Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาอะมิโนกลูเทติมายด์ (Aminoglutethimide) เป็นสารที่ต่อต้านการสร้างสเตียรอยด์ฮอร์ โมนต่างๆของร่างกาย ชื่อการค้าที่เป็นที่รู้จักกันคือ Cytadren ทางคลินิกใช้ยานี้ในการรักษามะเร็งเต้านม รักษาอาการ Cushing syndrome (โรคที่มีฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตผิดปกติ) และในบางกรณีถูกนำไปใช้ในการเพาะกาย

รูปแบบของยาอะมิโนกลูเทติมายด์ในยาแผนปัจจุบันจะเป็นชนิดยารับประทาน โดยยาจะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ถึง 95% เมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือด ตับจะคอยเปลี่ยนโครง สร้างทางเคมีของยา ร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 12.5 + 1.6 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากกระ แสเลือด 50% โดยผ่านไปกับปัสสาวะ

ด้วยยาอะมิโนกลูเทติมายด์มีความจำเพาะเจาะจงต่อโรค การสั่งจ่ายยาจะต้องเป็นไปตามคำ สั่งแพทย์ในสถานพยาบาลเท่านั้น

อะมิโนกลูเทติมายด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อะมิโนกลูเทติมายด์

อะมิโนกลูเทติมายด์มีสรรพคุณดังนี้

อะมิโนกลูเทติมายด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอะมิโนกลูเทติมายด์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ชื่อ อะโรมาเทส (Aromatase) ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในการสร้างเอสโตรเจน (Estrogen) ของร่างกาย นอกจากนี้ยังยับยั้งการเปลี่ยนคอเลสเตอรอลไปเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนที่มีชื่อว่า Pregnenolone และยังลดการสังเคราะห์สเตียรอยด์ฮอร์โมนอีกหลายตัว จากกลไกดังกล่าวส่งผลให้ยานี้มีฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

อะมิโนกลูเทติมายด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะมิโนกลูเทติมายด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 250 มิล ลิกรัม/เม็ด

อะมิโนกลูเทติมายด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอะมิโนกลูเทติมายด์มีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 250 มิลลิกรัมทุก 6 ชั่วโมงสามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่ชัดเจนถึงการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุล พินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอะมิโนกลูเทติมายด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและ เภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอะมิโนกลูเทติมายด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้ เคียงกับการรับประทานในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อะมิโนกลูเทติมายด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะมิโนกลูเทติมายด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ได้ดังนี้เช่น วิงเวียน ง่วงนอน ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อน เพลีย

กรณีที่มีอาการแพ้ยาจะพบผื่นคัน แน่นหน้าอก ปาก-ใบหน้าบวม เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ตัวซีด ตาเหลือง หากพบอาการดังกล่าวต้องรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์/ไปโรง พยาบาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้อะมิโนกลูเทติมายด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะมิโนกลูเทติมายด์ดังนี้เช่น

ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอะมิโนกลูเทติมายด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อะมิโนกลูเทติมายด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะมิโนกลูเทติมายด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาอะมิโนกลูเทติมายด์อย่างไร?

ควรเก็บยาอะมิโนกลูเทติมายด์ภายในช่วงอุณหภูมิ 25 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและ ความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ ควรต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อะมิโนกลูเทติมายด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะมิโนกลูเทติมายด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Cytadren (ไซทาเดรน)Novartis Pharmaceuticals

บรรณานุกรม

1. http://www.drugs.com/cdi/aminoglutethimide.html [2015,Jan31]
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Aminoglutethimide [2015,Jan31]
3. http://www.drugs.com/drug-interactions/aminoglutethimide-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Jan31]
4. http://druginfosys.com/Drug.aspx?drugCode=768&drugName=Aminoglutethimide&type=4 [2015,Jan31]
5. http://www.drugs.com/cdi/cytadren.html[2015,Jan31]
6. http://www.drugs.com/dosage/aminoglutethimide.html [2015,Jan31]
7. http://www.medindia.net/doctors/drug_information/aminoglutethimide.htm [2015,Jan31]
8. http://www.drugs.com/imprints/ciba-24-108.html [2015,Jan31]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Warakron mmkkjung Anyada
Frame Bottom