Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยาอิริโทรมัยซิน (Erythromycin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลด์ (Macrolide) ถูก สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย และใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillin) รูปแบบของยาที่มีวางขายตามร้านขายยาและในสถานพยาบาล เช่น ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน

ยาอิริโทรมัยซิน จะถูกดูดซึมได้ดี เมื่อรับประทานในขณะที่ท้องว่าง จึงควรรับประทานยานี้ก่อนอาหารประมาณครึ่งชั่วโมง

อนึ่ง ได้มีการทดสอบการใช้ยานี้กับสัตว์ทดลองที่ตั้งครรภ์พบว่า ไม่ก่อให้เกิดความพิการของตัวอ่อนในครรภ์ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ยากับหญิงมีครรภ์ อย่างไรก็ตามการใช้ยาทุกชนิดรวมทั้งยาอิริโทรมัยซิน ควรต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์หรือได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรเท่านั้น

ยาอิริโทรมัยซินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ยาอิริโทรมัยซิน มีสรรพคุณใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ แผลที่ผิวหนัง แผลฝี-หนอง โรคคอตีบ โรคไอกรน และโรคจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆที่เชื้อโรคไวต่อยาตัวนี้

ยาอิริโทรมัยซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอิริโทรมัยซิน มีกลไกการออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนและสารตั้งต้นทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย และทำให้เชื้อแบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโต

ยาอิริโทรมัยซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายยาอิริโทรมัยซิน ที่พบบ่อยๆในประเทศไทย ได้แก่ ยารับประ ทานที่เป็น ยาเม็ด ยาแคปซูล และยาน้ำแขวนตะกอน

ยาอิริโทรมัยซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดของยาอิริโทรมัยซิน ที่รับประทานในผู้ใหญ่สำหรับการรักษาโรค ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีขนาดสูงสุดไม่เกิน 4 กรัมต่อวัน สำหรับเด็กขนาดรับประทานอยู่ที่ 30-50 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม การปรับขนาดรับประทานต้องให้แพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้นเป็นผู้แนะนำและสั่งจ่ายการใช้ยานี้กับผู้ป่วย

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาอิริโทรมัยซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทาน ยาอิริโทรมัยซิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาอิริโทรมัยซิน มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียงของยาอิริโทรมัยซิน เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ยาอิริโทรมัยซินอย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยาอิริโทรมัยซิน คือ

ยาอิริโทรมัยซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอิริโทรมัยซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาอิริโทรมัยซินอย่างไร?

ให้เก็บยาอิริโทรมัยซินชนิดรับประทาน ที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส

ยาอิริโทรมัยซิน มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นและบริษัทในประเทศไทยที่ผลิตยาอิริโทรมัยซิน เช่น

ชื่อการค้า ผู้ผลิต
E S Cap (อี เอส แคป) Community Pharm PCL
Erathrom (อีราทรอม) Asian Pharm
Ericin (S) (อีริซิน) Chew Brothers
Erimit (อีริมิท) T P Drug
Erimycin (อีริมัยซิน) Siam Bheasach
Eryacne (อีรีแอคเน่) Galderma
Erycin (อีรีซิน) Atlantic Lab
Erycon (อีริคอน) T.O. Chemicals
Erymin (อีรีมิน) Milano
Eryo Dry Syrup (อีริโอ ดราย ไซรัป) Vesco Pharma
Erypac (อีริแพค) Inpac Pharma
Erysate (อีริเสท) The United Drug (1996)
Erysil (อีริซิล) Silom Medical
Eryth-mycin (อีริท-มัยซิน) Pond’s Chemical
Erythorate (อีริโทเรท) Inpac Pharma
Erythromed (อีริโทรเมด) Medicpharma
Erythromycin Asian Pharm (อิริโทรมัยซิน เอเชียน ฟาร์ม) Asian Pharm
Erythromycin Osoth (อิริโทรมัยซิน โอสถ) Osoth Interlab
Erytomin (อีริโทมิน) Acdhon
Erytomin Dry Syrup (อีริโทมิน ดราย ไซรัป) Acdhon
Malocin (มาโลซิน) M & H Manufacturing
Medthrocin (เมดโทรซิน) Utopian
Pocin (โพซิน) Polipharm
Rintacap (รินทาแคป) T. Man Pharma
Rintacin (รินทาซิน) T. Man Pharma
Rytho-Cap (รีโท -แคป) Medicine Products
Stacin (สเตซิน) Macro Phar
Stiemycin (สเตมัยซิน) Stiefel
Suthrocin (สุโทรซิน) Suphong Bhaesa
Tomcin (ทอมซิน) General Drugs House

บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Erythromycin [2013,Feb15].
  2. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/erythromycin/?q=erythromycin&type=brief&mtype=generic [2013,Feb15].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน p_mark2544
Frame Bottom