Frame Top

อากาศที่ไม่เป็นมิตร (ตอนที่ 7 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
14 มีนาคม 2018
อากาศที่ไม่เป็นมิตร-7

      

      นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2557 องค์การอนามัยโลกได้ทำการสำรวจและพบว่า ระดับฝุ่นที่สูงมากกว่า PM2.5 มีส่วนสัมพันธ์กับทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย (Low birth weights = LBW) และในปี พ.ศ.2553 The University of York ยังพบว่า ร้อยละ 18 ของการคลอดก่อนกำหนดทั่วโลกมีส่วนสัมพันธ์กับระดับฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะในประเทศที่มีมลพิษทางอากาศสูงอย่าง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และแอฟริกาใต้ทะเลทรายสะฮารา (West sub-Saharan Africa)

      ส่วนผลกระทบที่มีต่อภาคการเกษตรนั้นพบว่า ในปี พ.ศ.2557 มีรายงานว่า มลพิษทางอากาศที่เกิดจากเขม่าดำ (Black carbon) และ โอโซนระดับต่ำ (Ground level ozone) ในประเทศอินเดียมีผลทำให้ผลผลิตลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตผล ค่ารักษาพยาบาลจากการเป็นโรค และการเสียชีวิต

      John Walke กรรมการของโครงการอากาศสะอาด (The Clean Air Project) ของหน่วยงาน NRDC (National Resources Defense Council ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คอยจับตาดูเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ) ได้แนะนำถึงตัวอย่างในการช่วยลดมลพิษทางอากาศว่า

- ให้ลดการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง (Gasoline) เช่น การปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทาง ให้ใช้วิธีการเดิน การขี่จักรยาน หรือการใช้รถสาธารณะแทน และหากจำเป็นต้องใช้รถ ก็ควรใช้รถที่ประหยัดน้ำมันหรือรถที่ใช้ไฟฟ้าแทน

- การเลือกใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากลมหรือโซลาร์เซลล์แทน

- การเลือกซื้ออาหารในประเทศเพื่อลดการการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งข้ามประเทศ

- การสนับสนุนผู้นำที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

      ส่วนการดูแลป้องกันตนเองนั้นทำได้โดย

  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีการจราจรคับคั่ง
  • หากได้รับข่าวสารทางหนังสือพิมพ์หรือรายงานสภาพอากาศว่า มีมลพิษทางอากาศในระดับสูง ก็ควรจำกัดเวลาในการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น จ๊อกกิ้งv
  • เมื่อมีการออกกำลังกายกลางแจ้ง ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในสถานที่ใกล้ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น และควรอาบน้ำและนำเสื้อผ้าไปซักเพื่อทำความสะอาดฝุ่น
  • หากสภาพอากาศเลวร้าย ก็ควรอยู่ในบ้านและปิดหน้าต่าง
  • ใช้ยากันแดดเพื่อป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตที่ทำร้ายผิวและทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้
  • เพื่อลดมลพิษจากอากาศภายใน ควรทำให้อากาศในบ้านหรืออาคารมีการถ่ายเทที่ดี และหมั่นทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ เพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อรา และควรนำสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษออกจากห้อง
  • หลีกเลี่ยงการเป็นผู้สูบบุหรี่มือสอง (Secondhand tobacco smoker)

แหล่งข้อมูล:

  1. Air pollution. https://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution [2018, March 12].
Blog
อากาศที่ไม่เป็นมิตร (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
อากาศที่ไม่เป็นมิตร (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
อากาศที่ไม่เป็นมิตร (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
อากาศที่ไม่เป็นมิตร (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
อากาศที่ไม่เป็นมิตร (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
อากาศที่ไม่เป็นมิตร (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom