Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจเต้นผิดปกติ 

บทนำ

อะมิโอดาโรน (Amiodarone) เป็นยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งมีทั้งหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะและหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ ยานี้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) ประเทศแถบยุโรปจะใช้ยานี้ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือด (Angina pectoris) ด้วย

จากการศึกษาคุณสมบัติด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาถึงความเป็นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) พบว่า ยาอะมิโอดาโรนถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ 20 - 55% และจับกับพลาสมาโปรตีนได้ถึงประมาณ 96% จากนั้นจะถูกส่งไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 50 วันในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านไปกับอุจจาระและปัสสาวะ การกำจัดยาออกจากร่างกายต้องใช้เวลานานมาก อาจมีสาเหตุจากยาอะมิโอดาโรนละลายได้ดีในไขมัน และสามารถกระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อในส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงเซลล์กล้ามเนื้อลายอีกด้วย

ยาอะมิโอดาโรนนี้ได้ถูกบรรจุลงในบัญชียาหลักแห่งชาติแผนปัจจุบันของไทย และจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย การใช้ยานี้ต้องมีข้อบ่งใช้ที่ถูกต้อง ชัดเจน ทั้งต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้ ดังนั้นการใช้ยานี้ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น

ยาอะมิโอดาโรนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อะมิโอดาโรน

ยาอะมิโอดาโรนมีสรรพคุณดังนี้

ยาอะมิโอดาโรนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอะมิโอดาโรนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการกระตุ้นและเพิ่มระยะเวลาการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ อีกทั้งยังไปลดกระบวนการของ Sinus node (Sinuatrial node /SA node, เนื้อเยื่อที่ก่อให้เกิดกระแสประสาทที่กระตุ้นการเต้นของหัวใจ) เป็นเหตุให้หัวใจเต้นช้าลง ด้วยกลไกที่ซับซ้อนเหล่านี้ จึงทำให้เกิดฤทธิ์/สรรพคุณในการรักษา

ยาอะมิโอดาโรนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะมิโอดาโรนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

ยาอะมิโอดาโรนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอะมิโอดาโรนมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ (Ventricular arrhythmias):

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 800 – 1,600 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 1 - 2 ครั้งเป็นเวลา 1 - 3 สัปดาห์ เมื่ออาการดีขึ้นให้ลดขนาดรับประทานเป็น 600 - 800 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน 1 - 2 ครั้ง/วันเป็นเวลา 1 เดือน

ข. สำหรับหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะชนิด Life – threatening ventricular arrhythmias:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 1 กรัมที่ 24 ชั่วโมงแรก การให้ยาจะให้เป็น 3 ระยะต่อเนื่อง และมีการใช้ยาฉีดเข้าร่วมในการรักษาตามขนาดที่เหมาะสม โดยอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์

*****หมายเหตุ:

  • เนื่องจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบได้น้อยในเด็ก การศึกษาถึงขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาจึงมีข้อจำกัด ซึ่งต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ต่อผู้ป่วยเด็กเป็นรายๆไป โดยขึ้นกับ อายุของเด็ก น้ำหนักตัว ความรุนแรงของอาการ และการตอบสนองต่อการใช้ยา
  • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอะมิโอดาโรน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอะมิโอดาโรนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาอะมิโอดาโรนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะมิโอดาโรนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ทำให้ผิวหนังไว (Sensitive) ต่อแสงแดด (เช่น เกิดผื่นหรือเกิดผิวคล้ำหรือไหม้ได้ง่าย) มีอาการทางปลายประสาท (เช่น ชา) สั่น คลื่นไส้ อาเจียน การรับรสชาติผิดปกติ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ(ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน) หรือไทรอยด์ฮอร์โมนสูง (ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ) ก็ได้ นอนไม่หลับ รู้สึกร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมาก หัวใจหยุดเต้น หัวใจเต้นช้า ตับเป็นพิษ/ตับอักเสบ และหัวใจล้มเหลว

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะมิโอดาโรนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะมิโอดาโรนดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอะมิโอดาโรนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาอะมิโอดาโรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะมิโอดาโรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาอะมิโอดาโรนอย่างไร?

ควรเก็บยาอะมิโอดาโรนที่อุณหภูมิ 15 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาอะมิโอดาโรนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะมิโอดาโรนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Aldarone (อัลดาโรน) Cadila
Amidarone 200 (อะมิดาโรน 200) T. O. Chemicals
Amidarone Aguettant (อะมิดาโรน อะกีแทน) Aguettant
Cardilor (คาร์ดิลอร์) Remedica
Cordarone (คอร์ดาโรน) sanofi-aventis

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Amiodarone [2014,Oct11]
2 http://www.mims.com/USA/drug/info/amiodarone/amiodarone?type=full [2014,Oct11]
3 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/28#item-8392 [2014,Oct11]
4 http://www.mims.com/USA/drug/info/amiodarone/amiodarone?type=full [2014,Oct11]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oatkungza207
Frame Bottom