Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดข้อจากข้อเสื่อม 

บทนำ

ยาอะซีโคลฟีแนค (Aceclofenac)เป็นยาแก้ปวดบรรเทาอาการอักเสบ/ยาแก้อักเสบกลุ่มเอนเซดส์ (NSAIDs) ตัวยาจะออกฤทธิ์ปิดกั้นการผลิตสารเคมีที่คล้ายกับฮอร์โมนซึ่งมีชื่อว่า โพรสตาแกลนดิน(Prostaglandin) สารนี้ถูกหลั่งออกมาตรงบริเวณเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ และมีบทบาทสำคัญต่อกลไกการตอบสนองการอักเสบของร่างกาย

ทางคลินิกได้นำยาอะซีโคลฟีแนคมาบำบัดอาการปวดด้วยการอักเสบจากสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้ เช่น

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาอะซีโคลฟีแนคเป็นแบบยารับประทาน ตัวยามีการดูดซึมได้อย่างรวดเร็วจากระบบทางเดินอาหาร ระดับยาในกระแสเลือดจะมีความเข้มข้นขึ้นสูงสุดภายใน1–3 ชั่วโมงหลังการรับประทาน ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อขับยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

การศึกษาข้อมูลทางคลินิกทำให้ทราบว่า ผู้ป่วยบางกลุ่มไม่เหมาะกับการใช้ยาอะซีโคลฟีแนค เช่น

ยาอะซีโคลฟีแนคจัดเป็นยาอันตราย ระหว่างที่ใช้ยาชนิดนี้/ยานี้ แพทย์และผู้ป่วยจะต้องคอยตรวจสอบว่า มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารหรือไม่ ตลอดจนกระทั่งความผิดปกติของการทำงานของอวัยวะสำคัญๆในร่างกาย เช่น หัวใจ ตับ และไต หรือแม้แต่การใช้ยาอะซีโคลฟีแนคร่วมกับยาใดๆก็ตาม จะต้องระวังเรื่องยาตีกัน(ปฏิกิริยาระหว่างยา)ตามมา เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การใช้ยาชนิดนี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ หรือสามารถสอบถามข้อมูลการใช้ยานี้เพิ่มเติมจากเภสัชกรได้ทั่วไป

อะซีโคลฟีแนคมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อะซีโคลฟีแนค

ยาอะซีโคลฟีแนคมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อะซีโคลฟีแนคกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอะซีโคลฟีแนคมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งเอนไซม์ ชื่อ Cyclooxygenase ที่มีความสำคัญในการผลิตสารโพรสตาแกรนดิน(Prostaglandin)ซึ่งเป็นสาเหตุของกระบวนการอักเสบที่ทำให้มีอาการปวดตามมา การป้องกันการเกิดโพรสตาแกรนดินจึงทำให้อาการปวดด้วยการอักเสบบรรเทาลง

อะซีโคลฟีแนคมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะซีโคลฟีแนคมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

อะซีโคลฟีแนคมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอะซีโคลฟีแนคมีขนาดรับประทาน เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หลังอาหาร
  • เด็ก: ทางคลินิก ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยและขนาดยานี้ในเด็ก

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอะซีโคลฟีแนค ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยาอะซีโคลฟีแนค สามารถรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ห้ามเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติเท่านั้น

อะซีโคลฟีแนคมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะซีโคลฟีแนคสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อะซีโคลฟีแนคอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะซีโคลฟีแนค เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาอะซีโคลฟีแนคด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อะซีโคลฟีแนคมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะซีโคลฟีแนค มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอะซีโคลฟีแนคอย่างไร?

ควรเก็บยาอะซีโคลฟีแนคภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อะซีโคลฟีแนคมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะซีโคลฟีแนค มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Abdal (แอบดอล)Madhav BioTech
ACB (เอซีบี) Vensat
อะซีแอคท์Active HC
Acebloc (เอซบล็อค) Biochem
Aceclo (เอซโคล)Aristo
Eifen (ไอเฟน)Daewoo
Fenac (ฟีแนค)Eep co

บรรณานุกรม

  1. https://www.drugs.com/uk/pdf/leaflet/999508.pdf [2018,May5]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Aceclofenac [2018,May5]
  3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/aceclofenac/?type=brief&mtype=generic [2018,May5]
  4. https://www.drugs.com/international/aceclofenac.html [2018,May5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sunan1234 kkodchaporn
Frame Bottom