำมารักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนสาร Angiotensinogen (สารเริ่มต้นของ Angiotensin) ไปเป็น Angiotensin I (Angiotensin เป็นฮอร์โมนที่มาจากตับที่ทำให้ผนังหลอดเลือดแดงหดตัว แบ่งได้เป็น 4 ตัวหลักคือ Angiotensin I, Angiotensin II, Angiotensin III, Angiotensin IV) ส่งผลให้เกิดการตัด/ขัดขวางขั้นตอนในระบบที่ควบคุมความดันโลหิตของร่างกายที่มีชื่อเรียกว่า Renin-angiotensin system (RAS) หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) ส่งผลทำให้ความดันโลหิตลดลง

อาจจัดแบ่งยาในกลุ่มนี้เป็นรายการย่อยๆตามการค้นพบและโครงสร้างทางเคมีดังนี้

 • Pepstatin: เป็นยาสังเคราะห์ตัวแรกของกลุ่มเรนิน อินฮิบิเตอร์ มีต้นกำเนิดมาจากแบคทีเรีย แต่การออกฤทธิ์ค่อนข้างต่ำจึงไม่ถูกนำมาใช้ในทางคลีนิก
 • Peptide analogues: เริ่มจัดเป็นยารุ่นแรกของกลุ่มเรนิน อินฮิบิเตอร์ ถูกนำไปใช้ทดลองทั้งกับมนุษย์และสัตว์ แต่การดูดซึมได้ไม่ดีจึงต้องให้ยาทางหลอดเลือด อีกทั้งมีการออกฤทธิ์เพียงระยะเวลาสั้นๆจนทำให้ประโยชน์ทางคลินิกในเรื่องลดความดันโลหิตด้อยลงไป จึงยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการ
 • Peptide mimetics: จัดเป็นยารุ่นที่สองของกลุ่มนี้ มีการออกฤทธิ์ได้ยาวนานขึ้น ประกอบด้วยตัวยา Remikiren, Enalkiren, Zankiren แต่มีการดูดซึมได้ไม่ดีและถูกเปลี่ยนโครงสร้างของยาได้รวดเร็วเกินไป จึงยังไม่ได้รับความนิยมนำมาใช้ทางคลินิกเช่นเคย
 • Non-peptides: เป็นยารุ่นที่สาม สามารถดูดซึมได้ดีขึ้นกว่ายารุ่นก่อนๆ มีการออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสม จึงถูกนำมาใช้ในทางคลินิกในเวลาต่อมา ประกอบด้วยตัวยา Aliskiren หรือยาชื่อการค้าคือ Tekturna หรือ Rasilez

จากการศึกษาเรื่องเภสัชจลนศาสตร์ของยา Aliskiren หากรับประทานพร้อมกับอาหารที่มีไขมันสูง จะทำให้ตัวยาถูกดูดซึมได้น้อยลง เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดตัวยาจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 50% ร่างกายต้องใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 24 - 40 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากร่างกายเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งโดยผ่านไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้จัดให้ Aliskiren อยู่ในหมวดยาอันตราย สามารถใช้เป็นยาเดี่ยวๆในการรักษาความดันโลหิตสูง หรือจะใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตตัวอื่นก็ได้ โดยต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษา

การใช้ยาเรนิน อินฮิบิเตอร์มักต้องใช้ต่อเนื่อง และอาจมีการปรับเปลี่ยนขนาดการรับประทานหรือเปลี่ยนตัวยาเพื่อความเหมาะสมกับร่างกายผู้ป่วย แพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายบุคคลไป

เรนิน อินฮิบิเตอร์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เรนินอินฮิบิเตอร์

ยาเรนิน อินฮิบิเตอร์มีสรรพคุณรักษาโรคความดันโลหิตสูง สามารถใช้เป็นยาเดี่ยวหรือจะใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตชนิดอื่นก็ได้

เรนิน อินฮิบิเตอร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเรนิน อินฮิบิเตอร์มีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยน Angioten sinogen ไปเป็น Angiotensin I จึงมีผลต่อเนื่องให้เกิดการขาดสาร Angiotensin II ติดตามมา ส่งผลให้เกิดฤทธิ์ควบคุมความดันโลหิตได้ตามสรรพคุณ

เรนิน อินฮิบิเตอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเรนิน อินฮิบิเตอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 150 และ 300 มิลลิกรัม/เม็ด

เรนิน อินฮิบิเตอร์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างขนาดรับประทานของยาเรนิน อินฮิบิเตอร์เฉพาะตัวยาที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้นคือยา Aliskiren:

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: รับประทาน 150 - 300 มิลลิกรัมวันละครั้ง สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
 • เด็กและผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในผู้อยู่ในกลุ่มวัยนี้ การใช้ยานี้ในกลุ่มวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเรนิน อินฮิบิเตอร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาเรนิน อินฮิบิเตอร์ให้ตรงเวลา หากลืมรับประทานยาเรนิน อินฮิบิเตอร์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

เรนิน อินฮิบิเตอร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเรนิน อินฮิบิเตอร์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการวิงเวียน ระดับเกลือโพแทสเซียมในร่างกายสูงผิดปกติ และท้องเสีย

*ผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดจะพบอาการวิงเวียนคล้ายเป็นลม ตาพร่า และคลื่นไส้มาก ซึ่งหากพบอาการเหล่านี้หลังรับประทานยานี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้เรนิน อินฮิบิเตอร์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเรนิน อินฮิบิเตอร์เช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเรนิน อินฮิบิเตอร์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองด้วยเช่นกัน

เรนิน อินฮิบิเตอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเรนิน อินฮิบิเตอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น การใช้ยาเรนิน อินฮิบิเตอร์ ตัวยาAliskiren ร่วมกับยา Losartan จะทำให้ระดับเกลือโพแทสเซียมในกระแสเลือดเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ไตทำงานหนักโดยเฉพาะผู้สูงอายุ หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน

ควรเก็บรักษาเรนิน อินฮิบิเตอร์อย่างไร?

สามารถเก็บยาเรนิน อินฮิบิเตอร์ในช่วงอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เรนิน อินฮิบิเตอร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเรนิน อินฮิบิเตอร์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Rasilez (ราไซเลซ) Novartis

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Renin_inhibitor [2015,Sept12]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Renin%E2%80%93angiotensin_system#/media/File:Renin-angiotensin-aldosterone_system.png [2015,Sept12]
 3. http://www.australianprescriber.com/magazine/32/5/132/5 [2015,Sept12]
 4. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/basics/treatment/con-20019580 [2015,Sept12]
 5. http://mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=aliskiren%20fumarate [2015,Sept12]
 6. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Rasilez/?type=brief [2015,Sept12]
 7. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a607039.html#storage-conditions [2015,Sept12]
 8. http://www.drugs.com/drug-interactions/aliskiren-with-losartan-124-0-1489-0.html [2015,Sept12]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom