Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยาไดอะซีแพม (Diazepam) หรือชื่อการค้าที่คนมักรู้จัก คือ แวเลียม (Valium) จัดอยู่ในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ถูกนำมาใช้รักษาได้หลายอาการโรค อาทิเช่น ภาวะเครียด นอนไม่หลับ โรคลมชัก สงบประสาท โรคพิษสุราเรื้อรัง ผู้ที่ติดฝิ่น

หลังจากที่ร่างกายได้รับยาไดอะซีแพม ยาจะเริ่มออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุผลดัง กล่าวยานี้จึงถูกนำไปใช้รักษาอาการชักชนิดเฉียบพลัน และผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดคุกคาม เป็นต้น ยาไดอะซีแพมจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่ตับ และอยู่ในร่างกายได้นานถึง 20 – 100 ชั่วโมง และถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ

การใช้ยาไดอะซีแพม ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์เท่านั้น การหาซื้อตามร้านขายยา จำเป็นต้องมีใบสั่งจากแพทย์ ไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายเหมือนยาอันตรายอื่นๆ และหากผู้ บริโภคนำยาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ย่อมเกิดผลเสียต่อผู้ใช้มากกว่าประโยชน์ที่ควรจะได้รับ

ยาไดอะซีแพมมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาไดอะซีแพม

ยาไดอะซีแพมมีสรรพคุณดังนี้ คือ

ยาไดอะซีแพมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไดอะซีแพมมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยจะซึมผ่านเข้าไปในสมอง และออกฤทธิ์ขัดขวางการทำงานของสารเคมีที่เป็นสารสื่อประสาทที่เรียกว่า GABA (Gamma amino butyric acid) ด้วยกลไกดังกล่าว ส่งผลให้สมองตอบสนองต่ออาการโรคไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ยาไดอะซีแพมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไดอะซีแพมมีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

  • ยาแคปซูลขนาดความแรง 2 และ 5 มิลลิกรัม
  • ยาเม็ดขนาดความแรง 2, 5 และ 10 มิลลิกรัม
  • ยาฉีดขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม ต่อ 2 มิลลิลิตร

ยาไดอะซีแพมมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไดอะซีแพมมีขนาดรับประทาน ดังนี้

  • สามารถรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
  • ผู้ใหญ่รับประทาน 4 – 40 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 3 – 4 ครั้ง/วัน
  • เด็กรับประทาน 0.12 – 0.8 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งรับประทาน 3 – 4 ครั้ง/วัน

*****หมายเหตุ ขนาดรับประทานที่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรัก ษาเท่านั้น และควรต้องใช้ยานี้เฉพาะตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาไดอะซีแพม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทาน ยาไดอะซีแพม สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาไดอะซีแพมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

การใช้ยาไดอะซีแพม อาจส่งผลไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียง ทำให้มีอาการง่วงนอน จิตใจไม่ปกติ ความจำเสื่อม การมองเห็นไม่ชัดเจน อาจพบอาการปัสสาวะติดขัด กดการหายใจ/การหายใจผิดปกติ และความดันโลหิตต่ำ

มีข้อควรระวังการใช้ยาไดอะซีแพมอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาไดอะซีแพมได้แก่

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะ ยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดรวมถึงยาไดอะซีแพม ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาไดอะซีแพมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไดอะซีแพมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆ เช่น

ควรเก็บรักษายาไดอะซีแพมอย่างไร?

ควรเก็บยาไดอะซีแพมในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส เก็บยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็กเสมอ

ยาไดอะซีแพมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นของยาไดอะซีแพม และชื่อบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
A-Zerax (เอ-ซีแร็กซ์)vAsian Pharm
Calmipam (คอลมิแพม)Chalermchai
Diadon (ไดเอดอน)Acdhon
Diamed (ไดเอเมด)Medicpharma
Diano (ไดเอโน)Milano
Diapam (ไดเอแพม)Greater Pharma
Diapine (ไดเอพีน)Atlantic Lab
Diapine Atlantic (ไดเอพีน แอทแลนติก)Atlantic Lab
Diaz (ไดแอซ)Bangkok Lab & Cosmetic
Diazepam Acdhon (ไดอะซีแพม แอกดอน)Acdhon
Diazepam BJ Benjaosoth (ไดอะซีแพม บีเจ เบญจโอสถ)BJ Benjaosoth
Diazepam General Drugs House (ไดอะซีแพม เจนเนอรัล ดรักซ์ เฮาส์)General Drugs House
Diazepam GPO (ไดอะซีแพม จีพีโอ)GPO
Diazepam H K Pharm (ไดอะซีแพม เอท เค ฟาร์ม)H K Pharm
Diazepam Lerd Singh (ไดอะซีแพม เลิศ สิงห์)Lerd Singh
Diazepam Pond’s Chemical (ไดอะซีแพม พอนด์ส เคมีคอล)Pond’s Chemical
Diazepam Samakeephaesaj (ไดอะซีแพม สามัคคีเภสัช)Samakeephaesaj (Union Drug Lab)
Diazepam Sommai Bhaesaj (ไดอะซีแพม สมหมาย เภสัช) Sommai Bhaesaj
Diazepam T P Drug (ไดอะซีแพม ทีพี ดรัก)T P Drug
Diazepam Vesco (ไดอะซีแพม เวสโก)Vesco Pharma
Diazepion (ไดอะซีเพียน)Chew Brothers
Dilium (ไดเลียม)Seven Stars
Dimed (ไดเมด)Tanapat Bhaesaj
Dipam (ไดแพม)New Life Pharma
Ditran (ไดทราน)Thaipharmed 1942
Divopan (ไดโวแพน)A N H Products
Dizep (ไดเซพ)Suphong Bhaesaj
Dizepam (ไดซีแพม)Masa Lab
Dizzepam (ดีซซีแพม)Pond’s Chemical
DZP2 (ดีซีพี2)Pharmasant Lab
Manodiazo (มาโนเดียโซ)March Pharma
Manolium (มาโนเลียม)March Pharma
Med-Zepam (เมด-ซีแพม)Medical Supply
Monozide (โมโนไซด์)Thai P D Chemicals
Monozide-10 (โมโนไซด์-10)Thai P D Chemicals
Pam (แพม)T V Pharm
Popam (โพแพม)Pharmasant Lab
Ropam (โรแพม)L. B. S.
S Co Zepam (เอส โค ซีแพม)S Co Pharma
Sipam (ซิแพม)Siam Bheasach
Tranolan (ทราโนแลน)Olan-Kemed
V Day Zepam (วี เดย์ ซีแพม)P P Lab
Valax (วาแล็กซ์)T M N Impex
Valax 5 mg (วาแล็กซ์ 5 มิลลิกรัม)Utopian
Valenium (วาเลเนียม)Kenyaku
Vason (เวซัน)Millimed
Vescopam (เวสโคแพม)Vesco Pharma
Vomed 2 mg (โวเมด 2 มิลลิกรัม)Utopian
Vomed 5 mg (โวเมด 5 มิลลิกรัม)Cmed Products
Vorapam (โวราแพม)V S Pharma
Winopam (วิโนแพม)Liwinner Pharma
Zam (แซม)Medicine Products
Zepam (ซีแพม)Modern Manu
Zepaxid (ซีพาซิด)Udomphon (Phihalab)
Zopam (โซแพม)Pharmasant Lab

บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Diazepam#Mechanism_of_action [2014,Feb6]
  2. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Diapine/?q=diazepam&type=brief [2014,Feb6].
  3. http://www.drugs.com/drug-interactions/diazepam-index.html?filter=3&generic_only= [2014,Feb6].
  4. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675799900797 [2014,Feb6].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน lakeislove
Frame Bottom