Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ลิ่มเลือด 

บทนำ

ยาอะซีโนคูมารอล (Acenocoumarol) เป็นสารอนุพันธุ์ของยาคูมาริน (Coumarin) ที่สามารถต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) หรือจะกล่าวว่ามีฤทธิ์ต่อต้านการทำงานของวิตามินเค (Vitamin K antagonist) เหมือนกับยาวาร์ฟาริน (Warfarin) ยาอะซีโนคูมารอลถูกวางจำหน่ายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ทางคลินิกใช้ยานี้เพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ แต่ไม่สามารถใช้เป็นยาละลายลิ่มเลือดได้ รูปแบบผลิตภัณฑ์ของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทาน และหลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 8 - 11 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทางปัสสาวะ

อาจระบุเงื่อนไขหรือความเหมาะสมของการใช้ยาอะซีโนคูมารอลได้ดังนี้เช่น

นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างมากหากประสงค์จะใช้ยาอะซีโนคูมารอลอย่างเช่น ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ผู้ที่มีการติดเชื้อหรือมีแผลอักเสบ ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจล้มเหลวที่มีอาการบวมของร่างกายและมีภาวะหายใจติดขัด/หายใจลำบาก ผู้ป่วยด้วยโรคตับโรคไต ผู้ป่วยต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ผู้ที่มีภาวะเลือดออกง่าย ผู้สูงอายุ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้ควรหลีกเลี่ยงการถูกของมีคม การบาดเจ็บที่ทำให้เกิดแผล รวมถึงการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ หรือการทำหัตถการทางการแพทย์ต่างๆอย่างเช่น การถอนฟัน การฉีดยาเข้าไขกระดูก การผ่าตัดต่างๆ เพราะจะทำให้มีเลือดออกตามรอยบาดแผลได้ง่าย

นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับยาแผนปัจจุบันชนิดต่างๆก็สามารถเกิดผลกระทบเมื่อมีการใช้ยาเหล่านั้น ร่วมกันกับยาอะซีโนคูมารอลอย่างเช่น

ดังนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ายาอะซีโนคูมารอลเป็นยาที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงในการใช้รักษาโรค การใช้ยานี้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต้องอาศัยการตรวจคัดกรองจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น และห้ามผู้ป่วยไปซื้อยานี้มารับประทานเอง

อะซีโนคูมารอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อะซีโนคูมารอล

ยาอะซีโนคูมารอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดรักษาและป้องกันการจับตัวของเกล็ดเลือด จนเกิดลิ่มเลือด

อะซีโนคูมารอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอะซีโนคูมารอลคือ ตัวยาจะยับยั้งการสังเคราะห์สารที่เป็นปัจจัยในการแข็งตัวของเลือดซึ่งมีวิตามินเคเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างเช่น สารโคแอกกูเลชั่น แฟกเตอร์ (Coagulation factor) 7, 9, และ 10 รวมถึงสารโปรตีน ซี (Protein C) ซึ่งถือเป็นปัจจัยต่อการแข็ง ตัวของเลือดทั้งสิ้น จากกลไกที่กล่าวมาจึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

อะซีโนคูมารอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะซีโนคูมารอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 1 และ 4 มิลลิ กรัม/เม็ด

อะซีโนคูมารอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

โดยทั่วไปยาอะซีโนคูมารอลแพทย์จะกำหนดการรับประทานเพียงวันละครั้งและผู้ป่วยควร รับประทานยาในเวลาเดียวกันของแต่ละวันตัวอย่างเช่น

  • ผู้ใหญ่: วันแรกรับประทาน 4 - 12 มิลลิกรัม/วัน, วันที่สองรับประทาน 4 - 8 มิลลิกรัม/วัน, วันถัดมาให้รับประทานตามคำแนะนำของแพทย์ โดยขนาดรับประทานที่ใช้คงระดับของการรักษาอยู่ที่ 1 - 8 มิลลิกรัม/วัน

*อนึ่ง: ระวังการใช้ยานี้กับผู้สูงอายุ

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอะซีโนคูมารอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอะซีโนคูมารอลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาอะซีโนคูมารอลตรงเวลา

อะซีโนคูมารอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะซีโนคูมารอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อะซีโนคูมารอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะซีโนคูมารอลเช่น

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบัน ทุกชนิด (รวมยาอะซีโนคูมารอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้ง ให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อะซีโนคูมารอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะซีโนคูมารอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาอะซีโนคูมารอลอย่างไร?

ควรเก็บยาอะซีโนคูมารอลในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

อะซีโนคูมารอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะซีโนคูมารอลที่จำหน่ายในประเทสไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
SINTHROME (ซินโทรม) Novartis

อนึ่งยาชื่อการค้าของยาอะซีโนคูมารอลที่จำหน่ายในยุโรปเช่น Sintrom, Sintrom mitis, และจากประเทศอินเดียเช่น Acitrom

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Acenocoumarol [2016,May28]
  2. http://www.drugs.com/uk/acenocoumarol-1mg-tablets-leaflet.html [2016,May28]
  3. http://www.drugs.com/uk/pdf/leaflet/630774.pdf [2016,May28]
  4. http://patient.info/medicine/acenocoumarol-an-anticoagulant-sinthrome [2016,May28]
  5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/acenocoumarol/?type=brief&mtype=generic [2016,May28]
  6. http://www.medbroadcast.com/Drug/GetDrug/Sintrom [2016,May28]
  7. http://www.renalandurologynews.com/nephrology/worrisome-drug-interaction-for-acenocoumarol-levofloxacin/article/459587/ [2016,May28]
  8. http://www.drugbank.ca/drugs/DB01418 [2016,May28]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom