Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ซีด 

บทนำ

ยาเฟอโร - บี คัล (Ferro-B Cal) จัดเป็นยาบำรุงเลือดที่เป็นลูกผสมที่ประกอบไปด้วยธาตุเหล็ก, กลุ่มวิตามิน บี เช่น บี 1 บี 2 บี 3 (Niacin: ไนอะซิน) และ บี 12, นอกจากนี้ยังมี วิตามิน ซี, กรดโฟลิค (Folic acid: วิตามิน บี 9), และแคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate) เป็นองค์ประกอบร่วมด้วย ซึ่งยาชื่อการค้าที่รู้จักกันดี คือ ยาเอฟบีซี (FBC)

ยาเฟอโร – บี คัล ใช้รักษาภาวะโลหิตจางอันมีสาเหตุจากผู้ป่วยไม่ได้รับสารอาหารที่เพียง พอ หรือมีการเสียเลือดมาก โดยกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุข้างต้นจะช่วยสนับสนุนให้ร่างกายสามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดีขึ้น หากมีภาวะจำเป็นที่ต้องเสริมวิตามินและแร่ธาตุดังกล่าวผู้ป่วยมักต้องได้รับการตรวจเลือดก่อนเสมอเพื่อเป็นการประเมินร่างกายได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ การใช้ยาเฟอโร - บี คัล จะมีระยะเวลาและขนาดรับประทานที่แตกต่างกันออกไป ขึ้น กับอาการของแต่ละบุคคล โดยแพทย์จะเป็นผู้ระบุและสั่งจ่ายยาที่เหมาะสม

ยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร

เฟอโรบีคัล

ยาเฟอโร - บี คัล มีสรรพคุณรักษาและป้องกันโรค/ภาวะโลหิตจาง

ยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเฟอโร - บี คัลมีกลไกการออกฤทธิ์ โดย

ยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเฟอโร - บี คัล จัดจำหน่ายในรูปแบบของยาเม็ดเคลือบฟิล์ม (Film-coated tablet)

ยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของ ยาเฟอโร - บี คัล คือ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 - 3 ครั้ง

*****อนึ่ง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเฟอโร - บี คัล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภ สัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเฟอโร - บี คัล สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

อาจพบผลไม่พึงประสงค์ (อาการข้างเคียง/ผลข้างเคียง) จาก ยาเฟอโร - บี คัล ดังนี้ คือ ท้องผูก อุจจาระมีสีดำ ท้องเสีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง

มีข้อควรระวังการใช้ยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล อย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล คือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเฟอโร - บี คัลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การรับประทานยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล ร่วมกับยาบางกลุ่มอาจทำให้ฤทธิ์ในการรักษา ของยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล ด้อยประสิทธิภาพลงไป หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกัน ให้รับประทานยาห่างกัน 2 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ ยากลุ่มดังกล่าว เช่น

การใช้ยาปฏิชีวนะบางตัวร่วมกับยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล อาจส่งผลให้การดูดซึมของยาปฏิชีวนะเข้าสู่ร่างกายได้น้อย หากมีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกันควรรับประทานห่างกันประมาณ 2 - 4 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ ยาปฏิชีวนะกลุ่มดังกล่าว เช่น Ciprofloxacin, Doxycycline, Tetracy cline

การรับประทานวิตามินบางตัวร่วมกับยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล สามารถเกิดการรบกวนประสิทธิผลของยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล อีกทั้งอาจพบอาการ วิงเวียน อ่อนเพลีย หรือเป็น ลมติดตามมา แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกันควรต้องปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสม ยา กลุ่มวิตามินดังกล่าว เช่น วิตามิน อี

การรับประทานยารักษาโรคไทรอยด์ร่วมกับยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล จะทำให้ฤทธิ์ใน การรักษาของยาไทรอยด์มีประสิทธิผลต่ำลง จึงควรรับประทานห่างกันประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง ยารักษาไทรอยด์ดังกล่าว เช่น Levothyroxine

ควรเก็บรักษายาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล อย่างไร?

ควรเก็บยาเฟอโร - บี คัล ภายใต้อุณหภูมิห้อง เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดพ้นแสงสว่าง แสง แดด พ้นความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาบำรุงเลือดเฟอโร - บี คัล มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเฟอโร - บี คัล ในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
FBC (เอฟ บี ซี) Ranbaxy
Fercalmin (เฟอคัลมิน) Utopian
Ferropro (เฟอโรโปร) Medicine Products

บรรณานุกรม

1. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/FBC/?q=FBC&type=brief [2014,July5]
2. http://www.bodybuilding.com/fun/20-vitamins-supplements-to-increase-longevity.htm [2014,July5]
3. http://health.howstuffworks.com/wellness/food-nutrition/vitamin-supplements/vitamin-c-supplements.htm [2014,July5]
4. http://www.phimaimedicine.org/2010/03/116-40-immunocompromised-host.html [2014,July5]
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Folic_acid#Biological_roles [2014,July5]
6. http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=93#deficiencysymptoms [2014,July5]
7. http://www.healthy.net/scr/article.aspx?Id=2125 [2014,July5]
8. http://www.dummies.com/how-to/content/what-are-the-functions-of-calcium-in-the-body.html [2014,July5]
9. http://www.drugs.com/sfx/ferrous-fumarate-side-effects.html [2014,July5]
10. http://www.webmd.com/drugs/drug-4129-ferrous+fumarate+Oral.aspx?drugid=4129&drugname=ferrous+fumarate+Oral&pagenumber=5 [2014,July5]
11. http://www.drugs.com/drug-interactions/ferrous-fumarate-with-maalox-children-s-relief-1077-0-464-3821.html [2014,July5]
12. http://www.fitday.com/fitness-articles/nutrition/vitamins-minerals/the-benefits-of-vitamin-b1.html#b [2014,July5]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom