Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยาเมโทรนิดาโซล (Methonidazole) จัดเป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรียโดย เฉพาะกับชนิดที่การเจริญเติบโตไม่ต้องพึ่งพาออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) และเชื้อพวกสัตว์เซลล์เดียว (Protozoa) เป็นยาที่ถือกำเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) และมีการใช้ในวงการแพทย์มากกว่า 50 ปี

ยาเมโทรนิดาโซลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เมโทรนิดาโซล

ยาเมโทรนิดาโซล มีคุณสมบัติในการบำบัดรักษาโรคที่มีสาเหตุจาก

ยาเมโทรนิดาโซลออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเมโทรนิดาโซลออกฤทธิ์ โดยจะซึมเข้าผนังเซลล์ของแบคทีเรีย Anaerobic bacteria และผนังเซลล์ของสัตว์เซลล์เดียวโปรโตซัว จากนั้นยาจะเข้าไปรบกวนการสร้างและการสัง เคราะห์สารทางพันธุกรรม (DNA) ของเชื้อดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้

ยาเมโทรนิดาโซลมีรูปแบบจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเมโทรนิดาโซล มีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

 • ยาเม็ดขนาด 200 มิลลิกรัม และ 400 มิลลิกรัม
 • ยาน้ำแขวนตะกอนขนาด 200 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร
 • ยาฉีดขนาด 500 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร
 • ยาทาขนาดความเข้มข้น 1 %

ยาเมโทรนิดาโซลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาเมโทรนิดาโซล คือ

 • สำหรับการติดเชื้อ Trichomonas Vaginalis ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น โรคพยาธิช่องคลอด ขนาดรับประทานสูงสุดคือ 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน (สำหรับผู้ใหญ่)
 • สำหรับการติดเชื้อสัตว์เซลล์เดียวชนิดอะมีบาในลำไส้เล็ก (Intestinal Amoebiasis)
  • ผู้ใหญ่ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง -ในเด็กอายุ 7-10 ปี รับประทานสูงสุดไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง
  • ในเด็กอายุ 3-7 ปี รับประทานสูงสุดไม่เกิน 800 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 4 ครั้ง
  • ในเด็กอายุ 1-3 ปี รับประทานสูงสุดไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง
 • สำหรับการติดเชื้ออะมีบาที่ตับ ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง (ในผู้ใหญ่)

หมายเหตุ การรับประทานยานี้ควรรับประทานพร้อมหรือหลังอาหารเพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะและลำไส้

เมื่อมีการสั่งจ่ายยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิด ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาเมโทรนิดาโซลควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเมโทรนิดาโซล สามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ แต่หากลืมรับ ประทานยาใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทานขนาดปกติโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาเมโทรนิดาโซลมีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ยาเมโทรนิดาโซลนี้ อาจส่งผลข้างเคียง โดยรบกวนและก่อให้เกิดการระคายเคืองในระ บบทางเดินอาหาร อาจเกิดลมพิษและมีผื่นคันตามร่างกาย รู้สึกง่วงและวิงเวียน ปวดศีรษะ ปัสสาวะมีสีเข้มและคล้ำ

ยาเมโทรนิดาโซลมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

ยาเมโทรนิดาโซล สามารถมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นๆได้ เช่น

มีข้อควรระวังไหมเมื่อกินยาเมโทรนิดาโซล?

ข้อควรระวังเมื่อใช้ยาเมโทรนิดาโซล ได้แก่

ควรเก็บรักษายาเมโทรนิดาโซลอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาเมโทรนิดาโซลทุกรูปแบบของผลิตภัณฑ์ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซล เซียส หรือเก็บตามภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทยา (อ่านในฉลากยา) เก็บให้พ้นแสงแดด ความ ชื้น และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็กเสมอ

ยาเมโทรนิดาโซลมีชื่ออื่นๆอีกไหม? ผลิตโดยบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิต ยาเมโทรนิดาโซล เช่น

ชื่อทางการค้า บริษัทผู้ผลิต
Flagyl/Flagyl400/Flagyl-S(ฟลาจิล/ฟลาจิล400/ฟลาจิล-เอส) sanofi-aventis
Kana-P (กานา-พี) PP Lab
Medazole Picco (เมดาโชล พิคโค)
Picco Pharma Metrazole (เมทราโซล) General Drugs House Metrogyl (เมโทรจิล)
J.B. Chemicals Metrogyl Gel (เมโทรจิล เจล)
Unique Metrolex (เมโทรเลก)
Siam Bheasach Metronidazole Fresenius
Kabi (เมโทรนิดาโซล ฟรีซีเนียส คาบี) Fresenius
KabiMetronidazole GPO (เมโทรนิดาโซล จีพีโอ) GPO
Robaz (โรบาส) Galderma
 

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Flagyl-Flagyl%20400-Flagyl-S/?q=metronidazole&type=brief [2013,July22].
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Metronidazole. [2013,July22].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Puengjaru
Frame Bottom