Frame Top
User

เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน เทคนิคการทำความสะอาดและจัดเก็บอาหาร

โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร
8 มิถุนายน 2013

การรู้จักวิธีการเลือกอาหารประเภทต่างๆในการเตรียมอาหารให้กับครอบครัว หรือคนรอบข้าง นอกเหนือจากการที่จะต้องคำนึงถึงคุณค่าอาหารหรือปริมาณอาหาร จำเป็นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานอาหารที่ไม่สะอาดอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมี เชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสทำให้เกิดโรคซึ่งเราจะได้รับข่าวสาร เรื่องอาหารเป็นพิษ เช่น นักเรียนในโรงเรียน เกิดอาการปวดท้องอาเจียนคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะ ท้องเสียรุนแรง หากเป็นมากอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

เนื้อสัตว์

เป็นอาหารที่เน่าเสียได้เร็วเพราะเมืองไทยมีอากาศร้อนเหมาะในการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นต้นเหตุของการเน่าเสียเราควรเก็บเนื้อสัตว์ไว้ในตู้เย็นช่องด้านล่างของช่องแช่แข็ง ซึ่งจะมีอุณหภูมิประมาณ 0-2 องศาเซลเซียส และควรใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด การแช่ไว้ในช่องแช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสจะช่วยให้การเก็บอาหารประเภทนี้ได้ยาวนานขึ้นเนื้อสัตว์ในช่องแช่แข็งเก็บได้นาน 2-3 สัปดาห์ หรือไข่ไก่สามารถเก็บได้ประมาณ 3 สัปดาห์นับจากวันผลิตนอกจากนี้เรายังควรหมั่นสำรวจวันหมดอายุของอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นและไม่ควรเก็บอาหารไว้แน่นมากเกินไป จนการถ่ายเทอากาศในตู้เย็นเป็นไปอย่างลำบาก

ข้อสำคัญ คือไม่ควรวางอาหารปรุงสุกและอาหารที่ยังไม่ได้ปรุงไว้ด้วยกัน และควรแยกใช้เขียงสำหรับหั่นอาหารสดและอาหารสุกให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียปนเปื้อนมายังอาหารที่ปรุงสุก

ผักสดและผลไม้

ควรล้างก่อนรับประทานจะช่วยลดพิษตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่อยู่ในผักและผลไม้ลงได้มากล้างให้สะอาดและผึ่งให้สะเด็ดน้ำนำผักหรือผลไม้ใส่ถุงพลาสติกใส เจาะรูเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและเก็บไว้ในช่องล่างสุดของตู้เย็น อุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียสไม่ควรแช่ผัก ผลไม้ไว้ในช่องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านี้เพราะทำให้วิตามินและแร่ธาตุถูกทำลายได้จากความเย็น และผลไม้บางชนิดก็ไม่เหมาะจะแช่เย็นเช่น กล้วยหอม และส้มเพราะความเย็นจะทำให้เนื้อช้ำและรสชาติไม่อร่อย ระยะเวลาในการจัดเก็บอาหารที่เหมาะสมหากเป็นผักและผลไม้เก็บได้ประมาณ1-3 วัน

วิธีการล้างผักและผลไม้ใช้ โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือ ผงฟู

จากผลการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าการล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตสามารถล้างยาฆ่าแมลงที่ตกค้างได้มากกว่าร้อยละ 90 (90%) และหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (ทำขนมเค๊ก ขนมปัง) และมีราคาไม่แพงอีกด้วย


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom