Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ไดคลอกซาซิลลิน (Dicloxacillin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillin) ที่ออกฤทธิ์ได้ดีต่อเชื้อแบคทีเรียชนิด Gram - Positive bacteria เช่น Staphylococcus aureus วงการ แพทย์มักนำยานี้มาใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาเพนิซิลลิน คณะกรรมการอาหารและยาโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้บรรจุไดคลอกซาซิลลินลงในบัญชียาหลักแห่ง ชาติ ทำให้ยานี้ถูกนำไปใช้ในหลายสถานพยาบาลทั่วประเทศ

สำหรับการกระจายตัวของไดคลอกซาซิลลิน เมื่ออยู่ในกระแสเลือดพบว่า ปริมาณยาประมาณ 98% จะจับกับโปรตีนในกระแสเลือดและถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีโดยตับ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 42 นาทีในการกำจัดยาออกจากร่างกาย 50% โดยผ่านไปกับน้ำปัสสาวะและ อุจจาระ

ไดคลอกซาซิลลินถูกจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ยาในผู้ป่วยบางรายได้ ดังนั้นการใช้ยาจึงต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ยาไดคลอกซาซิลลินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาไดคลอกซาซิลลิน

ยาไดคลอกซาซิลลินมีสรรพคุณใช้รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ หู คอ จมูก ปอด ผิว หนัง กระดูก ข้อต่อ หรือกระเพาะปัสสาวะ

ยาไดคลอกซาซิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไดคลอกซาซิลลินคือ ตัวยาจะยับยั้งการสร้างโปรตีนที่ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ส่งผลให้เกิดการทำลายของผนังเซลล์ จึงหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ /แบคทีเรียในที่สุด

ยาไดคลอกซาซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไดคลอกซาซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • รูปแบบยาแคปซูลขนาดความแรง 250 และ 500 มิลลิกรัม/แคปซูล
  • รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนขนาดความแรง 62.5 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร

ยาไดคลอกซาซิลลินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไดคลอกซาซิลลินมีขนาดรับประทานดังนี้

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 250 - 500 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง
  • เด็ก: ให้คำนวณตาน้ำหนักตัวของเด็ก โดยรับประทานครั้งละ 25 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 4 ครั้ง

*****หมายเหตุ:

  • ควรรับประทานยานี้ในช่วงท้องว่าง หรือรับประทานก่อนอาหารประมาณ 1 ชั่วโมง หรือรับประทานหลังอาหารประมาณ 2 ชั่วโมง
  • การรับประทานยานี้ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษา โดยรับประทานอย่างต่อเนื่องถึงแม้อาการจะดีขึ้นก็ยังต้องรับประทานต่อจนครบตามขนาดการรักษา ทั้งนี้เพื่อป้องกันเชื้อดื้อยา

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไดคลอกซาซิลลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไดคลอกซาซิลลินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาไดคลอกซาซิลลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไดคลอกซาซิลลินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ รู้สึกปั่นป่วนและมีแก๊สในช่องท้อง ซึ่งอาการข้างเคียงดังกล่าวจะค่อยๆดีขึ้นหลังหยุดใช้ยา หากผู้ป่วยมีอาการท้องเสียต้องแนะนำให้ดื่มน้ำเพื่อชดเชยน้ำให้กับร่างกาย แต่ถ้าพบว่ามีเลือดปนมากับอุจจาระและปวดท้อง ให้รีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาโดยทันที

มีข้อควรระวังการใช้ยาไดคลอกซาซิลลินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไดคลอกซาซิลลินดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไดคลอกซาซิลลินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาไดคลอกซาซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไดคลอกซาซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาไดคลอกซาซิลลินอย่างไร

สามารถเก็บยาไดคลอกซาซิลลินระหว่างอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส แต่ยาน้ำแขวนตะกอนที่ผสมน้ำแล้ว ให้เก็บภายในตู้เย็นภายใต้อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่ในช่องแช่แข็ง และหากใช้ยาน้ำดังกล่าวไม่หมดภายใน 14 วัน ให้ทิ้งยานั้นและห้ามนำมารับประทานต่อ ควรเก็บยาทุกรูปแบบให้พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง

ยาไดคลอกซาซิลลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไดคลอกซาซิลลินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Dicillin (ไดซิลลิน) Inpac Pharma
Diclex (ไดเคลก) Meiji
Diclocillin (ไดโคลซิลลิน) T.O. Chemicals
Diclohof (ไดโคลฮอฟ) Pharmahof
Diclonox (ไดโคลน็อก) Charoen Bhaesaj Lab
Diclox (ไดคลอก) P P Lab
Dicloxa Osoth (ไดคลอกซา โอสถ) Osoth Interlab
Dicloxa RX (ไดคลอกซา อาร์เอ็กซ์) R.X.
Dicloxacillin Community Pharm (ไดคลอกซาซิลลิน คอมมูนิตี้ ฟาร์ม) Community Pharm PCL
Dicloxacillin Lam Thong (ไดคลอกซาซิลลิน แหลมทอง) Lam Thong
Dicloxacillin Medicpharma (ไดคลอกซาซิลลิน เมดิกฟาร์มา) Medicpharma
Dicloxane (ไดคลอกแซน) Suphong Bhaesaj
Dicloxcin (ไดคลอกซิน) Suphong Bhaesaj
Dicloxgen 500 (ไดคลอกเจน 500) General Drugs House
Dicloxia (ไดคลอกเซีย) Asian Pharm
Dicloxilin (ไดคลอกซิลิน) Siam Medicare
Dicloxman (ไดคลอกแมน) T. Man Pharma
Dicloxno (ไดคลอกโน) Milano
Dicloxpac (ไดคลอกแพ็ก) Inpac Pharma
Di-K-Cil (ได-เค-ซิล) T P Drug
Diloxin (ไดโลซิน) Pond’s Chemical
Dixocillin (ไดโซซิลลิน) Siam Bheasach
Dorox (โดร็อก) M & H Manufacturing
GPO Diclox (จีพีโอ ไดคลอก) GPO
U-Diclox (ยู-ไดคลอก) Utopian

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Dicloxacillin [2014,Aug2]
2 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=dicloxacillin [2014,Aug2]
3 http://www.mims.com/Thailand/patientmedicine/generic/Dicloxacillin [2014,Aug2]
4 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Diclocillin/?type=brief [2014,Aug2]
5 http://www.drugbank.ca/drugs/DB00485 [2014,Aug2]
6 http://www.drugs.com/drug-interactions/dicloxacillin-index.html?filter=3&generic_only= [2014,Aug2]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom