Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาเฟอรัสฟูมาเรต (Ferrous fumarate) เป็นแร่ธาตุที่ประกอบไปด้วยธาตุเหล็ก โดยปกติ มนุษย์สามารถได้รับธาตุเหล็กจากอาหารที่รับประทาน ธาตุเหล็กจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ทางคลีนิกเฟอรัสฟูมาเรตจึงถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก อย่างไรก็ตาม ต้องระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะธาตุเหล็กในร่างกายเกิน หรือ ป่วยด้วยโรคเม็ดเลือดแดงมีปริมาณน้อยผิดปกติ หรือผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

จากการศึกษาเรื่องการกระจายของตัวยาในร่างกายมนุษย์พบว่า การดูดซึมของเฟอรัสฟูมาเรตจากระบบทางเดินอาหารจะขึ้นกับปริมาณธาตุเหล็กในร่างกาย ถ้าร่างกายมีปริมาณธาตุเหล็กต่ำจะทำให้เกิดการดูดซึมยานี้ได้ดี จากนั้นตัวยาจะเข้าจับกับสารที่มีชื่อว่า Transferrin ก่อนที่จะถูกลำเลียงไปยังไขกระดูก และรวมตัวเป็นส่วนเดียวกันกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยานี้ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีรูปแบบการใช้เป็นยารับประทานทั้งชนิดเม็ด แคปซูล และยาน้ำ โดยทั่วไปจะพบเห็นยาเฟอรัสฟูมาเรตมีขายตามร้านขายยาทั่วไป สถานพยาบาลต่างๆจะมียานี้สำรองคงคลังเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยเช่น เดียวกัน ส่วนขนาด - วิธีการรับประทานยาที่ปลอดภัยและได้ประสิทธิผลของการรักษาสูงสุดจะ ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

มัลติวิตามินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เฟอรัสฟูมาเรต

ยาเฟอรัสฟูมาเรตมีสรรพคุณใช้รักษาและป้องกันภาวะขาดธาตุเหล็กของร่างกาย

เฟอรัสฟูมาเรตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเฟอรัสฟูมาเรตมีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะเข้ารวมตัวกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดง ส่งผลให้การทำงานของเม็ดเลือดแดงเป็นไปอย่างปกติ และทำหน้าที่ลำเลียงออกซิ เจนไปเลี้ยงเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายได้

เฟอรัสฟูมาเรตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเฟอรัสฟูมาเรตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

เฟอรัสฟูมาเรตมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเฟอรัสฟูมาเรตมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานได้ถึง 600 มิลลิกรัม/วัน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

อนึ่ง ควรรับประทานยาเมื่อท้องว่าง หากรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารหลังรับประทาน สามารถรับประทานยานี้พร้อมอาหารได้

  • เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็กต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น เพราะขนาดยาจะขึ้นกับ สาเหตุ ความรุนแรงของอาการ และน้ำหนักตัวของเด็ก

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษา แพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยามัลติวิตามินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับ การรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเฟอรัสฟูมาเรต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเฟอรัสฟูมาเรตสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เฟอรัสฟูมาเรตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเฟอรัสฟูมาเรตสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ต่างๆดังนี้เช่น มีเลือด ออกปนมากับอุจจาระ/อุจจาระเป็นเลือด ท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน แสบร้อนกลาง อก เบื่ออาหาร ปัสสาวะมีสีคล้ำ ผู้ป่วยบางรายอาจพบอาการแพ้ยา โดยมีอาการผื่นคันตามตัว หายใจไม่ออก/แน่นหน้าอก/หายใจลำบาก ปากบวม หน้าบวม เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้เฟอรัสฟูมาเรตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้เฟอรัสฟูมาเรตดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเฟอรัสฟูมาเรตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เฟอรัสฟูมาเรตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เฟอรัสฟูมาเรตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ควรเก็บรักษาเฟอรัสฟูมาเรตอย่างไร?

สามารถเก็บยาเฟอรัสฟูมาเรตภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้ เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เฟอรัสฟูมาเรตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Boracap (โบราแคป) Sriprasit Dispensary
Cebrin-Fe (เซบริน เฟอรัส) PP Lab
Femarate (ฟีมาเรต) Central Poly Trading
FBC Plus (เอฟบีซี พลัส) Ranbaxy
Fercalmin (เฟอแคลมิน) Utopian
Ferli-6 (เฟอริ-ซิก) Continental - Pharm
F-Tab (เอฟ-แท็ป) Medicine Products
Ferosix (เฟอโรซิก) Central Poly Trading
Ferrocine (เฟอโรซีน) Medicine Products
I-RON (ไอ-ออน) Patar Lab

บรรณานุกรม

  1. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=ferrous [2015,May16]
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Iron%28II%29_fumarate[2015,May16]
  3. http://www.mims.com/usa/drug/info/ferrous%20fumarate/ferrous%20fumarate?type=full&mtype=generic[2015,May16]
  4. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=ferrous+fumarate[2015,May16]
  5. http://www.drugs.com/sfx/ferrous-fumarate-side-effects.html[2015,May16]
  6. http://www.drugs.com/drug-interactions/ferrous-fumarate-index.html?filter=2 [2015,May16]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom