Frame Top

หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
21 ตุลาคม 2018
หนูขาดเคแม่ขาดใจ-2

      

      ส่วนผลเอกซเรย์สมองปรากฏว่า ลูกต้องกลายเป็นคนพิการเกือบทั้งตัวไปด้วย เนื่องจากเลือดที่ไหลออกมากดทับสมอง ทำให้สมองขาดเลือด โดนทำลายมาก จนสมองตายเกือบทั่วหัว เหลือเพียงแค่ตรงกลางนิดเดียวที่ปกติ แทบไม่เห็นเส้นหยักของสมอง โอกาสสมองฟื้นคืนแบบเดิมยา

      นอกจากนี้แพทย์ด้านพัฒนาการยังแจ้งว่า ลูกอายุ 5 เดือน แต่พัฒนาการเท่า 1 เดือน ทำอะไรไม่เป็น ไขว่คว้า ยิ้ม เล่นไม่เป็น มีอาการเกร็งแล้วหยิกตัวเองแล้วเกร็งเท้าตลอด

      ทีมแพทย์ผู้รักษา ได้อธิบายว่า การขาดวิตามินเคเป็นจุดเริ่มที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาทั้งหมด โดยโรคขาดวิตามินเค เป็นโรคประจำตัวที่พบได้ 1 ในล้านคน และเป็นโรคที่ไม่ได้เจอมา 10 กว่าปีแล้ว ทั้งยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้

      จึงเตือนสติแม่มือใหม่ อย่าชะล่าใจ หากลูกผิดปกติ ต้องรีบพาไปหาหมอทันที

      วิตามินเค (Vitamin K) เป็นวิตามินที่ละลายได้ดีในไขมัน รูปแบบที่พบในธรรมชาติ มี 2 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ วิตามินเค 1 หรือ ฟิลโลควิโนน (Phylloquinone) ที่พบในพืชโดยเฉพาะผักใบเขียว และ วิตามินเค 2 หรือ เมนาควิโนน (Menaquinone) ที่พบในลำไส้ และทำหน้าที่คล้ายวิตามินเค 1

      สำหรับวิตามินเค 3 หรือ เมนาไดโอน (Menadione) นั้น เป็นโมเลกุลที่สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นเมนาควิโนนโดยตับ

      วิตามินเคมีบทบาทสำคัญในการสร้างโปรตีน (Protein C และ Protein S) ที่ช่วยในการทำให้เลือดแข็งตัว (Blood clotting) ป้องกันการทำให้เลือดออกทั้งภายในและภายนอกร่างกาย หากร่างกายขาดวิตามินเค หรือมีปริมาณไม่พอจะมีอาการเตือน คือ เลือดออกผิดปกติตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้ง่าย โดยไม่มีสาเหตุ เช่น จ้ำขึ้นตามตัว หรือ เลือดออกมาก

      ภาวะการขาดวิตามินเค (Vitamin K Deficiency) พบมากในเด็กทารก เรียกว่า Vitamin K deficiency bleeding (VKDB) แต่พบได้น้อยในผู้ใหญ่ เพราะอาหารหลายชนิดที่เรากินประกอบด้วยวิตามินเค 1 ในปริมาณที่พอเพียง และร่างกายก็สามารถผลิตวิตามินเค 2 ได้เองด้วย

      อย่างไรก็ดี สภาพร่างกายและยาบางชนิดอาจขัดขวางการดูดซึมและการสร้างวิตามินเคได้ จึงทำให้มีโอกาสที่จะเกิดภาวะการขาดวิตามินเคได้เช่นกัน

      โดยอาการหลักๆ ของภาวะการขาดวิตามินเค ก็คือ เลือดออกผิดปกติทั้งที่มีแผลหรือไม่มีแผลซึ่งอาจปรากฏในรูปของ

  • เป็นจ้ำเขียวหรือฟกช้ำได้ง่าย
  • มีเกล็ดเลือดจับตัวเป็นลิ่มหรือเป็นก้อนเล็กๆ ใต้เล็บ
  • เลือดออกในเยื่อเมือกบุผิว (Mucous membranes) เช่น จมูก เหงือก เป็นต้น
  • อุจจาระมีสีดำเกือบคล้ายถ่านและมีเลือดปน

      

แหล่งข้อมูล:

  1. แค่ตัดเล็บ? ลูกอายุ 27 วัน เลือดไหลไม่หยุด 17 ชั่วโมง ไฉนโคม่าจนตาขวาบอด (คลิป). https://www.thairath.co.th/content/1380394 [2018, October 20].
  2. Understanding Vitamin K Deficiency. https://www.healthline.com/health/vitamin-k-deficiency [2018, October 20].
  3. Vitamin K deficiency: What you need to know. https://www.medicalnewstoday.com/articles/320394.php [2018, October 20].
  4. Vitamin K Deficiency. https://labtestsonline.org/conditions/vitamin-k-deficiency [2018, October 20].
Blog
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Puengjaru
Frame Bottom