Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หิด,เหา,โลน 

บทนำ

ยาเบนซิลเบนโซเอต (Benzyl benzoate) จัดเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทเอสเทอร์ (Ester, สารเคมีชนิดหนึ่งที่ได้มาจากกรด) มีลักษณะกายภาพเป็นของเหลวข้นหรือเป็นเกร็ดที่มีลักษณะอ่อนนุ่มก็ได้ ทางยามักจะนำมาทำเป็นรูปแบบโลชั่นทาผิวเพื่อฆ่าหิดและเหา และมีราคาไม่แพงจึงทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงยาประเภทนี้ได้ง่าย การใช้ยาเบนซิลเบนโซเอตสำหรับทาภายนอกจะต้องใช้ตามคำสั่งของแพทย์ ไม่ควรใช้ยานี้มากเกินความจำเป็นหรือมากกว่าที่ระบุในฉลากยา ห้ามมิให้ยาเข้าตา ปาก และเข้าโพรงจมูก ด้วยยาเบนซิลเบนโซเอตเป็นสารที่ก่อให้เกิดความระคายเคือง ห้ามใช้กับบริเวณที่มีแผลเปิด แผลฉีกขาด ด้วยจะเพิ่มการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกายจนอาจเกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ของยานี้ติดตามมา

อาจจำแนกการใช้งานของยาเบนซิลเบนโซเอตได้ดังนี้

ก. สำหรับรักษาเหา: ผู้ที่จะใช้ยานี้ต้องทำความสะอาดผม-ศีรษะด้วยแชมพูสระผมเพื่อขจัดคราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆออกให้หมด ล้างศีรษะให้สะอาดแล้วทิ้งไว้จนผมแห้ง จากนั้นทายานี้ให้ทั่วหนังศีรษะ ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น อาจผสมแชมพูสระผมเพื่อความสะอาดของหนังศีรษะ ล้างผม เช็ดด้วยผ้าสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นใช้หวีที่ใช้สางเหา (หวีเสนียด) ค่อยๆสางผมเพื่อให้ไข่และตัวเหาหลุดออกมา

ข. สำหรับรักษาหิด: ล้างผิวหนังบริเวณที่มีการติดเชื้อหิดจนหมดคราบมันและสิ่งสกปรก ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วค่อยทาผลิตภัณฑ์ยาเบนซิลเบนโซเอตให้ทั่วทุกซอกที่มีการติดเชื้อ ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงแล้วล้างตัว อาบน้ำด้วยน้ำอุ่น ฟอกสบู่ทำความสะอาด เช็ดด้วยผ้าแห้งซึ่งทำให้ไม่เหมาะ สมต่อการอาศัยของหิด

ทั้งนี้ จำนวนความถี่ในการใช้รักษาด้วยยานี้ขึ้นอยู่กับอายุ ความรุนแรงของการติดเชื้อหิด-เหา และมีความแตกต่างของการใช้รักษาระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก นอกจากนี้แพทย์อาจมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ติดเชื้อหิด-เหาเช่น

 • ล้างหวีของผู้ที่ติดเชื้อเหาด้วยน้ำอุ่น 65 องศาเซลเซียส (Celsius) เป็นเวลาประมาณ 10 นาที ซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ชุดชั้นใน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ด้วยน้ำร้อน นำมาผึ่งแดดจัดเป็นเวลา 20 นาทีขึ้นไป

องค์การอนามัยโลกได้ระบุให้ยาเบนซิลเบนโซเอตเป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานของระดับชุมชนที่สถานพยาบาลต่างๆควรมีสำรองไว้ใช้ คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุให้ยาเบนซิลเบนโซเอตอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีรูปแบบการใช้เป็นลักษณะโลชั่น แต่ก็ยังมีเรื่องผลข้างเคียง ข้อห้ามปลีกย่อยต่างๆอีกมากมาย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงควรใช้ยาตามคำสั่งแพทย์โดยเคร่งครัด

เบนซิลเบนโซเอตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เบนซิลเบนโซเอต

ยาเบนซิลเบนโซเอตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาอาการติดเชื้อหิด เหา

เบนซิลเบนโซเอตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเบนซิลเบนโซเอตมีคุณสมบัติ/กลไกการออกฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลง จึงสามารถนำมาประ ยุกต์ใช้กับปรสิตกลุ่มหิดและเหาได้

เบนซิลเบนโซเอตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเบนซิลเบนโซเอตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นโลชั่นขนาดความเข้มข้น 25%

เบนซิลเบนโซเอตมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเบนซิลเบนโซเอตมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาเช่น

ก. สำหรับรักษาหิด:

 • ผู้ใหญ่: ใช้ทาบริเวณที่ติดเชื้อหิด 1 ครั้ง หากอาการติดหิดรุนแรงอาจใช้ต่อครั้งที่ 2 หลังการใช้ครั้งแรกไปแล้ว 24 ชั่วโมงและเว้นเวลาไปอีก 5 วันแล้วใช้ทาอีก 1 ครั้ง
 • เด็กโต: ใช้โลชั่นผสมน้ำเท่าตัวแล้วทาบริเวณที่ติดหิดเพียงครั้งเดียว
 • เด็กเล็ก: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดในผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มอายุนี้ การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

ข. สำหรับรักษาเหา:

 • ผู้ใหญ่: ใช้ทาศีรษะและผม 1 ครั้งเท่านั้น หากอาการติดเหารุนแรงอาจใช้ต่อครั้งที่ 2 หรือ 3 โดยเว้นระยะเวลาของการใช้แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 24 ชั่วโมง
 • เด็กโต: ผสมน้ำเท่าตัวแล้วทาศีรษะและผมเพียงครั้งเดียว
 • เด็กเล็ก: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดในผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มอายุนี้ การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*อนึ่ง อ่านเพิ่มเติมวิธีใช้ยานี้ในหัวข้อ บทนำ

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเบนซิลเบนโซเอต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

เบนซิลเบนโซเอตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) จากยาเบนซิลเบนโซเอต บางอาการไม่จำเป็นต้องใช้ยารักษา เพราะยานี้เป็นยาใช้ภายนอกจึงมักก่ออาการไม่รุนแรงและสามารถหายเองได้

ทั้งนี้ ยาเบนซิลเบนโซเอตอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงดังนี้เช่น เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง/หนังศีรษะที่สัมผัสยา จึงอาจทำให้มีอาการแสบคันในบริเวณที่ทายา

แต่หากมีอาการข้างเคียงอื่นที่ค่อนข้างรุนแรงเช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ำ ปวดศีรษะมาก ชัก ตาพร่า วิงเวียน รู้สึกร้อนหรือไม่ก็หนาวผิดปกติ รู้สึกสับสน ซึ่งหากเกิดอา การที่รุนแรงเช่นนี้แนะนำให้รีบนำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์/ส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

มีข้อควรระวังการใช้เบนซิลเบนโซเอตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเบนซิลเบนโซเอตเช่น

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเบนซิลเบนโซเอตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เบนซิลเบนโซเอตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเบนซิลเบนโซเอตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเบนซิลเบนโซเอตอย่างไร?

สามารถเก็บยาเบนซิลเบนโซเอตภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เบนซิลเบนโซเอตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเบนซิลเบนโซเอตที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
ASCAB (แอสแค็บ) Hudson Pharmaceuticals Ltd.
BENOSOL (เบโนซอล) Amico Laboratories Ltd.
CABISOL (คาบิซอล) Chemist Laboratories Ltd.
G-B. Benzoate (จี-บี. เบนโซเอต) Gonoshasthaya pharmaceuticals Ltd
S-BIOL (เอส-ไบออล) Seema Pharmaceuticals Ltd.
SCABEX (สกาเบ็กซ์) Supreme Pharmaceuticals Ltd
SCABICID (สกาบิซิด) Aexim Pharmaceuticals Ltd.
SCABICON (สกาบิคอน) Medicon Laboratories Ltd.
SCABISOL (สกาบิซอล) Jayson Pharmaceuticals Ltd.
SCANIL (สกานิล) Renata Ltd.

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Benzyl_benzoate [2015,Aug1]
 2. http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/files/essential_book_56.pdf [2015,Aug1]
 3. http://pdrpk.com/benzylbenzoate.html [2015,Aug1]
 4. http://mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Benzyl+benzoate [2015,Aug1]
 5. http://bddrugs.com/product5.php?idn=551 [2015,Aug1]
 6. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-77581/benzocaine-benzyl-benzoate-topical/details/list-sideeffects [2015,Aug1]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom