Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 

บทนำ

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบี (Interferon beta-1b) เป็นยาอินเตอร์เฟอรอน(Interferon ย่อว่า IFN)ที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียชนิด E.Coli และมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นแบบยาฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ทางคลินิกนำมาใช้บำบัดอาการโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis) ยานี้จะช่วยลดอาการกำเริบหรืออาการเป็นๆหายๆของโรค และสามารถป้องกันความเสียหายของเซลล์ประสาทในสมองจากโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งลงอีกด้วย

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบี มีข้อห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยาชนิดนี้ รวมถึงกับสตรีมีครรภ์ ด้วยอาจทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาอินเตอร์เฟอรอนเบต้า-วันบี ผู้ป่วยจะต้องแจ้งประวัติโรคประจำตัวทุกประเภทให้ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทราบเมื่อเข้ารับการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจวาย โรคตับ โรคลมชัก ผู้ที่มีภาวะเลือดออกง่าย โลหิตจาง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีกับสตรีในภาวะให้นมบุตร

หากเปรียบเทียบการใช้ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบี กับยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ(Interferon beta 1a) เราจะพบว่า ผู้ป่วยต้องรับยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีวันเว้นวันหรือทุกๆ 48 ชั่วโมง แต่หากใช้ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ ผู้ป่วยจะได้รับยาตัวนี้เพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และใช้ขนาดยาที่น้อยกว่า

ในประเทศไทย ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบี ถูกจัดอยู่ในประเภทยาอันตราย มีจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า Betaferon PFS และจะพบเห็นการใช้ยาชนิดนี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร ?

อินเตอร์เฟอรอนเบต้าวันบี

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีคือ ตัวยาจะสร้างสมดุลของสารที่กระตุ้นการอักเสบของเซลล์ประสาทในสมอง โดยช่วยชะลอหรือลดการนำสารที่กระตุ้นการอักเสบผ่านเข้าทางแนวกั้นกลางระหว่างเลือดและสมองหรือที่เรียกกันว่า Blood-brain barrier ส่งผลให้ลดการอักเสบของเซลล์ประสาทในสมอง และยังช่วยให้การผลิตสารที่เป็นปัจจัยในการเจริญของเซลล์ประสาท (Nerve growth factor) ตลอดจนกระทั่งช่วยยืดอายุของเซลล์ประสาทอีกด้วย จากกลไกดังกล่าว จึงส่งผลให้อาการปลอกประสาทเสื่อมแข็งทุเลาลง

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบี มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีด ที่ประกอบด้วยตัวยาInterferon beta-1b 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร หรือ 0.250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
 • ยาฉีดชนิดผงแห้งปราศจากเชื้อ ที่ประกอบด้วยตัวยาInterferon beta-1b 0.3 มิลลิกรัม/ขวด

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาสำหรับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง เช่น

 • ผู้ใหญ่:
  • สัปดาห์ที่ 1 – 2: ฉีดยาครั้งละ 0.0625 มิลลิกรัม วันเว้นวัน
  • สัปดาห์ที่ 3 – 4: ฉีดยาครั้งละ 0.125 มิลลิกรัม วันเว้นวัน
  • สัปดาห์ที่ 5 – 6: ฉีดยาครั้งละ 0.1875 มิลลิกรัม วันเว้นวัน
  • สัปดาห์ที่ 7 เป็นต้นไป: ฉีดยาครั้งละ 0.25 มิลลิกรัม วันเว้นวัน

อนึ่ง:

 • ระยะเวลาของการใช้ยาให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์
 • ผู้ป่วยต้องมารับการฉีดยาตามที่แพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • เด็ก: การใช้ยานี้และขนาดยานี้ในเด็กอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบี ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

กรณีไม่สามารถมารับการฉีดยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีได้ตามแพทย์นัด ให้ผู้ป่วยรีบติดต่อ แพทย์/พยาบาล/บุคคลากรทางการแพทย์ ที่ผู้ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อนัดหมายการฉีดยาครั้งใหม่โดยเร็ว และไม่ควรหยุดการใช้ยานี้โดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบี เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบี มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบีอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบี ดังนี้ เช่น

 • เก็บยานี้ภายใต้อุณหภูมิที่ระบุในเอกสารกำกับยา เช่น ยาฉีดชนิดผงแห้งปราศจากเชื้อ สามารถเก็บที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น
 • ยาฉีดชนิดผงแห้งปราศจากเชื้อ ที่เตรียมเป็นสารละลายแล้วต้องใช้ยานั้นภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยาที่เสื่อมสภาพหรือยาที่หมดอายุแล้ว

อินเตอร์เฟอรอนเบต้าวันบีมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบี มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Betaseron (เบต้าซีรอน)Bayer HealthCare
Betaferon PFS (เบต้าเฟอรอน พีเอฟเอส)Bayer HealthCare

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/betaferon%20pfs/?type=brief [2018,June2]
 2. https://www.drugs.com/dosage/extavia.html [2018,June2]
 3. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2003/ifnbchi031403lb.pdf [2018,June2]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Interferon_beta-1b [2018,June2]
 5. https://www.drugs.com/sfx/extavia-side-effects.html [2018,June2]
 6. https://www.drugs.com/drug-interactions/interferon-beta-1b,extavia-index.html?filter=3&generic_only= [2018,June2]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน oath9999 Niddy
Frame Bottom