Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ซึมเศร้า 

บทนำ

ยาเดสเวนลาฟาซีน(Desvenlafaxine หรือ Desvenlafaxine succinate หรือ O-desmethylvenlafaxine) เป็นยารักษาอาการซึมเศร้าหรือยาต้านเศร้า จัดอยู่ในกลุ่มยาSerotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งหรือป้องกันการดูดคืนสารสื่อประสาทประเภท Serotonin และ Norepinephrine เก็บเข้าในเซลล์ประสาท ทำให้ปริมาณสารสื่อประสาทดังกล่าวในสมองมีมากเพียงพอที่จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าคลี่คลาย ยานี้ได้รับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550)

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาเดสเวนลาฟาซีนเป็นยาชนิดรับประทาน ตัวยาสามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ประมาณ 80% เมื่อยานี้เข้าสู่กระแสเลือดจะมีการรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 30% และจะถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ โดยทั่วไป การรับประทานยานี้เพียงวันละ1ครั้ง และใช้ยานี้ตามขนาดที่แพทย์แนะนำ ก็สามารถทำให้อาการซึมเศร้าดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ก็มีข้อควรระวังหรือข้อห้ามบางประการสำหรับยานี้ที่ผู้บริโภคควรทราบ อาทิ

ในประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยา ได้ระบุให้ยาเดสเวนลาฟาซีนอยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษที่มีอันตรายหากใช้ไม่ถูกวิธี ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเองจำเป็นต้องใช้ยานี้ตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น

อนึ่ง หากต้องการทราบข้อมูลการใช้ยาเดสเวนลาฟาซีนเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้ที่ให้การตรวจรักษา หรือสอบถามจากเภสัชกรได้ทั่วไป

เดสเวนลาฟาซีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เดสเวนลาฟาซีน

ยาเดสเวนลาฟาซีน มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เดสเวนลาฟาซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเดสเวนลาฟาซีนมีกลไกการออกฤทธิ์คือ ตัวยาจะยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาทในสมองที่มีชื่อว่า Serotonin และ Norepinephrine การมีสารสื่อประสาททั้งสองตัวเป็นปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยกระตุ้นสภาวะทางอารมณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้กลับมาเป็นปกติมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของสรรพคุณของยานี้

เดสเวนลาฟาซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเดสเวนลาฟาซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

เดสเวนลาฟาซีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเดสเวนลาฟาซีน มีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานขนาด 50 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็ก: ห้ามใช้ยานี้กับเด็ก

อนึ่ง:

 • ผู้ป่วยโรคไตที่มีค่าครีเอตินิน เคลียแรนซ์ (Crcl, Creatinine clearance) น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร/นาที ให้รับประทานยานี้ 25 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง หรือ รับประทานยา 50 มิลลิกรัม วันเว้นวัน
 • ผู้ป่วยโรคตับในระดับความรุนแรงโรคปานกลางจนถึงขั้นรุนแรง สามารถรับประทานยานี้สูงสุดได้ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/วัน

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเดสเวนลาฟาซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเดสเวนลาฟาซีน สามารถรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ห้ามรับประทานยาเพิ่มเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

เดสเวนลาฟาซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเดสเวนลาฟาซีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เดสเวนลาฟาซีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเดสเวนลาฟาซีน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ร่วมกับยากลุ่ม MAOIs
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยากับสตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก
 • หยุดการใช้ยานี้ หากพบว่าผู้ป่วยมีอาการยากทำร้ายตนเอง และต้องรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว ไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเดสเวนลาฟาซีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เดสเวนลาฟาซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเดสเวนลาฟาซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเดสเวนลาฟาซีนอย่างไร?

ควรเก็บยาเดสเวนลาฟาซีน ในช่วงอุณหภูมิ 20–25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เดสเวนลาฟาซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเดสเวนลาฟาซีน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Pristiq (พริสติค)Pfizer

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Khedezla, Ellefore, Zyven

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Desvenlafaxine[2017,Dec9]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/desvenlafaxine/?type=brief&mtype=generic[2017,Dec9]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/pristiq/?type=full[2017,Dec9]
 4. https://www.drugs.com/cdi/desvenlafaxine.html[2017,Dec9]
 5. https://www.drugs.com/pro/desvenlafaxine-er-tablets.html[2017,Dec9]
 6. https://www.drugs.com/dosage/desvenlafaxine.html[2017,Dec9]
 7. https://www.drugs.com/drug-interactions/desvenlafaxine-index.html?filter=3&generic_only=[2017,Dec9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Phxsrp
Frame Bottom