Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อวัยวะเพศชาย  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นกเขาไม่ขัน 

บทนำ

ยาอัลพรอสตาดิล(Alprostadil) หรือจะเรียกว่า Prostaglandin E1 (PGE1) เป็นยาที่มีคุณสมบัติทำให้กล้ามเนื้อบริเวณองคชาติคลายตัวและช่วยขยาหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดในบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้น ทางคลินิกจึงใช้ยาอัลพรอสตาดิลเป็นยารักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในบุรุษ/นกเขาไม่ขัน(Erectile dysfunction) รวมถึงในเด็กที่มีภาวะโรคหลอดเลือดแต่กำเนิดคือ มีเส้นเลือด(หลอดเลือด)ติดต่อระหว่างเส้นเลือดใหญ่ที่ออกจากหัวใจกับเส้นเลือดที่นำเลือดดำไปปอด หรือที่เรียกกันว่า Patent ductus arteriosus โดยยาอัลพรอสตาดิลมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีด การใช้ยานี้จะพบเห็นแต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

อาจจำแนก ข้อจำกัดของการใช้ยาอัลพรอสตาดิล ออกเป็นข้อๆดังนี้ เช่น

นอกจากนั้น การได้รับยาอัลพรอสตาดิล ผู้ป่วยยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ เช่น

อนึ่ง การใช้ยาอัลพรอสตาดิลได้อย่างปลอดภัย ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจติดตาสัญญาณชีพของร่างกายร่วมด้วย เช่น ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย นอกจากนี้ยังต้องตรวจวัดระดับความเจ็บปวดขององคชาติเมื่อใช้ยานี้ ระยะเวลาในการหลั่งน้ำอสุจิ อาการบวมขององคชาติ รวมถึงมีภาวะติดเชื้อขององคชาติด้วยหรือไม่

สำหรับผู้บริโภค/ผู้ป่วยที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมของการใช้ยาอัลพรอสตาดิล สามารถสอบถามได้จากแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา หรือจากเภสัชกรในสถานพยาบาลนั้นๆได้

อัลพรอสตาดิลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อัลพรอสตาดิล

ยาอัลพรอสตาดิลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อัลพรอสตาดิลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอัลพรอสตาดิล มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะขยาหลอดเลือด และยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด ส่งผลให้มีเลือดไหลเวียนเข้ามาที่องคชาติมากขึ้นและก่อให้เกิดกลไกกระตุ้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศที่คล้ายกับธรรมชาติของบุรุษ ด้วยกลไกนี้เองจึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

อัลพรอสตาดิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอัลพรอสตาดิลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีด ที่มีส่วนประกอบของตัวยา Alprostadil ขนาด 5, 10, 20 หรือ 40 ไมโครกรัม/ขวด

อัลพรอสตาดิลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอัลพรอสตาดิลมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับบำบัดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในบุรุษ

 • บุรุษเพศผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าองคชาติครั้งละ 5–20 ไมโครกรัม ห้ามฉีดยาเกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ ขนาดการฉีดยาแต่ละครั้งแพทย์จะเป็นผู้คำนวณขนาดการใช้ยาได้เหมาะสมที่สุด

ข. สำหรับบำบัดภาวะ Patency of ductus arteriosus ในเด็ก:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอัลพรอสตาดิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

หากลืมมารับการฉีดยาอัลพรอสตาดิล สามารถนัดหมายกับแพทย์เพื่อขอรับการฉีดยาครั้งถัดไปได้

อัลพรอสตาดิลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอัลพรอสตาดิลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อัลพรอสตาดิลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอัลพรอสตาดิล เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • ห้ามใช้ยานี้ที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น มีฝุ่นผงในตัวยา
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตต่ำ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในกลุ่มนี้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดด้วยจะทำให้มีฤทธิ์เสริมกันจนทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดบาดแผลได้ง่ายและนำมาด้วยอาการเลือดออก
 • หากพบอาการ วิงเวียนหลังใช้ยานี้ ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ รวมถึงการทำงานกับเครื่องจักร
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัด เพื่อแพทย์ตรวจดูความก้าวหน้าของการรักษา
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาอัลพรอสตาดิลด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อัลพรอสตาดิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอัลพรอสตาดิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอัลพรอสตาดิลอย่างไร?

ควรเก็บยาอัลพรอสตาดิล ในช่วงอุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อัลพรอสตาดิลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอัลพรอสตาดิล มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Caverject (คาเวอร์เจ็ก)pfizer
Edex (อีเดก)Auxilium Pharmaceuticals, Inc

อนึ่งยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Alpostin, Prostin VR, Prostin VR1, Caverject impulse, Muse

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Prostaglandin_E1[2017,Aug12]
 2. https://www.drugs.com/cdi/alprostadil.html[2017,Aug12]
 3. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/020649s023lbl.pdf[2017,Aug12]
 4. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/020379s028lbl.pdf[2017,Aug12]
 5. https://www.drugs.com/drug-interactions/alprostadil,caverject-index.html?filter=2&generic_only=[2017,Aug12]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom