Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เครียด  ซึมเศร้า 

บทนำ

กลุ่มยาเอสเอ็นอาร์ไอ (SNRI) เป็นคำย่อของกลุ่มยารักษาอาการซึมเศร้า Serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor ที่รวมถึงอาการทางจิตและประสาทในลักษณะอื่นด้วยเช่น อาการวิตกกังวล อาการสมาธิสั้น อาการปวดเหตุประสาท อาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่ออ่อน (Fibromyalgia) และยังนำไปประยุกต์ใช้รักษาอาการของสตรีที่หมดประจำเดือน (วัยหมดประจำเดือน) กลไกหลักของยากลุ่มนี้จะเป็นการยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาท 2 ตัว ในร่างกายได้แก่ Serotonin และ Norepinephrine ซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์และความสามารถในการทนต่ออาการปวดของร่างกาย ปัจจุบันยากลุ่มนี้ได้รับความนิยมและเป็นที่แพร่หลายในวงการแพทย์อย่างมาก สามารถแจกแจงเป็นยารักษาโรคได้ดังนี้เช่น

อาจกล่าวได้ว่ายากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอ (SNRIs) จัดเป็นยาทางเลือกที่ค่อนข้างดีสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง แต่การเลือกใช้จะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ หลังจากการตรวจคัดกรองร่างกายผู้ป่วยแล้ว ประกอบกับการตอบสนองของผู้ป่วยที่จะต้องแจ้งต่อแพทย์ให้ทราบเป็นระยะๆถึงประสิทธิภาพการรักษา รวมถึงพัฒนาการของอาการป่วยเป็นไปในทิศทางเช่นไร

ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาโรคซึมเศร้า

ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอมีสรรพคุณดังนี้

ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอคือ ตัวยาจะยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาท 2 ตัว คือ Serotonin และ Norepinephrine ซึ่งกลไกนี้จะเกิดที่สมองส่งผลต่อระดับสารสื่อประสาทตัวอื่นๆและเกิดการปรับสมดุลของสารเคมีในเซลล์สมอง จากกลไกเหล่านี้จึงทำให้ลดอาการซึมเศร้าและอาการต่างๆดังกล่าวในบทนำ และก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาแคปซูลชนิดรับประทานซึ่งมีขนาดต่างๆกันขึ้นกับแต่ละชนิดของตัวยา

ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอมีขนาดรับประทานอย่างไร?

การรับประทานยา/ขนาดยาในกลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ มีความแตกต่างกันด้วยปัจจัยของชนิดยาที่ใช้ อาการป่วย อายุ โรคประจำตัว และสภาพร่างกายในขณะนั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ด้วยยากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอจะทำให้ระดับสารสื่อประสาท Serotonin ในสมองมีระดับสูงขึ้น จึงทำให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังต่อไปนี้เช่น ความอยาอาหารลดน้อยลงส่งผลให้น้ำหนักตัวลดตาม ทำให้ช่วงระยะเวลาที่นอนหลับลดลง (เช่น เดิมเคยนอนได้ 8 ชั่วโมงจะลดเป็น 6 ชั่วโมง เป็นต้น) และอาจวิงเวียน อ่อนแรง ง่วงนอน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ - อาเจียน ผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย สมรรถภาพทางเพศถดถอย ปัสสาวะขัด

นอกจากนี้ยังมีผลของการเพิ่มระดับสารสื่อประสาท Norepinephrine ที่อาจทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง วิตกกังวล และอาจเกิดอาการทางโรคหัวใจติดตามมา

มีข้อควรระวังการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไออย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษายารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไออย่างไร?

ควรเก็บยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอภายใต้อุณหภูมิที่เย็น แต่ห้ามเก็บยาในช่อง แช่แข็งตู้เย็น เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Efexor XR (เอเฟกเซอร์ เอ็กซ์อาร์) Pfizer
Valosine SR (วาโลไซน์ เอสอาร์) Standard Chem & Pharm
Pristiq (พริสติค) Pfizer
Cymbalta (ซัมบัลต้า) Eli Lilly
Ixel (อิกเซล) Pierre Fabre Medicament

บรรณานุกรม

1 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=VENLAFAXINE [2015,March21]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=desvenlafaxine [2015,March21]
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin%E2%80%93norepinephrine_reuptake_inhibitor#Indications [2015,March21]
4 http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/antidepressants/art-20044970 [2015,March21]
5 http://www.drugs.com/drug-interactions/accuhist-pdx-drops-with-venlafaxine-614-12385-2296-0.html [2015,March21]
6 http://www.drugs.com/drug-interactions/duloxetine-with-e-caff-p-b-949-0-329-8638.html [2015,March21]
7 http://www.drugs.com/drug-interactions/altatapp-with-milnacipran-429-7133-3101-0.html [2015,March21]
8 http://www.drugs.com/drug-interactions/aminomine-with-sibutramine-2568-15148-2060-0.html [2015,March21]
9 http://www.drugs.com/cdi/effexor.html [2015,March21]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom