Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้  ระบบทางเดินอาหาร 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องผูกสลับท้องเสีย 

บทนำ

โรคลำไส้แปรปรวน หรือเรียกย่อว่า โรคไอบีเอส (IBS, Irritable bowel syndrome หรือ อาจเรียกว่า Spastic colon หรือ Functional gastrointestinal disorder) ได้แก่ โรคซึ่งเกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร/ลำไส้โดยเฉพาะลำไส้ใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดอาการ ปวดท้อง ท้องเสียสลับท้องผูก เป็นๆหายๆ โดยแพทย์มักตรวจไม่พบพยาธิสภาพ(สิ่งผิดปกติ)ของอวัยวะต่างๆในระบบทางเดินอาหาร (กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่)

โรคลำไส้แปรปรวน เป็นโรคพบบ่อยโรคหนึ่งประมาณ 10%-20%ของประชากรทั่วโลก แต่ความชุกของโรคในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน มีรายงานพบได้ประมาณ 6% ของประชากรแคนาดา ไปจนถึงประมาณ 46% ของประชากรเม็กซิโก

โรคลำไส้แปรปรวน เป็นโรคพบในผู้ใหญ่ พบได้สูงกว่าเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มสาว โดยประมาณ 50% เกิดในอายุก่อน 35 ปี และมักพบน้อยมากที่อาการเกิดหลังอายุ40ปี มักพบในผู้หญิงสูงกว่าในผู้ชายประมาณ 2-3 เท่า เช่น ในประเทศทางตะวันตก แต่บางประเทศพบในผู้ชายสูงกว่าในผู้หญิง เช่น ในประเทศอินเดียที่ 70-80% ของโรคนี้พบเกิดในผู้ชาย

โรคลำไส้แปรปรวนเกิดได้อย่างไร?

โรคลำไส้แปรปรวน

ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดโรคลำไส้แปรปรวน แต่จากการศึกษา มีได้หลายสมมุติฐาน เช่น

โรคลำไส้แปรปรวนมีอาการอย่างไร? อะไรเป็นปัจจัยกระตุ้น?

โรคลำไส้แปรปรวน เป็นโรคเรื้อรัง ดังนั้น อาการต่างๆจึงมักเป็นๆหายๆ บางครั้งอาการอาจดีขึ้น ไม่มีอาการเป็นหลายๆเดือน แล้วกลับมามีอาการใหม่อีก โดยอาการพบบ่อยของโรคลำไส้แปรปรวน ได้แก่

ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการ

อาการของโรคลำไส้แปรปรวน มักเกิดอาการ และ/หรืออาการรุนแรงขึ้นเมื่อมีตัวกระตุ้น/มีปัจจัยกระตุ้นต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้แตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล ซึ่งควรต้องสังเกตด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการ /ให้อาการรุนแรง ที่พบบ่อย ได้แก่

แพทย์วินิจฉัยโรคลำไส้แปรปรวนได้อย่างไร?

ดังกล่าวแล้วว่า เป็นโรคที่มีแต่อาการ แต่ตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติ ดังนั้น แพทย์จึงวินิจฉัยโรคลำไส้แปรปรวนโดยตรวจแยกโรคอื่นๆของระบบทางเดินอาหารออกไป ซึ่งเมื่อ ตรวจทุกอย่างไม่พบโรคอื่นๆ จึงสรุปว่า เป็นโรคลำไส้แปรปรวน

โดยทั่วไป อาการของโรคลำไส้แปรปรวน คล้ายกับอาการของโรคลำไส้อักเสบ และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ดังนั้น การวินิจฉัยโดยทั่วไป คือ

รักษาโรคลำไส้แปรปรวนอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคลำไส้แปรปรวน ได้แก่

โรคลำไส้แปรปรวนรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงไหม?

โดยทั่วไป โรคลำไส้แปรปรวนเป็นโรคมีการพยากรณ์โรคที่ไม่รุนแรง ไม่ทำให้เสียชีวิต แต่เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง และเกี่ยวข้องกับการขับถ่าย จึงมักส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ผลข้างเคียง:

ในส่วนผลข้างเคียง โรคลำไส้แปรปรวน มัก

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?เมื่อไหร่ควรพบแพทย์ก่อนนัด?

การดูแลตนเอง เมื่อมีอาการดังกล่าวแล้วใน’หัวข้อ อาการฯ’ คือ การปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาล เพราะดังกล่าวแล้วว่า เป็นอาการคล้าย โรคลำไส้อักเสบ หรือ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ทั้งนี้เพื่อวินิจฉัยแยกโรคเหล่านั้น

และเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ‘โรคลำไส้แปรปรวน’ การดูแลตนเอง การดูแลตนเอง คือ

ป้องกันโรคลำไส้แปรปรวนอย่างไร?

ดังกล่าวแล้วว่า โรคลำไส้แปรปรวนเป็นโรคยังไม่ทราบสาเหตุ การป้องจึงเป็นไปได้อยาก วิธีที่ดีที่สุด คือ

บรรณานุกรม

  1. Braunwald, E., Fauci, A., Kasper, L., Hauser, S., Longo, D., and Jameson, J. (2001). Harrison’s principles of internal medicine (15th ed.). New York: McGraw-Hill.
  2. Hadley, S., and Gaarder, S. (2005). Treatment of irritable bowel syndrome. Am Fam Physician. 72, 2501-2508.
  3. https://www.fascrs.org/patients/disease-condition/irritable-bowel-syndrome-0 [2019.April20]
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Irritable_bowel_syndrome [2019.April20]
  5. https://emedicine.medscape.com/article/180389-overview#showall [2019.April20]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Sunny_PR Tapanut Pick69
Frame Bottom