Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องเสีย 

บทนำ

เกาลิน (Kaolin, บางคนออกเสียงว่า คาโอลิน หรือ เคโอลิน) เป็นดินชนิดหนึ่ง บางคนเรียกว่า ดินขาวหรือดินเหนียวจีน มีลักษณะสีขาว ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ผลิตเครื่องปั้นเซรามิค อุตสาหกรรมผลิตยาสีฟัน อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมสบู่ อุตสาห กรรมสี ใช้ในขบวนการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ในทางเวชกรรม นักวิทยาศาสตร์ได้นำมาผลิตเป็นยาแก้ท้องเสีย

เพคติน (Pectin) เป็นสารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide: คาร์โบไฮเดรต ชนิดหนึ่ง) ชนิดหนึ่ง พบได้มากมายในพืช มีลักษณะเป็นผง สีขาวอมน้ำตาล ในเชิงพาณิชย์ เราสามารถสกัดเพคตินได้จากเปลือกส้ม และถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยคุณสมบัติของเพคตินที่จะทำให้รูปร่างของอาหารมีลักษณะหนืดเหมือนเจล (Gel) จึงถูกนำมาเป็นส่วนผสมในแยมผล ไม้ (Jam) นอกจากนี้ยังเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานต่ำ มนุษย์จึงนำมาใช้ในการผลิตอาหารเสริม ซึ่งในด้านยา เพคตินมีคุณสมบัติเพิ่มความหนืดและเพิ่มปริมาตรของอุจจาระ จึงใช้เป็นยารักษาอาการท้องเสียและท้องผูกในเวลาเดียวกัน

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การที่จะเลือกใช้ยาที่มีสูตรตำรับส่วนผสมของเกาลินและเพคติน ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้ง

ยาเกาลิน - เพคตินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เกาลิน

ยาเกาลิน - เพคติน มีสรรพคุณรักษาและบรรเทาอาการท้องเสียทั่วไป (โดยเฉพาะในเด็ก) ที่มิได้มีสาเหตุจาการติดเชื้อชนิดที่ก่อให้เกิดอาการอย่างรุนแรง

ยาเกาลิน - เพคตินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเกาลิน - เพคติน คือ ยาจะเป็นตัวดูดซับของเหลว, น้ำ, พิษจากเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ มีผลทำให้ลำไส้ลดการเคลื่อนไหว จึงทำให้บรรเทาอาการท้องเสียลงได้

ยาเกาลิน - เพคตินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเกาลิน - เพคติน มีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้ คือ จัดจำหน่ายในรูปแบบยาน้ำแขวน ตะกอน ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร, 4 ลิตร, 0.5 แกลลอน และ 1 แกลลอน

ยาเกาลิน - เพคตินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยสูตรตำรับยามีความแตกต่างของสัดส่วนยาเกาลินและยาเพคตินที่แตกต่างกันไปขึ้น กับบริษัทผู้ผลิต ขนาดรับประทานของยาเกาลิน - เพคติน จึงขึ้นกับคำแนะนำในเอกสารกำกับยาของแต่ละบริษัท และประกอบกับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ทำการรักษา

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเกาลิน - เพคติน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเกาลิน - เพคติน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาเกาลิน - เพคตินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเกาลิน - เพคติน มีผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) เช่น อาจทำให้มีอาการท้องผูกตามมา และหากพบอาการข้างเคียงอื่นนอกจากนี้ เช่น ผื่นคัน หายใจลำบาก รู้สึกแน่นหน้าอก มีอาการหน้า - ปากบวม มีไข้สูง ปวดท้องอย่างมาก ต้องรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์/ไปโรงพยา บาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้ยาเกาลิน - เพคตินอย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยาเกาลิน - เพคติน ได้แก่

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเกาลิน - เพคตินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาเกาลิน - เพคตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเกาลิน - เพคตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษายาเกาลิน - เพคตินอย่างไร?

สามารถเก็บยาเกาลิน - เพคตินภายใต้อุณหภูมิห้อง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงสว่างและแสงแดด และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาเกาลิน - เพคตินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเกาลิน - เพคตินในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Kaolin-Pectin (เกาลิน-เพคติน) Suphong Bhaesaj
Kaopectal (เกาเพคตัล) Silom Medical
Kaolin Mixture w/ Pectin (เกาลินมิกเชอร์ วิทเพคติน) OsothOsoth Inter Laboratories
Kaolin Mixture Chew Brothers (เกาลินมิกเชอร์ จิวบราเทอร์) Chew Brothers

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Kaolin [2014,July5]
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Pectin#Uses [2014,July5]
3. http://www.drugs.com/cdi/kaolin-pectin.html [2014,July5]
4. http://www.drugs.com/mmx/kaolin-pectin-and-paregoric.html [2014,July5]
5. http://www.drugs.com/ppa/kaolin-pectin.html [2014,July5]
6. http://www.drugs.com/drug-interactions/a-g-tussin-with-kaolin-pectin-624-8438-1410-0.html [2014,July5]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน oath9999 Niddy
Frame Bottom