Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ภาวะขาดฮอร์โมนเพศชาย 

บทนำ

ยาเมทิลเทสโทสเตอโรน (Methyltestosterone) หรือ 17 alpha-methyltestosterone หรือ 17 alpha-methylandrost-4-en-17beta-ol-3-one จัดเป็นฮอร์โมนเพศชายสังเคราะห์ที่ถูกนำมาใช้กับผู้ป่วยที่ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน(Testosterone)ได้เพียงพอ หรือที่เรียกกันว่าภาวะขาดฮอร์โมนแอนโดรเจน(Androgen deficiency) ซึ่งพบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะมีภาวะความต้องการทางเพศถดถอย เป็นหมัน ขนาดอวัยวะเพศเล็ก กล้ามเนื้อลีบ อาจมีอาการทางจิต อย่างเช่น วิตกกังวล นอนไม่หลับ ซึม รวมถึงมีอาการของโรคกระดูกพรุน

ผู้ที่จะใช้ยาเมทิลเทสโทสเตอโรน จะต้องได้รับการตรวจร่างกายกับแพทย์ว่าตนเองมีภาวะพร่องฮอร์โมนแอนโดรเจน/เทสโทสเตอโรน การซื้อหายานี้มาใช้เองอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ต่างๆที่รวมไปถึงความเสี่ยงของการเกิด มะเร็งตับ

เภสัชภัณฑ์ของยาเมทิลเทสโทสเตอโรนเป็นยารับประทาน ตัวยาในกระแสเลือดจะถูกทำลายโครงสร้างทางเคมีโดยตับ และร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 6–8 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาชนิดนี้ทิ้งไปกับปัสสาวะ และส่วนน้อยไปกับอุจจาระ

ยังมีข้อห้ามใช้ของยาเมทิลเทสโทสเตอโรนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบดังต่อไปนี้ เช่น

นอกจากนี้ ผู้ที่ใช้ยาเมทิลเทสโทสเตอโรน อาจได้รับผลข้างเคียงบางอย่างเช่นกัน อาทิเช่น ขนดกผิดปกติ วิตกกังวล ศีรษะล้าน หน้าอก/เต้านมขยายใหญ่ขึ้น ปวดศีรษะ อารมณ์แปรปรวน ซึ่งโดยทั่วไป อาการข้างเคียงดังกล่าวสามารถหายได้เองเมื่อหยุดใช้ยานี้

*การใช้ยาเมทิลเทสโทสเตอโรนมากเกินขนาดนอกเหนือจากคำสั่งแพทย์ จะทำให้การทำงานของตับผิดปกติ เกิดดีซ่าน ตับอักเสบ เกิดเนื้องอกตับ เป็นต้น

ในประเทศไทย เราสามารถพบเห็นการใช้ยาเมทิลเทสโทสเตอโรนได้ตาสถานพยาบาล และอาจพบเห็นในร้านขายยาขนาดใหญ่ได้บ้าง ด้วยยาเมทิลเทสโทสเตอโรนจัดอยู่ในประเภทยาควบคุมพิเศษ การใช้ยานี้จะต้องมีใบสั่งจากแพทย์เพื่อยืนยันอย่างถูกต้องเท่านั้น มีผู้บริโภคบางกลุ่มนำยานี้มาใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ เช่น ใช้เป็นยาเสริมกล้ามเนื้อในนักกีฬาประเภทเพาะกาย ซึ่งอาจก่อผลเสียในภายหลังดังที่ได้กล่าวแล้ว

อนึ่ง หากผู้ป่วย มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาเมทิลเทสโทสเตอโรน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแพทย์ผู้ที่ตรวจรักษาอาการ หรือสอบถามได้จากเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไป

เมทิลเทสโทสเตอโรนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เมทิลเทสโทสเตอโรน

ยาเมทิลเทสโทสเตอโรนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

 • บำบัดอาการผู้ที่มีภาวะพร่อง/ขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน(Testosterone/ Androgen) ซึ่งมักพบเกิดในเพศชาย(Hypogonadism-male)
 • เป็นยาร่วมบำบัดอาการมะเร็งเต้านม (Breast cancer-palliative)
 • บำบัดอาการเจ็บเต้านมหลังจากคลอดบุตร
 • บำบัดเด็กชายที่มีพัฒนาการของร่างกายช้ากว่าปกติ (Delayed puberty-male)

เมทิลเทสโทสเตอโรนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเมทิลเทสโทสเตอโรนเป็นยาสังเคราะห์ประเภทแอนโดรจินิก อะนาโบลิก สเตียรอยด์ ฮอร์โมน (Androgenic anabolic steroid hormone) มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อเซลล์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของร่างกาย รวมถึงช่วยพัฒนาความเป็นบุรุษตามวัยที่เหมาะสมในเด็กชาย

เมทิลเทสโทสเตอโรนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเมทิลเทสโทสเตอโรนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ที่ประกอบด้วย Methyltestosterone ขนาด 10 และ 25 มิลลิกรัม/แคปซูล

เมทิลเทสโทสเตอโรนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเมทิลเทสโทสเตอโรน มีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับผู้ใหญ่ผู้ชายที่ร่างกายพร่องฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน: รับประทานยา 10–50 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง

ข. สำหรับบำบัดอาการมะเร็งเต้านมในผู้ใหญ่ผู้หญิง: รับประทานยา 50–200 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานตามคำสั่งแพทย์

ค.สำหรับบำบัดอาการเจ็บเต้านมหลังคลอดบุตร: รับประทานยา 80 มิลลิกรัม/วัน เป็นเวลา 3–5 วัน

ง. สำหรับเพิ่มพัฒนาการของบุรุษในเด็กชาย: รับประทานยา 10–50 มิลลิกรัม วันละ1 ครั้ง

อนึ่ง:

 • สามารถรับประทานยานี้ ก่อนหรือหลังอาหาร ก็ได้
 • ห้ามนำไปใช้เป็นยาเพาะกายโดยมิได้มีการปรึกษาจากแพทย์
 • เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็ก ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเมทิลเทสโทสเตอโรน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเมทิลเทสโทสเตอโรน สามารถรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ กรณีที่เวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่ต้องเพิ่มขนาดรับประทานยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาในขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี การรับประทานยาเมทิลเทสโทสเตอโรนต้องอาศัยความต่อเนื่องตรงตามคำสั่งแพทย์ จึงไม่ควรลืมรับประทานยาบ่อยครั้ง

เมทิลเทสโทสเตอโรนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเมทิลเทสโทสเตอโรนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เมทิลเทสโทสเตอโรนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเมทิลเทสโทสเตอโรน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเมทิลเทสโทสเตอโรนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เมทิลเทสโทสเตอโรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเมทิลเทสโทสเตอโรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเมทิลเทสโทสเตอโรนอย่างไร?

ควรเก็บยาเมทิลเทสโทสเตอโรนในช่วงอุณหภูมิ 15–30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

เมทิลเทสโทสเตอโรนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเมทิลเทสโทสเตอโรนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Android (แอนดรอยด์)Valeant Pharmaceuticals Inc.
Methyltestosterone March (เมทิลเทสโทสเตอโรน มาร์ช) March Pharma
Testred (เทสเทรอด)Valeant Pharmaceuticals Inc.

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Methitest,Androral, Metandren, Oraviron, Testred, Virilon

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/methyltestosterone/?type=brief&mtype=generic[2017,May13]
 2. https://www.drugs.com/cdi/methyltestosterone.html[2017,May13]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Methyltestosterone[2017,May13]
 4. https://www.drugs.com/mtm/android.html[2017,May13]
 5. https://www.drugs.com/dosage/methyltestosterone.html[2017,May13]
 6. https://www.drugs.com/pro/methyltestosterone.html[2017,May13]
 7. https://www.drugs.com/drug-interactions/methyltestosterone-index.html?filter=3&generic_only=[2017,May13]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom