Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

วิงเวียน 

ทั่วไป

ยาไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate) หรือชื่อการค้าที่นิยม คือ ยาดรามามีน (Dra mamine) เป็นยาในกลุ่มแอนติฮีสตามีน (Antihistamine) ใช้รักษาอาการแพ้ต่างๆ เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการเมารถ เมาเรือ ซึ่งรูปแบบที่พบเห็นในร้านขายยาได้แก่ ยาเม็ด ยาน้ำ ยาเหน็บทวาร และยาฉีด ผลข้างเคียงจากยาที่พบได้บ่อยคือ มีอาการง่วงนอน มึนงง

อย่างไรก็ตายานี้ยังเป็นที่นิยมใช้ ด้วยมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่ว ไป สตรีมีครรภ์สามารถรับประทานยานี้ได้ แต่ต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายเท่านั้น

ยาไดเมนไฮดริเนตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาไดเมนไฮดริเนต

สรรพคุณของยาไดเมนไฮดริเนต คือ แก้อาการเมารถ เมาเรือ (Motion Sickness) ระงับและบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน

ยาไดเมนไฮดริเนตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไดเมนไฮดริเนต ออกฤทธิ์ต้านหรือยับยั้งสารที่มีชื่อว่า Histamine ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นอา การแพ้ เช่น อาการเมารถ คลื่นไส้ (แต่ยานี้มักจะส่งผลข้างเคียงให้มีอาการง่วงนอน และรู้สึกอ่อนเพลียตามมา)

ยาไดเมนไฮดริเนตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายของยาไดเมนไฮดริเนต คือ

  • ยาเม็ด ขนาดความแรง 50 มิลลิกรัม
  • ยาน้ำ ขนาดความแรง 15 มิลลิกรัมในยา 5 มิลลิลิตร
  • ยาเหน็บทวาร ขนาดความแรง 50 มิลลิกรัม
  • ยาฉีด ขนาดความแรง 50 มิลลิกรัมต่อยา 1 มิลลิลิตร

ยาไดเมนไฮดริเนตมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไดเมนไฮดริเนต สำหรับป้องกันการเมารถเมาเรือในผู้ใหญ่ ให้รับประทาน 1 – 2 เม็ดก่อนขึ้นรถหรือเรือเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำ ไม่ควรรับประทานยาเกิน 8 เม็ด/วัน

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาไดเมนไฮดริเนต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภ สัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไดเมนไฮดริเนต สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาไดเมนไฮดริเนตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไดเมนไฮดริเนตมีผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) คือ ทำให้รู้สึกง่วงนอน วิงเวียน ศีรษะ การมองเห็นผิดปกติ/ตามัว ตาแห้ง ปากแห้ง และความดันโลหิตต่ำ

มีข้อควรระวังการใช้ยาไดเมนไฮดริเนตอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาไดเมนไฮดริเนต ได้แก่

อนึ่ง เมื่อจะใช้ยาทุกชนิด ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ รวมทั้งควรปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอเช่นกัน

ยาไดเมนไฮดริเนตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การใช้ยาไดเมนไฮดริเนต ร่วมกับเครื่องดื่มที่ออกฤทธิ์กดการทำงานของประสาทส่วน กลางหรือสมอง สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆเพิ่มขึ้นได้ เช่น อาการวิงเวียนศีรษะ ขาดการควบคุมสติ เครื่องดื่มที่ออกฤทธิ์กดการทำงานของประสาทส่วนกลาง เช่น แอลกอฮอล์ การใช้ยาไดเมนไฮดริเนต ร่วมกับยาที่ออกฤทธิ์กดการทำงานของสมอง หรือระบบประสาท สามารถก่อให้เกิดอาการ วิงเวียนศีรษะ ง่วงนอน ความสามารถในการควบคุมสติสัมปชัญญะลด ลง ยาดังกล่าว เช่น Amitriptyline

ควรเก็บรักษายาไดเมนไฮดริเนตอย่างไร?

สามารถเก็บยาไดเมนไฮดริเนต ในอุณหภูมิห้อง พ้นแสงแดดและความชื้น และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ยาไดเมนไฮดริเนตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นของยาไดเมนไฮดริเนต และบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Denim (เดนิม)B L Hua
Dimenhydrinate A.N.H. (ไดเมนไฮดริเนต เอ. เอน. เฮท)A N H Products
Dimenhydrinate Asian Union (ไดเมนไฮดริเนต เอเซียน ยูเนียน)Asian Union
Dimenhydrinate GPO (ไดเมนไฮดริเนต จี พี โอ)GPO
Dimenhydrinate Medicine Products (ไดเมนไฮดริเนต เมดิซิน โปรดักส์)Medicine Products
Dimenhydrinate Pharma Square (ไดเมนไฮดริเนต ฟาร์มา สแควร์)Chinta
Dimenhydrinate Picco (ไดเมนไฮดริเนต พิคโค)Picco Pharma
Dimenhydrinate Putchubun (ไดเมนไฮดริเนต ปัจจุบัน)Putchubun Dispensary
Dimenhydrinate T Man (ไดเมนไฮดริเนต ที แมน)T. Man Pharma
Dimenhydrinate T.O.(ไดเมนไฮดริเนต ที. โอ.)T.O. Chemicals
Dimenine (ไดเมไนน์)Pharmahof
Dimeno (ไดเมโน)Milano
Dimesian (ไดเมเซียน)Asian Pharm
Dimin (ไดมิน)Thai Nakorn Patana
Dimonate (ไดโมเนท)Utopian
Divomit (ไดโวมิท)L. B. S.
Dramine (ดาร์มายน์)Suphong Bhaesaj
K.B. Dramine (เค.บี. ดรามายน์)K.B. Pharma
Motivan (โมทิแวน)Union Drug
Navamin (นาวามิน)Greater Pharma
Roxine (โรไซน์)Pharmasant Lab
Vomen (โวเมน)Medicine Products

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=dimenhydrinate [2013,Nov20].
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Dimenhydrinate [2013,Nov 20].
  3. MIMS THAILAND .TIMS.110th Ed 2008


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom