Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาเซฟทาโรไลน์ (Ceftaroline หรือ Ceftaroline fosamil ) เป็นยากลุ่มเซฟาโลสปอริน(Cephalosporin)รุ่นที่ 5 จัดเป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างขวาง โดยสามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรียประเภทดื้อต่อยา Methicillin (Methicillin resistant staphylococcus aureus) รวมถึงแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและชนิดแกรมลบ ยาเซฟทาโรไลน์ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทยาญี่ปุ่น คณะกรรมการอาหารและยาของอเมริกาได้รับรองการใช้ยานี้เมื่อปี ค.ศ.2010 (พ.ศ.2553) ทางคลินิกจะใช้ยานี้ในการรักษาโรคปอดบวม (Community-acquired pneumonia) และการติดเชื้อของผิวหนัง

ยาเซฟทาโรไลน์มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีด ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมงในการกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

การแพ้ยา เซฟทาโรไลน์ จะแสดงอาการออกมาทางผิวหนัง เช่น เกิดผื่นคันตามร่างกาย การหายใจขัดข้อง/หายใจลำบาก ซึ่งจะเช่นเดียวกับการแพ้ยาจากยาเซฟาโลสปอรินตัวอื่นๆ

การใช้ยา เซฟทาโรไลน์ ต่อเนื่องนานเกินกว่า 2 เดือน อาจทำให้เกิดอาการท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด Clostridium difficile กรณีนี้ห้ามผู้ป่วยไปสรรหายาแก้ท้องเสียมาใช้รักษาตนเอง ควรให้แพทย์วิเคราะห์อาการและเป็นผู้บำบัดรักษาเท่านั้น

การใช้ยาเซฟทาโรไลน์กับผู้ป่วยบางกลุ่ม ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เช่น สตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร ด้วยยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันความปลอดภัยของตัวยาชนิดนี้ที่อาจส่งผ่านจากมารดาไปถึงทารก หรือกลุ่มผู้ป่วย ที่มีภาวะอักเสบของระบบทางเดินอาหาร ผู้ที่มีสภาวะเลือดออกง่าย ผู้ป่วย โรคตับ ไต รวมถึงผู้ที่มีสภาพร่างกายขาดสารอาหาร(ทุโภชนาการ) ล้วนแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอาการ/ผลข้างเคียงรุนแรงขึ้นเมื่อต้องใช้ยาเซฟทาโรไลน์

อย่างไรก็ตาม การใช้ยาเซฟทาโรไลน์ มีข้อห้าม และข้อพึงปฏิบัติที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทำความเข้าใจ ดังนี้ เช่น

 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยานี้ และแพ้ยากลุ่มเซฟาโลสปอริน และเป็นหน้าที่ที่ผู้ป่วยต้องแจ้งให้ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทราบทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาว่าตนเองมีประวัติแพ้ยาอะไรบ้าง
 • ระหว่างที่ได้รับยานี้ แล้วพบอาการผื่นคันขึ้นตามร่างกาย รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออก/หายใจลำบาก วิงเวียนรุนแรง ให้หยุดใช้ยา แล้วรีบแจ้ง แพทย์ พยาบาล ทันที เพราะอาการดังกล่าว อาจเป็นสัญญาณเตือนว่า ผู้ป่วยแพ้ยาชนิดนี้เข้าแล้ว
 • การใช้ยาเซฟทาโรไลน์เป็นเวลานานเกินไป และ/หรือหลายครั้งต่อเนื่อง อาจเปิดโอกาสทำให้ร่างกายโดนเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ไม่ตอบสนองต่อยาเซฟทาโรไลน์เล่นงาน และก่อให้เกิดอาการโรคที่ใช้ยานี้รักษาแล้วไม่ได้ผล
 • ยาชนิดนี้เป็นยาต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ไม่สามารถนำไปรักษาการติดเชื้อโรคชนิดอื่น เช่น เชื้อไวรัส
 • การใช้ยานี้จะต้องอาศัยความต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง ถึงแม้อาการป่วยจากการติดเชื้อแบคทีเรียจะดีขึ้นแล้ว ผู้ป่วยยังคงต้องรับยาให้ครบเทอมของการรักษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการดื้อยาของเชื้อโรคนั่นเอง
 • ห้ามผสมยาเซฟทาโรไลน์ร่วมกับยาฉีดชนิดอื่นเพื่อฉีดให้ผู้ป่วยพร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิด ปฏิกิริยาระหว่างยา จนอาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรงกับผู้ป่วย หรือไม่ก็ทำให้ยาด้อยประสิทธิภาพในการรักษา
 • ตัวทำละลายเพื่อเตรียมยาเซฟทาโรไลน์สำหรับฉีดให้ผู้ป่วย ได้แก่ 2.5 หรือ 5% Dextrose, หรือ Lactate ringer’s solution 0.45 หรือ 0.9% Normal saline โดยต้องผสมตัวทำละลายกับตัวยานี้ในสัดส่วนตรงตามคำแนะนำของเอกสารกำกับยา
 • สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่จำเป็นต้องใช้ยาเซฟทาโรไลน์ แพทย์จะปรับลดขนาดการใช้ยานี้ โดยลดลงตามสภาพการทำงานของไต
 • เมื่อผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ครั้งแรก แพทย์ พยาบาล จะเฝ้าระวัง และสังเกตว่าผู้ป่วยมีอาการแพ้ยานี้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของไต หากไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือสิ่งผิดปกติกับผู้ป่วย แพทย์จึงจะดำเนินการสั่งจ่ายยานี้ได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยยาเซฟทาโรไลน์ถูกออกแบบเป็นยาชนิดฉีด เราจึงพบเห็นการใช้ยานี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น ยานี้สามารถใช้รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียได้ทั้งในผู้ใหญ่และในเด็ก และหากผู้บริโภคมีข้อสงสัยการใช้ยาเซฟทาโรไลน์ สามารถสอบถามข้อมูลการใช้ยานี้เพิ่มเติมได้จาก แพทย์หรือจากเภสัชกร ในสถานพยาบาล ที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้

เซฟทาโรไลน์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เซฟทาโรไลน์

ยาเซฟทาโรไลน์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เซฟทาโรไลน์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยาเซฟทาโรไลน์ มีกลไกการออกฤทธิ์ ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์สารประกอบในตัวแบคทีเรียที่มีชื่อว่า เปปทิโดไกลแคน(Peptidoglycan) ซึ่งเป็นสารประกอบสำคัญที่แบคทีเรียนำมาใช้สร้างผนังเซลล์ของตัวเอง จากกลไกนี้เองทำให้แบคทีเรียไม่สามารถขยายพันธุ์ หยุดการเจริญเติบโตและตายลงในที่สุด

เซฟทาโรไลน์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยา เซฟทาโรไลน์ มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีดที่ประกอบด้วย Ceftaroline fosamil ขนาด 400 และ 600 มิลลิกรัม/ขวด(Vial)

เซฟทาโรไลน์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเซฟทาโรไลน์มีขนาดการบริหารยา/การใช้ยา เช่น

ก. สำหรับรักษาการติดเชื้อ แบคทีเรียของผิวหนัง(Skin and Structure Infection):

 • ผู้ใหญ่: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 600 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 5–14 วัน

ข. สำหรับรักษาโรคปอดบวม(Pneumonia):

 • ผู้ใหญ่: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 600 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมงเป็นเวลา 5–7 วัน

ค. สำหรับผู้ป่วยโรคไต(Renal Dose Adjustments):

-ผู้ใหญ่:

อนึ่ง:

ในเด็ก: การใช้ยานี้กับเด็กและขนาดยานี้ ให้คำนวณจากน้ำหนักตัวและเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเซฟทาโรไลน์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

การใช้ยาเซฟทาโรไลน์จะกระทำอยู่ในสถานพยาบาล การให้ยานี้กับผู้ป่วยจะเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ และมีการจดบันทึกเพื่อใช้เป็นข้อมูลทางคลินิก ดังนั้นโอกาสที่ผู้ป่วยจะไม่ได้รับการฉีดยาชนิดนี้จึงเป็นไปได้น้อยมาก

เซฟทาโรไลน์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเซฟทาโรไลน์สามารถก่อให้เกิด ผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เซฟทาโรไลน์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเซฟทาโรไลน์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเซฟทาโรไลน์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพร ต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เซฟทาโรไลน์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเซฟทาโรไลน์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเซฟทาโรไลน์อย่างไร?

สามารถเก็บยาเซฟทาโรไลน์ ภายใต้อุณหภูมิ 15–30 องศาเซลเซียส(Celsius) เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

สำหรับยาเซฟทาโรไลน์ที่ผสมน้ำเกลือแล้ว สามารถเก็บภายใต้อุณหภูมิห้องได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง หรือเก็บยาเตรียมเซฟทาโรไลน์ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียสโดยไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ห้ามเก็บยานี้ทั้งชนิดที่ยังไม่ผสม และชนิดที่ผสมแล้ว ในช่องแช่แข็งตู้เย็น

เซฟทาโรไลน์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเซฟทาโรไลน์ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Teflaro (เทฟลาโร)Facta Farmaceutici S.p.A.

บรรณานุกรม

 1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/200327s000lbl.pdf[2017,Sept2]
 2. https://www.drugs.com/cdi/ceftaroline.html[2017,Sept2]
 3. https://www.allergan.com/assets/pdf/teflaro_pi[2017,Sept2]
 4. https://www.drugs.com/drug-interactions/ceftaroline-index.html?filter=2&generic_only=[2017,Sept2]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom