Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือดอุดตันจากลิ่มเลือด 

บทนำ

ยาอะพิซาแบน(Apixaban)เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด(Anticoagulants) ทางคลินิกได้นำมาใช้รักษาภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดดำ(Venous thromboembolic events) ยานี้ได้รับรองการใช้ในยุโรปเมื่อปี ค.ศ.2012 (พ.ศ.2555) และ 2 ปีต่อมาก็ถูกนำมาใช้ในอเมริกา โดยใช้เป็นยาป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอด/หลอดเลือดดำขอด และภาวะหลอดเลือดแดงในปอดอุดตัน ปัจจุบันยาอะพิซาแบนยังใช้บำบัดอาการในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไป อดีตจนถึงปัจจุบันแพทย์มักจะใช้ยา Warfarin เป็นยาบำบัดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยต้อง ทำการตรวจเลือดเพื่อดูระยะเวลาที่ใช้ในการจับตัวของเกล็ดเลือดเมื่อมีเลือดออกร่วมด้วย ในขณะที่ยาอะพิซาแบนมีข้อดีกว่า ที่ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจเลือดดังกล่าว

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาอะพิซาแบนคือ ยาชนิดรับประทาน ซึ่งตัวยานี้สามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร และกระจายตัวเข้าสู่กระแสเลือดได้ประมาณ 50% ในกระแสเลือด ตัวยานี้จะเกิดการรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 87% ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 9–14 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

อย่างไรก็ตาทางคลินิกได้กำหนดข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง สำหรับยาอะพิซาแบนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบดังนี้ เช่น

สำหรับผู้ป่วย การใช้ยาอะพิซาแบนจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง กินยานี้ตรงเวลา ไม่รับประทานยาอื่นร่วมด้วยโดยมิได้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษา

ประเทศไทย จัดให้ยาอะพิซาแบนอยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษ จะพบเห็นการใช้แต่ในสถานพยาบาล โดยการใช้ยานี้จะต้องได้รับใบสั่งยาจากแพทย์ผู้ที่ทำการรักษาเท่านั้น ซึ่งหากผู้ป่วยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ ผู้บริโภค/ผู้ป่วยสามารถขอคำปรึกษาได้จาก แพทย์ผู้รักษา หรืจากเภสัชกรได้ทั่วไป

อะพิซาแบนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อะพิซาแบน

ยาอะพิซาแบนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อะพิซาแบนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอะพิซาแบน มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาต้านการรวมตัวของเกล็ดเลือดที่ทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือด โดยยับยั้งการทำงานของสารโปรตีนที่ทำให้โลหิตแข็งตัว (Fibrin clot formation) และยังออกฤทธิ์ต้านกระบวนการทำงานของสารที่เป็นปัจจัยต่อการแข็งตัวของเลือดหรือที่เรียกกันว่า “Factor Xa” จากกลไกดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรคุณตามมา

อะพิซาแบนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะพิซาแบนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

อะพิซาแบนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดการรับประทานยาอะพิซาแบนจะต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา และชนิดของโรค ซึ่งในบทความนี้ ขอยกตัวอย่างขนาดรับประทานยาอะพิซาแบน เช่น

ก. สำหรับป้องกันภาวะหลอดเลือดดำอุดตันจากลิ่มเลือดหลังการผ่าตัด:

 • -ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า–เย็น โดยเริ่มรับประทานยาหลังการผ่าตัดไปแล้ว 12–24 ชั่วโมง หากเป็นการผ่าตัดเข่า ให้ใช้ยานาน 10–14 วัน หากเป็นการผ่าตัดสะโพกให้ใช้ยานาน 32–38 วัน

ข. สำหรับเส้นเลือดขอด/หลอดเลือดดำขอด หรือหลอดเลือดแดงในปอดอุดตัน:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า–เย็น เป็นเวลา 7 วัน จากนั้น แพทย์อาจลดขนาดรับประทานลงมาเป็น 5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า–เย็นหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษามาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน การป้องกันการกลับมาเป็นโรคใหม่ แพทย์อาจให้รับประทานยาครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า–เย็นทุกวัน

ค. สำหรับป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ:

 • ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักตัวสูงกว่า60กิโลกรัม: รับประทานยาครั้งละ 5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า–เย็น
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 80 ปีขึ้นไป หรือผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 60 กิโลกรัมลงมา: รับประทานยาครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า–เย็น

อนึ่ง:

 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป
 • สามารถรับประทานยานี้ ก่อนหรือหลัง อาหารก็ได้
 • รับประทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด และห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้ด้วยตนเอง

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอะพิซาแบน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอะพิซาแบน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อะพิซาแบนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะพิซาแบนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อะพิซาแบนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะพิซาแบน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอะพิซาแบนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อะพิซาแบนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะพิซาแบนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอะพิซาแบนอย่างไร?

ควรเก็บยาอะพิซาแบนภายใต้อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์

อะพิซาแบนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะพิซาแบนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Eliquis (อิลิควิส)Bristol-Myers Squibb

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/apixaban/?type=brief&mtype=generic [2017,Feb4]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/eliquis/?type=brief [2017,Feb4]
 3. http://patient.info/medicine/apixaban-tablets-eliquis [2017,Feb4]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Apixaban [2017,Feb4]
 5. https://www.drugs.com/drug-interactions/apixaban-index.html?filter=3&generic_only= [2017,Feb4]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน oath9999 Niddy
Frame Bottom