Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคออโตอิมมูน  

บทนำ

ยาเซอร์โทลิซูแมบ(Certolizumab หรือ Certolizumab pegol) เป็นยาประเภท โมโนโคลนอล แอนตีบอดี (Monoclonal Antibodies) ทางคลินิกนำยานี้มาใช้บำบัดกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันเล่นงานตนเอง(โรคออโตอิมมูน) เช่น โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรคข้อรูมาตอยด์ และโรคโครห์น เป็นต้น ตัวยาเซอร์โทลิซูแมบ มีกลไกยับยั้งการทำงานของสารโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า Tumor Necrosis Factor(TNF) โปรตีนดังกล่าวสามารถ ยับยั้งการแบ่งเซลล์เนื้องอก(Inhibit tumorigenesis) ช่วยชะลอการแบ่งตัวของไวรัส และยังมีกลไกตอบสนองต่อการอักเสบเมื่อร่างกายมีภาวะติดเชื้อต่างๆ การทำงานของ Tumor Necrosis Factor ยังช่วยกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีชื่อเรียกว่า Macrophage ให้คอยทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อโรค และเซลล์มะเร็ง กระบวนการดังกล่าวนี้เองที่ทำให้เกิดสภาพการอักเสบของอวัยวะต่างๆในร่างกายตามมา ทางการแพทย์พบว่า ยาเซอร์โทลิซูแมบมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ Tumor Necrosis Factor จึงส่งผลให้บรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันเล่นงานตนเองโดยทำให้อาการดีขึ้นเป็นลำดับ

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาเซอร์โทลิซูแมบเป็นยาฉีด โดยต้องฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ร่างกายต้องใช้เวลานานประมาณ 11 วันเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด และผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

มีข้อควรระวัง-ข้อห้ามของยาเซอร์โทลิซูแมบที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบ ดังนี้ เช่น

ขณะที่ใช้ยาเซอร์โทลิซูแมบ แพทย์จะนัดผู้ป่วยมาตรวจร่างกายเป็นระยะๆ เพื่อดูความก้าวหน้าของการรักษา รวมถึงตรวจดูภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตลอดจนตรวจทดสอบว่า มีการติดเชื้อใดๆเกิดขึ้นหรือไม่ และหากผู้ป่วยมีข้อสงสัยการใช้ยาเซอร์โทลิซูแมบเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากแพทย์ หรือจากเภสัชกร ในสถาน พยาบาลที่เข้ารับการรักษาได้

เซอร์โทลิซูแมบมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร

เซอร์โทลิซูแมบ

ยาเซอร์โทลิซูแมบมีสรรพคุณบำบัด/ข้อบ่งใช้เพื่อ บำบัดรักษาอาการของกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันเล่นงานตนเอง (โรคออโตอิมมูน) อาทิ

เซอร์โทลิซูแมบมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเซอร์โทลิซูแมบคือ ตัวยาจะเข้ารวมตัวกับสารโปรตีนซึ่งทำงานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่สารนี้มีชื่อเฉพาะว่า Tumor necrosis factor ส่งผลให้ระบบภูมิต้านทาน/ระบบภูมิคุ้มกันซึ่งประกอบด้วยกระบวนการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่กระตุ้นการอักเสบ หยุดการทำลายเซลล์ของร่างกาย จึงทำให้อาการป่วยทุเลาลงตรมสรรพคุณ

เซอร์โทลิซูแมบมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเซอร์โทลิซูแมบมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีดที่มีส่วนประกอบของ Certolizumab pegol ขนาด 200 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

เซอร์โทลิซูแมบมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเซอร์โทลิซูแมบมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา สำหรับรักษาอาการ โรคข้อรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และโรคโครห์น เช่น

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 400 มิลลิกรัมในสัปดาห์แรก แล้วแพทย์อาจเว้นระยะเวลา การให้ยาทุกๆ 2 สัปดาห์ โดยการให้ยาครั้งถัดไป 200 มิลลิกรัม/สัปดาห์ หรือจะฉีดยาให้ผู้ป่วยขนาด 400 มิลลิกรัม ทุกๆ 4 สัปดาห์ โดยดูการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วยต่อยานี้เป็นสำคัญ
 • เด็ก: ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยเด็ก

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเซอร์โทลิซูแมบ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรมารับการฉีดยาเซอร์โทลิซูแมบ ตรงเวลาแพทย์ตามนัดหมายเสมอ แต่อย่างไรก็ตามหากไม่ได้มารับยานี้ ควรรีบแจ้งให้ แพทย์ พยาบาลทราบ เพื่อทำการนัดหมายการฉีดยาครั้งใหม่โดยเร็ว การรักษาโรคออโตอิมมูนต้องอาศัยความต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่ควรหยุดการรักษาเองโดยไม่ได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์

เซอร์โทลิซูแมบมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเซอร์โทลิซูแมบ อาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เซอร์โทลิซูแมบอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเซอร์โทลิซูแมบ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่อยู่ในภาวะติดเชื้อ
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก นอกจากมีคำสั่งแพทย์
 • ก่อนใช้ยานี้ต้องแจ้ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทุกครั้งว่ามีการเจ็บป่วยติดเชื้อ หรือได้รับการฉีดวัคซีนมาหรือไม่
 • ระหว่างที่ใช้ยานี้ต้องมารับการตรวจเลือดที่โรงพยาบาลตามแพทย์นัดทุกครั้ง
 • หากพบอาการป่วยหรือมีการติดเชื้อต่างๆเกิดขึ้น ให้รีบเข้ามาแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว ไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด
 • ระหว่างการใช้ยานี้ หากพบอาการ อึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก มีผื่นคันขึ้นเต็มตัว ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเซอร์โทลิซูแมบด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เซอร์โทลิซูแมบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเซอร์โทลิซูแมบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเซอร์โทลิซูแมบอย่างไร?

ควรเก็บยาเซอร์โทลิซูแมบ ในช่วงอุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เซอร์โทลิซูแมบมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเซอร์โทลิซูแมบ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Cimzia (ซิมเซีย)UCB

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Tumor_necrosis_factor_alpha [2017,Nov11]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Certolizumab_pegol [2017,Nov11]
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17636564 [2017,Nov11]
 4. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/125160s270lbl.pdf [2017,Nov11]
 5. https://www.drugs.com/ppa/certolizumab-pegol.html [2017,Nov11]
 6. https://www.drugs.com/dosage/certolizumab.html#Usual_Adult_Dose_for_Rheumatoid_Arthritis [2017,Nov11]
 7. https://www.drugs.com/drug-interactions/certolizumab-index.html?filter=3&generic_only=#M [2017,Nov11]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Magpie kooq
Frame Bottom