Frame Top
User

เผาผลาญแคลอรีด้วยน้ำแข็ง

โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
3 พฤศจิกายน 2011

รายงานข่าวเด่นโดย ANN LUKITSน้ำหนักตัวเกิน (International Journal of Obesity) ระบุว่า ดื่มน้ำแข็งเปล่าอาจทำให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่า และอาจเป็นวิธีลดน้ำหนัก ได้ในเด็กที่มีน้ำหนักตัวเกินพิกัด – ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติภาวะ

ก่อนหน้านี้ มีการวิจัยหลายครั้งที่สรุปว่า การดื่มน้ำ [เย็น] มีผลกระทบต่อความร้อนที่สร้างขึ้นในร่างกายผู้ใหญ่ ซึ่งเพิ่มการใช้พลังงานในขณะร่างกายพักอยู่ (Resting energy expenditure) หรือ REE อันเป็นแคลอรีที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายทำงานตามปรกติในภาวะพักอยู่ และยังพบว่า การดื่มน้ำน้อยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะน้ำหนักตัวเกิน และได้ผลน้อยในการลดน้ำหนัก อย่างไรก็ตาม ความร้อนที่ชักนำด้วยน้ำ [เย็น] ยังไม่ได้รับการทดสอบในผู้ป่วยเด็กมาก่อน

แต่การวิจัยครั้งนี้ ติดตามผล REE ในจำนวนเด็ก 21 คนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน ในประเทศอิสราเอล กลุ่มเด็กนี้เป็นชาย 11 คนและหญิง 10 คนที่มีอายุระหว่าง 7 ถึง 10 ปี ก่อนและหลังการดื่มน้ำเย็น ประมาณ 2 ถ้วยแก้ว ณ อุณหภูมิ 39.2°F (4 °C) ในขณะที่เอนตัวนอนชมภาพยนตร์ น้ำหนักถัวเฉลี่ยของกลุ่มเด็กทดลองอยู่ที่ 119 ปอนด์ (ประมาณ 54 กิโลกรัม) มีการวัดการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างหายใจ (Respiratory gas exchange) ก่อนดื่มน้ำ [เย็น] และทุกๆ 3 นาทีหลังจากนั้น เป็นเวลา 66 นาที

การวิจัยพบว่า ระดับ REE ลดลงอย่างมากทันทีหลังการดื่มน้ำ [เย็น] ซึ่งอาจเกิดจากการลดความเย็นลงอย่างรวดเร็วในทางเดินอาหารส่วนบน (กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กตอนต้น) แต่หลังจาก 3 นาที REE จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 24 นาทีให้หลัง เมื่อเปรียบเทียบกับตอนเริ่มต้นศึกษา และจะสูงขึ้น 25% เมื่อบรรลุจุดสูงสุดในเวลา 57 นาที นักวิจัยอธิบายว่า การดื่มน้ำเย็นทำให้กล้ามเนื้อที่มีน้ำไม่เพียงพอ (Underhydrate) กระตุ้นการเผาผลาญอาหารได้มากกว่าปรกติ

คำเตือน:เด็กในการศึกษานี้เท่านั้น ผลการวิจัยนี้อาจจำกัดอยู่ในคุณสมบัติเฉพาะของน้ำ [เย็น] ที่ใช้ในการศึกษา และกลุ่มอายุของ

การวิจัยนี้ยังพบว่า REE มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับอายุ ความสูง น้ำหนัก และมวลไร้ไขมัน (Fat-free mass) และปริมาณการดื่มน้ำ [เย็น] ของเด็กตามคำแนะนำบริโภครายวัน (Daily recommended consumption) จะทำให้สามารถลดน้ำหนักลงได้ 1.2 กิโลกรัมต่อปี

การค้นพบนี้ ยังสนับสนุนแนวความคิดของการเพิ่ม REE ที่ชักนำด้วยน้ำ [เย็น] ที่ได้แสดงผลในผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้ และบ่งชี้ว่า การดื่มน้ำ [เย็น] อาจช่วยเด็กที่มีน้ำหนักเกินพิกัด สามารถลดน้ำหนัก หรื [อย่างน้อย]รักษาน้ำหนักเดิมไว้ และอาจช่วยตอกย้ำแนวทางการแนะนำเพื่อยับยั้งการขยายวงกว้างของภาวะน้ำหนักตัวเกิน

การวิจัยนี้ น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับเด็กๆยุคใหม่ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน ซึ่งเกิดมาพร้อมกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ที่เต็มไปด้วยอาหารอันมีแต่แป้งและไขมัน ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ จนไม่มีเวลาออกกำลังกายและพักผ่อนเพียงพอ แต่คงต้องรอให้เขาทำวิจัยเพิ่มเติม อย่างน้อยก็ต้องให้มีจำนวนตัวอย่างมากกว่านี้ ก่อนจะสรุปผลวิจัย มิฉะนั้นอาจเป็น “ความหวังลมๆ แล้งๆ” ไป

แหล่งข้อมูล:

  1. To Burn Calories, Try Ice Water. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203687504577004131120505396.html [2011, November 2].
  2. Influence of water drinking on resting energy expenditure in overweight children. http://www.nature.com/ijo/journal/v35/n10/full/ijo2011130a.html [2011, November 2].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Joynatee
Frame Bottom