Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาวาร์ฟาริน (Warfarin) หรืออีกชื่อคือ คูมาดิน (Coumadin) จัดเป็นยาต้านทานการแข็ง ตัวของเลือด ทางการแพทย์ใช้รักษาและป้องกันภาวะอุดตันของหลอดเลือด อันมีสาเหตุจากการทำงานของเกล็ดเลือดที่ผิดปกติ (ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ)

มนุษย์รู้จักยาวาร์ฟารินมามากกว่า 60 ปี และเคยใช้อย่างแพร่หลายในแถบอเมริกาเหนือ ยานี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างโดยตับ และถูกขับออกจากร่างกายโดยไต ผ่านปัสสาวะ และด้วยลักษณะธรรมชาติของยาที่สามารถซึมผ่านทางรกได้ จึงถูกห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ การสั่งจ่ายยา จึงต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น

ยาวาร์ฟารินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

วาร์ฟาริน

ยาวาร์ฟารินมีสรรพคุณ ดังนี้

ยาวาร์ฟารินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาวาร์ฟารินออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสังเคราะห์วิตามิน-เค ซึ่งเป็นวิตามินที่เป็นปัจจัยสำ คัญที่ทำให้เกิดกระบวนการจับตัวของลิ่มเลือด นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันและยืดระยะเวลาในการรวมตัวของเกล็ดเลือดในร่างกาย จึงสามารถชะลอและป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดจากการเกิดลิ่มเลือดได้

ยาวาร์ฟารินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาวาร์ฟารินจัดจำหน่ายในรูปแบบของยาเม็ดที่ขนาดความแรง 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิ กรัม

ยาวาร์ฟารินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาวาร์ฟาริน คือ

  • ผู้ใหญ่ ขนาดรับประทานเพื่อการรักษาเริ่มต้นที่ 2-5 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานตามแพทย์สั่ง
  • ขนาดที่ใช้ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดคือ 2-10 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานตามแพทย์สั่ง

ทั้งนี้ ขนาดรับประทานและระยะเวลาของการใช้ยา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรัก ษา ไม่สมควรปรับขนาดการรับประทานยาหรือหยุดยาด้วยตนเอง

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาวาร์ฟาริน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาวาร์ฟาริน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาวาร์ฟารินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียงของยาวาร์ฟาริน คือ อาจก่อให้เกิดภาวะเลือดออกตาผิวหนัง ภาวะอัมพาต ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ วิงเวียน การหายใจผิดปกติ การกลืนอาหารลำบากขึ้น บวมตามร่างกาย อ่อนเพลีย ความดันโลหิตต่ำ และ ผื่นขึ้นตาผิวหนัง

มีข้อควรระวังการใช้ยาวาร์ฟารินอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาวาร์ฟาริน คือ

***** อนึ่ง เมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดรวมถึงยาวาร์ฟาริน ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด รวมทั้งเมื่อจะซื้อยาใช้เอง ควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนเสมอ

ยาวาร์ฟารินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ปฏิกิริยาระหว่างยาของยาวาร์ฟารินกับยาตัวอื่นๆ ได้แก่

ควรเก็บรักษายาวาร์ฟารินอย่างไร?

สามารถเก็บยาวาร์ฟารินในช่วงอุณหภูมิห้อง เก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้น และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาวาร์ฟารินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นของยาวาร์ฟาริน และบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Befarin (เบฟาริน) Berlin Pharm
Cogulax (โคกูแลกซ์) Pond’s Chemical
Fargem (ฟาร์เจม) M. J. Biopharm
Maforan (มาฟอแรน) Sriprasit Pharma
Morfarin (มอร์ฟาริน) Charoon Bhesaj
Orfarin (ออร์ฟาริน) Orion
Zydarin (ไซดาริน) Zydus Cadila

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=warfarin [2013,Oct17].
  2. http://www.healthline.com/druginteractions?addItem=warfarin [2013,Oct17].
  3. http://www.healthline.com/druginteractions [2013,Oct17].
  4. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682277.html [2013,Oct17].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน Warakron BANGVIOZ KiYoSHi Kwa00 Chollasit
Frame Bottom